Přejít k článku

Žije Bůh na nějakém konkrétním místě?

Žije Bůh na nějakém konkrétním místě?

Co říká Bible

 Ano. Bůh žije na konkrétním místě – v nebi. Zamyslete se nad těmito biblickými verši:

 Král Šalomoun v modlitbě k Bohu řekl: „Kéž sám nasloucháš z nebes, svého stanoveného obydlí.“ (1. Královská 8:43)

 Ježíš Kristus své následovníky učil, aby se k Bohu v modlitbě obraceli slovy: „Náš Otče v nebesích.“ (Matouš 6:9)

 Když byl Ježíš vzkříšen, vstoupil „do samotného nebe, aby se nyní za nás objevil před osobou Boha“. (Hebrejcům 9:24)

 Z těchto veršů jasně vyplývá, že Jehova Bůh je skutečná osoba a že není všudypřítomný, ale že žije v nebi.