Přejít k článku

Může za naše utrpení Bůh?

Může za naše utrpení Bůh?

Co říká Bible

 Bible jasně ukazuje, že to tak není. Utrpení nebylo součástí Božího záměru s lidstvem. Avšak první dva lidé se vzbouřili proti Boží autoritě a rozhodli se, že si budou sami určovat, co je dobré a špatné. Odvrátili se od Boha a za své rozhodnutí pak museli nést odpovědnost.

 Jejich špatné rozhodnutí má dopad i na nás dnes. Původcem lidského utrpení však rozhodně není Bůh.

 V Bibli se píše: „Když je někdo ve zkoušce, ať neříká: ‚Jsem zkoušen Bohem.‘ Vždyť Bůh nemůže být zkoušen zlými věcmi ani sám nikoho nezkouší.“ (Jakub 1:13) Utrpení může prožívat kdokoli, dokonce i ten, kdo má Boží přízeň.