Přejít k článku

Přejít na obsah

Utrpení – je to trest od Boha?

Utrpení – je to trest od Boha?

LUZIA NAPADÁ NA LEVOU NOHU. Jako malá totiž prodělala dětskou obrnu. Když jí bylo 16 let, tak jí žena, pro kterou pracovala, řekla: „Bůh tě potrestal obrnou, protože jsi neposlouchala maminku a nechovala ses k ní hezky.“ Luzia si i po letech vzpomíná, jak moc ji to zdrtilo.

KDYŽ SE DAMARIS DOZVĚDĚLA, ŽE MÁ NÁDOR NA MOZKU, její otec se jí zeptal: „Co jsi provedla? Musela jsi udělat něco strašného. Bůh tě teď za to trestá.“ Damaris byla z těch slov zničená.

Představa, že nemoc je trestem od Boha, má dlouhou historii. V knize Manners and Customs of Bible Lands se píše, že v době Ježíše Krista mnoho lidí věřilo, že „nemoc je trestem buď za hřích nemocného, nebo za hřích jeho příbuzných“. A ve středověku „někteří věřili, že Bůh sesílá mory, aby lidi potrestal za jejich hříchy,“ říká kniha Medieval Medicine and the Plague. Co tedy například mor, který v Evropě řádil ve 14. století a zemřely kvůli němu miliony lidí? Bylo to vykonání Božího rozsudku? Anebo ho prostě způsobila bakteriální infekce, jak později zjistila lékařská věda? I dnes možná někoho napadne otázka: Může Bůh opravdu člověka postihnout nemocí, aby ho potrestal za jeho hříchy? *

K ZAMYŠLENÍ: Kdyby nemoc nebo utrpení byly zaslouženým trestem od Boha, proč by Ježíš nemocné lidi léčil? Tím by vlastně zpochybňoval, že Bůh jednal správně a podle práva. (Matouš 4:23, 24) Ježíš by ale nikdy nešel proti Bohu. Řekl: „Vždy dělám to, co se mu líbí“ a „jednám právě tak, jak mi Otec přikázal“. (Jan 8:29; 14:31)

Bible se vyjadřuje jednoznačně: Jehova je Bůh, „u něhož není bezpráví“. (5. Mojžíšova 32:4) Nikdy by například nezpůsobil leteckou katastrofu, při které by zemřely stovky nevinných lidí, aby potrestal jednoho člověka na palubě! Abraham, věrný Boží služebník, dobře věděl, že Bůh by nikdy „[nesmetl] spravedlivého s ničemným“. Řekl, že by to bylo nemyslitelné. (1. Mojžíšova 18:23, 25) V Bibli se také píše, že je nemožné, aby Bůh „jednal ničemně“ a „protiprávně“. (Job 34:10–12)

CO SE DOZVÍDÁME Z BIBLE

Když zažíváme nějaké utrpení, není to Boží trest za něco konkrétního, čeho jsme se dopustili. Sám Ježíš se k této otázce vyjádřil velmi jasně. Když jednou on a jeho učedníci uviděli muže, který byl od narození slepý, učedníci se zeptali: „Rabbi, kdo hřešil, ten člověk, nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?“ Ježíš jim odpověděl: „Nehřešil ani ten člověk, ani jeho rodiče.“ (Jan 9:1–3)

Vzhledem k tehdejším mylným představám musela Ježíšova odpověď, že příčinou nemoci toho muže není jeho hřích ani hřích jeho rodičů, učedníky opravdu překvapit. Ježíš muže uzdravil a tím nesprávnou nauku, že utrpení je trestem od Boha, vyvrátil. (Jan 9:6, 7) Ti, kdo jsou vážně nemocní v dnešní době, si můžou být jistí, že jejich nemoc nezpůsobil Bůh.

Proč by Ježíš nemocné lidi léčil, kdyby jejich nemoc byla trestem od Boha?

 Bible nás ujišťuje:

  • „Bůh nemůže být zkoušen zlými věcmi ani sám nikoho nezkouší.“ (JAKUB 1:13) Zlé věci, které lidstvo trápí už po staletí, včetně nemocí, bolesti a smrti, budou již brzy patřit minulosti.

  • Ježíš Kristus „léčil všechny, kterým se špatně dařilo“. (MATOUŠ 8:16) Boží Syn uzdravil každého, kdo za ním přišel, a tím ukázal, co se v celosvětovém měřítku stane díky Božímu království.

  • Bůh lidem „setře ... každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest. Dřívější věci pominuly.“ (ZJEVENÍ 21:3–5)

KDO ZA TO MŮŽE?

Proč je tedy ve světě tolik bolesti a utrpení? Lidé nad touto otázkou přemýšlí už stovky let. Když za to nemůže Bůh, tak kdo? Odpovědi se dozvíme v dalším článku.

^ 4. odst. V minulosti Bůh v některých případech potrestal lidi za konkrétní hříchy. Bible ale nenaznačuje, že v dnešní době lidi trestá nějakým onemocněním nebo tragédií.