Přejít k článku

Svědkové Jehovovi

Vybrat jazyk čeština

Proč došlo k holokaustu? Proč mu Bůh nezabránil?

Proč došlo k holokaustu? Proč mu Bůh nezabránil?

Mnozí z těch, kdo si kladou tyto otázky, utrpěli v životě obrovskou osobní ztrátu a hledají nejenom odpovědi, ale i útěchu. Jiní se na holokaust dívají jako na největší projev lidského zla a je pro ně těžké věřit v Boha.

Časté nesprávné představy o Bohu a holokaustu

Mýtus: Není správné se ptát, proč Bůh dovolil, aby k holokaustu došlo.

Fakt: I lidé s velkou vírou si říkali, proč Bůh připouští zlo. Například prorok Habakuk se Boha ptal: „Proč bezpráví jen přihlížíš? Přede mnou jen zkáza a násilí, rostou hádky a rozpory.“ (Habakuk 1:3, Bible21) Místo toho, aby Bůh Habakuka nějak pokáral, nechal jeho otázky zaznamenat do Bible, abychom si je všichni mohli přečíst.

Mýtus: Lidské utrpení je Bohu lhostejné.

Fakt: Bůh nenávidí zlo a utrpení, které v jeho důsledku vzniká. (Přísloví 6:16–19) Když v Noemově době viděl, jak se násilí rozšířilo po zemi, „v srdci ho zabolelo“. (1. Mojžíšova 6:5, 6) Bezpochyby cítil nesmírnou bolest i tehdy, když došlo k holokaustu. (Malachiáš 3:6)

Mýtus: Holokaust byl Božím trestem pro Židy.

Fakt: Je pravda, že Bůh dovolil, aby Římané v prvním století zničili Jeruzalém. (Matouš 23:37–24:2) Od té doby však Bůh nevyčleňuje žádnou konkrétní etnickou skupinu, ať už aby jí projevil zvláštní přízeň, nebo ji naopak potrestal. V jeho očích „není rozdíl mezi židem a jinověrcem“. (Římanům 10:12, Slovo na cestu)

Mýtus: Kdyby existoval laskavý a všemocný Bůh, holokaustu by zabránil.

Fakt: I když Bůh nikdy utrpení nepůsobí, někdy ho dočasně připouští. (Jakub 1:13; 5:11)

Proč Bůh dovolil, aby k holokaustu došlo?

Bůh připustil holokaust ze stejného důvodu, jako připustil veškeré lidské utrpení: aby se tak vyřešily závažné morální otázky, které byly vzneseny před dávnou dobou. Bible jasně říká, že v současnosti světu nevládne Bůh, ale Ďábel. (Lukáš 4:1, 2, 6; Jan 12:31) Na otázku, proč Bůh připouští utrpení, podrobně odpovídá článek, na který je zde odkaz. Podívejme se však na dvě základní biblické pravdy, které nám mohou pomoci pochopit, proč Bůh dovolil, aby k holokaustu došlo.

  1. Čí svobodná vůle holokaust způsobila? Bůh prvním lidem, Adamovi a Evě, řekl, co od nich očekává, ale nenutil je, aby ho poslouchali. Oni si vybrali, že si budou sami rozhodovat o tom, co je správné a nesprávné, a toto špatné rozhodnutí, stejně jako podobná rozhodnutí lidí v celé historii, přineslo lidstvu hrozné následky. (1. Mojžíšova 2:17; 3:6; Římanům 5:12) Je to tak, jak říká kniha Statement of Principles of Conservative Judaism (Vyhlášení zásad konzervativního judaismu): „Velká část utrpení na světě přímo vyplývá z našeho zneužívání svobodné vůle, jež nám byla dopřána.“ Místo aby Bůh lidi svobodné vůle zbavil, dal jim prostor, aby se pokusili řídit své životy nezávisle na něm.

  2. Bůh je schopen napravit škody způsobené holokaustem a také to udělá. Bůh slibuje, že přivede k životu miliony lidí, kteří zemřeli, včetně obětí holokaustu. Ti, kdo holokaust přežili, budou zbaveni bolesti, která vyplývá z jejich hrůzostrašných vzpomínek. (Izajáš 65:17; Skutky 24:15) Láska, kterou Bůh k lidstvu pociťuje, je zárukou toho, že tyto sliby splní. (Jan 3:16)

Mnohé z obětí holokaustu i ti, kdo ho přežili, byli schopni zachovat si svou víru a nalézt smysl života díky tomu, že pochopili, proč Bůh zlo připouští a jak zamýšlí odčinit jeho důsledky.