Přejít k článku

Co Bible říká o svobodné vůli člověka? Určil Bůh váš osud?

Co Bible říká o svobodné vůli člověka? Určil Bůh váš osud?

Co říká Bible

 Bůh nás obdařil svobodnou vůlí – místo aby on nebo osud předem určoval, co máme dělat, dostali jsme možnost rozhodovat se sami za sebe. Podívejme se, co o tom říká Bible.

  •   Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. (1. Mojžíšova 1:26) Na rozdíl od zvířat, která jsou převážně ovládána instinktem, my máme podobně jako náš Stvořitel schopnost projevovat takové vlastnosti, jako je láska a smysl pro spravedlnost. A stejně jako náš Stvořitel máme také svobodnou vůli.

  •   Do značné míry můžeme rozhodovat i o své budoucnosti. Bible každého z nás vybízí: „Vyber si život“ a vysvětluje, že to můžeme udělat tak, že budeme naslouchat Božímu hlasu neboli že se rozhodneme poslouchat jeho přikázání. (5. Mojžíšova 30:19, 20) Kdyby nám Bůh nedal možnost se svobodně rozhodovat, bylo by zbytečné, a dokonce kruté, aby nám dával na výběr. Bůh nás nenutí, abychom jednali podle toho, co říká, ale spíše si vroucně přeje: „Kdybys jen opravdu věnoval pozornost mým přikázáním! Potom by byl tvůj pokoj právě jako řeka.“ (Izajáš 48:18)

  •   Naše úspěchy či nezdary nejsou předurčeny. Pokud v něčem chceme uspět, musíme tvrdě pracovat. Bible nám radí: „Všechno, co chce činit tvá ruka, konej právě svou silou.“ (Kazatel 9:10) Také se tam píše: „Plány pilného jistě vedou k výhodě.“ (Přísloví 21:5)

 Svobodná vůle je drahocenným darem od Boha, protože nám umožňuje milovat ho „celým svým srdcem“, tedy proto, že chceme. (Matouš 22:37)

Neřídí snad Bůh všechny věci?

 Je pravda, že Bible o Bohu říká, že je všemohoucí. Nikdo jiný nemůže jeho moc omezit. (Job 37:23; Izajáš 40:26) Svou moc však nepoužívá tak, aby řídil všechno. Bůh například řekl, že než vykonal rozsudek nad starověkým Babylónem, nepřítelem svého lidu, dlouhou dobu se ovládal. (Izajáš 42:14) Podobně v dnešní době prozatím toleruje lidi, kteří zneužívají svou svobodnou vůli k tomu, aby škodili druhým. Nebude to však dělat navždy. (Žalm 37:10, 11)