Jakubův dopis 4:1–17

  • Nebýt přítelem světa (1–12)

    • Vzepřít se Ďáblovi (7)

    • Přiblížit se k Bohu (8)

  • Varování před pýchou (13–17)

    • „Pokud bude Jehova chtít“ (15)

4  Co je příčinou bojů a hádek mezi vámi? Nejsou to snad vaše sobecké* touhy, které ve vás válčí?+  Toužíte, a přesto nemáte. Vraždíte a jste chtiví, a přesto nemůžete získat. Hádáte se a bojujete.+ Nemáte, protože neprosíte.  A když prosíte, stejně nedostáváte. Prosíte totiž se špatnou pohnutkou – abyste uspokojili své sobecké* touhy.  Vy nevěrní,* nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Boha.+  Nebo si myslíte, že Písmo bezdůvodně říká „Duch, který je v nás, po něčem stále závistivě touží“?+  Ale nezasloužená laskavost, kterou Bůh projevuje, je silnější. Písmo proto říká: „Bůh se staví proti pyšným,+ ale pokorným projevuje nezaslouženou laskavost.“+  Podřiďte se tedy Bohu,+ ale vzepřete se Ďáblovi,+ a uteče od vás.+  Přibližte se k Bohu, a on se přiblíží k vám.+ Umyjte si ruce, hříšníci,+ a očistěte své srdce,+ vy nerozhodní.  Buďte ztrápení, truchlete a plačte.+ Ať se váš smích změní v nářek a vaše radost ve smutek. 10  Pokořte se před Jehovou,*+ a on vás vyvýší.+ 11  Bratři, přestaňte mluvit jeden proti druhému.+ Kdo mluví proti bratrovi nebo ho soudí, mluví proti zákonu a soudí zákon. A pokud soudíš zákon, nejednáš podle něj a stáváš se soudcem. 12  Zákonodárce a Soudce je ale pouze jeden+ – ten, kdo dokáže zachránit i zničit.+ Kdo jsi ty, že soudíš svého bližního?+ 13  Poslouchejte, vy, kdo říkáte: „Dnes nebo zítra odcestujeme do tamtoho města, strávíme tam rok, budeme obchodovat a něco si vyděláme.“+ 14  Vždyť ani nevíte, jaký bude váš život zítra!+ Jste totiž mlha, která se na chvilku objeví a pak zmizí.+ 15  Spíš byste měli říct: „Pokud bude Jehova* chtít,+ budeme žít a uděláme to či ono.“ 16  Vy jste ale pyšní a vychloubáte se. Všechno takové vychloubání je špatné. 17  Pokud někdo ví, co je správné, ale nedělá to, hřeší.+

Poznámky

Nebo „tělesné“.
Nebo „tělesné“.
Dosl. „cizoložnice“.