Přejít k článku

Přejít na obsah

33. LEKCE

Čeho Boží království dosáhne

Čeho Boží království dosáhne

Boží království už vládne. Brzy udělá na zemi velké změny a přinese lidem mnoho dobrého. V této lekci se dozvíte, na co konkrétně se můžete těšit.

1. Jak Boží království zajistí, aby byl na zemi mír a spravedlnost?

Ježíš, král Božího království, zničí špatné lidi a vlády ve válce, které se říká Armagedon. (Zjevení 16:14, 16) V té době se splní tento biblický slib: „Ještě chvilku a špatní lidé už nebudou.“ (Žalm 37:10) Prostřednictvím Božího království Ježíš zajistí, aby byl na zemi mír a spravedlnost. (Přečtěte si Izajáše 11:4.)

2. Jak se bude lidem žít, až se na zemi bude dít Boží vůle?

Pod vládou Božího království budou „ti, kdo jednají správně, ... vlastnit zemi a budou na ní žít věčně“. (Žalm 37:29) Představte si svět, kde žijí jenom dobří lidé, kteří milují Jehovu a jeden druhého. Nikdo nebude nemocný a všichni budou žít věčně.

3. Čeho všeho Boží království dosáhne?

Potom co budou zničeni špatní lidé, bude Ježíš kralovat 1 000 let. Během té doby bude se svými 144 000 spoluvládci lidem pomáhat, aby se zbavili své hříšnosti a stali se dokonalými. Až těch 1 000 let skončí, ze země bude nádherný ráj a všichni lidé budou šťastní, protože budou žít podle Jehovových zákonů. Ježíš pak vrátí vládu svému Otci Jehovovi. Jehovovo jméno bude posvěceno jako nikdy předtím. (Matouš 6:9, 10) Bude naprosto jasné, že Jehova je dobrý vládce, kterému na jeho poddaných opravdu záleží. Jehova pak zničí Satana, démony a kohokoli dalšího, kdo se proti němu vzbouří. (Zjevení 20:7–10) Dokonalé podmínky, které Boží království vytvoří, budou trvat navždy.

ZJISTĚTE VÍC

Dozvíte se, proč můžeme věřit, že Bůh prostřednictvím svého království splní všechno, co do budoucna slíbil.

4. Boží království ukončí vládu lidí

„Člověk panuje nad člověkem k jeho škodě.“ (Kazatel 8:9) Prostřednictvím svého království Jehova všechny škody a křivdy napraví.

Přečtěte si Daniela 2:44 a 2. Tesaloničanům 1:6–8 a pak si popovídejte o těchto otázkách:

  • Co Jehova a jeho Syn Ježíš udělají s lidskými vládami a s těmi, kdo je podporují?

  • Jak vás to, co o Jehovovi a Ježíšovi víte, ujišťuje, že jejich rozhodnutí budou spravedlivá?

5. Ježíš je ideální král

Jako král Božího království udělá Ježíš pro lidi hodně dobrého. Podívejte se na VIDEO, ze kterého se dozvíte, jak Ježíš ukázal, že má touhu lidem pomáhat a že k tomu od Boha dostal i potřebnou moc.

Když byl Ježíš na zemi, v malém měřítku ukázal, čeho Boží království dosáhne. Podívejte se na následující přehled a popovídejte si o tom, na co se nejvíc těšíte. Přečtěte si i související verše.

NA ZEMI JEŽÍŠ...

Z NEBE JEŽÍŠ...

6. Díky Božímu království čeká lidi krásná budoucnost

Boží království se postará o to, aby lidé mohli žít věčně v ráji na zemi – tak jak si to Jehova vždycky přál. Podívejte se na VIDEO, které ukazuje, jak Jehova prostřednictvím svého Syna Ježíše pracuje na uskutečnění svého záměru.

Přečtěte si Žalm 145:16 a popovídejte si o této otázce:

  • Jak na vás působí to, že Jehova „[uspokojí] touhu všeho živého“?

NĚKDO MOŽNÁ ŘEKNE: „Když budou lidé spolupracovat, dokážou světové problémy vyřešit.“

  • Které problémy dokáže vyřešit jedině Boží království?

SHRNUTÍ

Boží království splní svůj účel. Přemění celou zemi v ráj, kde budou žít jenom dobří lidé, kteří budou Jehovu uctívat navždy.

Opakování

  • Jak Boží království posvětí Jehovovo jméno?

  • Proč můžeme věřit tomu, že díky Božímu království se splní všechny sliby z Bible?

  • Když přemýšlíte o tom, co Boží království přinese, na co se těšíte nejvíc?

Cíl

DALŠÍ TIPY

Přečtěte si, co je Armagedon.

„Co je Armagedon?“ (internetový článek)

Zjistěte, co se bude dít během Ježíšovy tisícileté vlády a co se stane na jejím konci.

„Co se bude dít během soudného dne?“ (Strážná věž z 1. září 2012)

Podívejte se, jak může rodina společně přemýšlet o tom, co dobrého přinese Boží království.

Představuj si sám sebe v ráji (1:50)

Ve vyprávění s názvem „Trápilo mě mnoho otázek“ zjistíte, jak jeden odpůrce politického režimu konečně našel řešení, které hledal.

„Bible mění život lidí“ (Strážná věž z 1. ledna 2012)