Přejít k článku

Přejít na obsah

38. LEKCE

Važte si daru života

Važte si daru života

Život může být plný krásných okamžiků. Dokonce i když máme problémy, většinou existuje něco, z čeho můžeme mít radost. Co je ale tím nejdůležitějším důvodem, proč bychom si měli života vážit? A jak to můžeme dávat najevo?

1. Proč bychom si života měli vážit?

Života bychom si měli vážit proto, že je to dar od našeho milujícího Otce Jehovy. V Bibli se o něm říká, že je „zdroj života“, protože všechno živé vytvořil právě on. (Žalm 36:9) Jehova „dává všem lidem život, dech a všechno“. (Skutky 17:25, 28) Poskytuje nám to, co potřebujeme, abychom zůstali naživu. A navíc to dělá tak, abychom mohli mít ze života radost. (Přečtěte si Skutky 14:17.)

2. Jak můžeme Jehovovi ukázat, že si daru života vážíme?

Jehova se o vás zajímal už od vašeho početí. Do svého Slova nechal zapsat modlitbu jednoho ze svých služebníků, který mu řekl: „Tvé oči viděly už můj zárodek.“ (Žalm 139:16) Jehova si vašeho života velmi váží. (Přečtěte si Matouše 10:29–31.) Když někdo záměrně ukončí něčí život, a to i svůj vlastní, Jehovu to velmi raní. a (2. Mojžíšova 20:13) Jehovu by taky trápilo, kdybychom zbytečně riskovali nebo kdybychom nedodržovali bezpečnostní opatření a ohrožovali tak druhé. Když chráníme svůj život i životy druhých, ukazujeme tím, že si úžasného daru života vážíme.

ZJISTĚTE VÍC

Dozvíte se, jak například můžete ukázat, že si vážíte daru života.

3. Pečujte o své zdraví

Když se člověk zasvětí Jehovovi, dává mu svůj život se vším všudy. V určitém smyslu mu tak předkládá své tělo jako oběť. Přečtěte si Římanům 12:1, 2 a pak si popovídejte o těchto otázkách:

 • Co by vás mělo motivovat k tomu, abyste pečovali o své zdraví?

 • Jak to můžete dělat?

4. Dbejte na bezpečnost

Bible nám radí, abychom předcházeli nebezpečným situacím. Podívejte se na VIDEO, které obsahuje několik konkrétních příkladů.

Přečtěte si Přísloví 22:3 a potom si popovídejte o tom, jak můžete dbát na svoje bezpečí i bezpečí druhých, když...

 • jste doma.

 • jste v práci.

 • sportujete.

 • cestujete nějakým dopravním prostředkem.

5. Važte si života nenarozeného dítěte

Boží služebník David poeticky vyjádřil, že Jehova se zajímá o život a vývoj nenarozených dětí. Přečtěte si Žalm 139:13–17 a pak si popovídejte o této otázce:

 • Kdy z Jehovova pohledu začíná lidský život – při narození, nebo při početí?

Zákony, které dal Jehova starověkému Izraeli, chránily matku i její nenarozené dítě. Přečtěte si 2. Mojžíšovu 21:22, 23 a pak si popovídejte o těchto otázkách:

 • Jak se Jehova díval na člověka, který neúmyslně způsobil smrt nenarozeného dítěte?

 • Jak se cítí, když to někdo udělá úmyslně? b

 • Co si o tomto Božím názoru myslíte?

Podívejte se na VIDEO.

I žena, která si uvědomuje cenu života, může mít pocit, že potrat je pro ni jediným řešením. Přečtěte si Izajáše 41:10 a popovídejte si o těchto otázkách:

 • Na koho by se žena měla obrátit, když je pod tlakem, aby šla na potrat? Proč?

NĚKDO MOŽNÁ ŘEKNE: „Žena má právo jít na potrat. Je to její tělo.“

 • Co je pro vás důkazem, že Jehova si váží jak života matky, tak života jejího nenarozeného dítěte?

SHRNUTÍ

Bible ukazuje, že život je darem od Jehovy a že bychom ho měli milovat, vážit si ho a chránit. Týká se to našeho života i života druhých.

Opakování

 • Proč má lidský život v Jehovových očích velkou hodnotu?

 • Jak se Jehova cítí, když někdo úmyslně ukončí lidský život?

 • Proč jste za dar života vděční?

Úkol

DALŠÍ TIPY

Jak můžeme Jehovovi děkovat za dar života?

Píseň č. 141: Zázrak života (2:41)

Odpustí Bůh ženě, která šla na potrat?

„Jaký je biblický názor na potrat?“ (internetový článek)

Přečtěte si, jak by Boží pohled na život měl ovlivňovat náš výběr rekreace.

„‚Extrémní sporty‘ – Měli byste takto riskovat?“ (Probuďte se! z 8. října 2000)

Jak může Bible pomoct člověku, který uvažuje o sebevraždě?

„Může mi Bible pomoct, když mám sebevražedné myšlenky?“ (internetový článek)

a S těmi, kdo jsou zdrcení a sklíčení, Jehova hluboce soucítí. (Žalm 34:18) Chápe, že bolestné pocity můžou člověka dohnat až k úvahám o sebevraždě, a chce takovým lidem pomoct. Konkrétní způsoby, jak to dělá, najdete v článku „Může mi Bible pomoct, když mám sebevražedné myšlenky?“, který je uvedený v části „Další tipy“.

b Ženy, které šly v minulosti na potrat, se nemusí utápět v pocitu viny – Jehova jim může odpustit. Víc informací se dozvíte v článku „Jaký je biblický názor na potrat?“, který je uvedený v části „Další tipy“.