Přejít k článku

Přejít na obsah

41. LEKCE

Co říká Bible o sexu?

Co říká Bible o sexu?

Mnoha lidem je trapné mluvit o sexu. Bible se ale tomuto tématu nevyhýbá. O sexu se v ní píše otevřeně a přitom důstojně. A to, co se z ní dozvídáme, je pro naše dobro. To je logické, protože Bible pochází od Jehovy, který nás vytvořil, a tak ví, co je pro nás nejlepší. Učí nás, jak se máme chovat, abychom mu dělali radost a mohli žít věčně.

1. Jaký je Jehovův názor na sex?

Sex je dar od Jehovy. Přeje si, aby muži a ženě, kteří jsou spolu v manželství, přinášel potěšení. Tento dar slouží nejen k tomu, aby mohli mít děti, ale taky aby si mohli přirozeným a příjemným způsobem dávat najevo vzájemnou lásku. Boží Slovo proto říká: „Raduj se s manželkou svého mládí.“ (Přísloví 5:18, 19) Jehova od křesťanů v manželství očekává, že budou svému partnerovi věrní a že se nikdy nedopustí cizoložství. (Přečtěte si Hebrejcům 13:4.)

2. Co je sexuální nemravnost?

Bible říká, že „ti, kdo se dopouští sexuální nemravnosti, ... nezdědí Boží království“. (1. Korinťanům 6:9, 10) V části Bible, která byla napsaná řecky, se pro označení sexuální nemravnosti používá výraz porneia. Ten zahrnuje 1. sex a mezi lidmi, kteří spolu nejsou v manželství, 2. homosexuální styky a 3. sex se zvířaty. Když posloucháme pokyn, abychom se „vyhýbali ... sexuální nemravnosti“, děláme radost Jehovovi a zároveň je to pro naše dobro. (1. Tesaloničanům 4:3)

ZJISTĚTE VÍC

Dozvíte se, jak se můžete vyhýbat sexuální nemravnosti a co vám to přinese, když budete mravně čistí.

3. Utíkejte před sexuální nemravností

Pro věrného Božího služebníka Josefa bylo hodně důležité, aby zůstal mravně čistý. Přečtěte si 1. Mojžíšovu 39:1–12 a pak si popovídejte o těchto otázkách:

 • Proč Josef utekl? (Viz 9. verš.)

 • Myslíte, že se Josef rozhodl správně? Proč?

Jak dnes můžou mladí podobně jako Josef utíkat před sexuální nemravností? Podívejte se na VIDEO. Jehova chce, abychom nemravnost odmítali.

Přečtěte si 1. Korinťanům 6:18 a potom si popovídejte o otázkách:

 • Jaké situace by mohly vést k tomu, že se člověk dopustí sexuální nemravnosti?

 • Jak můžete před nemravností utíkat?

4. Pokušení můžete odolat!

Co může vést k tomu, že pro nás bude těžké odolat pokušení dopustit se sexuální nemravnosti? Podívejte se na VIDEO a pak si popovídejte o otázce, která následuje.

 • Co bratr ve videu udělal, když si uvědomil, že to, jak se chová a o čem přemýšlí, by mohlo vést k nevěře?

I ti, kdo věrně slouží Jehovovi, někdy bojují s nevhodnými myšlenkami. Co vám pomůže takové myšlenky zahnat? Přečtěte si Filipanům 4:8 a pak si popovídejte o těchto otázkách:

 • O čem bychom měli přemýšlet?

 • Jak nám v boji s pokušením pomáhá, když si čteme Bibli a naplno se věnujeme službě Jehovovi?

5. Jehovova měřítka jsou pro naše dobro

Jehova ví, co je pro nás nejlepší. Říká nám, jak můžeme zůstat mravně čistí a co nám to přinese. Přečtěte si Přísloví 7:7–27 nebo se podívejte na VIDEO a potom si popovídejte o následujících otázkách.

 • Jak se jeden mladý muž dostal do pokušení? (Viz Přísloví 7:8, 9.)

 • Podle Přísloví 7:23, 26 má sexuální nemravnost vážné následky. Jakým problémům se můžeme vyhnout, když zůstaneme mravně čistí?

 • Jak může mravní čistota přispět k tomu, abychom se radovali ze života navždy?

Někteří lidé mají pocit, že to, co Bible říká o homosexualitě, je moc tvrdé. Ale Jehova, který je Bohem lásky, si přeje, aby každý mohl žít věčně. A k tomu je potřeba řídit se jeho měřítky. Přečtěte si 1. Korinťanům 6:9–11 a pak si popovídejte o této otázce:

 • Jsou homosexuální touhy jediné, které jsou z Jehovova pohledu nesprávné?

Pokud chceme mít Jehovovo schválení, musíme všichni dělat nějaké změny. Stojí to za tu námahu? Přečtěte si Žalm 19:8, 11 a potom si popovídejte o otázkách:

 • Jsou podle vás Jehovova morální měřítka rozumná? Proč si to myslíte?

Jehova pomohl už mnoha lidem, aby dokázali žít podle jeho morálních měřítek, a pomůže i vám

NĚKDO MOŽNÁ ŘEKNE: „Na sexu není nic špatného, když se ti dva mají rádi.“

 • Jak byste na to reagovali?

SHRNUTÍ

Sex je dar od Jehovy a má lidem v manželství přinášet potěšení.

Opakování

 • Co patří k sexuální nemravnosti?

 • Co nám pomůže se sexuální nemravnosti vyhýbat?

 • Co nám to přináší, když se řídíme Jehovovými morálními měřítky?

Úkol

DALŠÍ TIPY

Přečtěte si, proč Bohu záleží na tom, aby muž a žena, kteří spolu chtějí žít, uzavřeli manželství.

„Co Bible říká o společném bydlení před svatbou?“ (internetový článek)

Vybízí nás Bible, abychom homosexuály nenáviděli?

„Je homosexualita špatná?“ (internetový článek)

Podívejte se, jak nás Boží zákony týkající se sexu chrání.

„Je orální sex opravdu sex?“ (internetový článek)

V příběhu s názvem „Jednali se mnou s úctou“ uvidíte, co vedlo jednoho homosexuála k tomu, aby se změnil a získal Boží schválení.

„Bible mění život lidí“ (Strážná věž z 1. dubna 2011)

a Jedná se například o pohlavní styk, orální sex, anální sex nebo dráždění pohlavních orgánů druhého člověka s cílem vyvolat sexuální vzrušení.