Přejít k článku

Přejít na obsah

31. LEKCE

Co je Boží království?

Co je Boží království?

Hlavní námět Bible úzce souvisí s Božím královstvím. Pomocí tohoto království Jehova uskuteční svůj záměr se zemí. Co Boží království vlastně je? Jak víme, že už panuje? Čeho zatím dosáhlo? A co udělá v budoucnosti? V této a dalších dvou lekcích si na tyto otázky odpovíme.

1. Co je Boží království a kdo je jeho králem?

Boží království je vláda, kterou vytvořil Bůh Jehova. Králem je Ježíš Kristus a vládne z nebe. (Matouš 4:17; Jan 18:36) Bible o Ježíšovi říká: „Bude kralovat ... navždy.“ (Lukáš 1:32, 33) Jako král Božího království bude vládnout nad všemi lidmi na zemi.

2. Kdo vládne s Ježíšem?

Ježíš nevládne sám. Bible říká, že lidé „z každého kmene, jazyka, lidu a národa ... budou kralovat nad zemí“. (Zjevení 5:9, 10) Kolik jich má být? Od doby, kdy byl Ježíš na zemi, se jeho následovníky staly miliony lidí. Budou s ním ale vládnout všichni? Ne. Do nebe jich má jít jenom 144 000. (Přečtěte si Zjevení 14:1–4.) Všichni ostatní křesťané budou žít na zemi a budou poddanými tohoto království. (Žalm 37:29)

3. V čem je Boží království lepší než lidské vlády?

I když se někteří lidští vládci snaží dělat dobré věci, nemají moc dosáhnout všeho, co by si přáli. Nakonec je nahradí někdo jiný, komu možná nejde o dobro těch, kterým vládne. Ale Ježíše, vládce Božího království, nikdy nikdo nenahradí. Bůh totiž zřídil „království, které nebude nikdy zničeno“. (Daniel 2:44) Ježíš bude panovat nad celou zemí a nikomu nebude nadržovat. Je milující, laskavý a spravedlivý a bude lidi učit, aby se k sobě chovali stejně – měli jeden druhého rádi a byli laskaví a spravedliví. (Přečtěte si Izajáše 11:9.)

ZJISTĚTE VÍC

Dozvíte se víc o tom, proč je Boží království lepší než jakákoli lidská vláda.

4. Mocná vláda, která bude panovat nad celou zemí

Ježíš Kristus je mocnější než kterýkoli jiný vládce v dějinách. Přečtěte si Matouše 28:18 a potom si popovídejte o otázce:

 • Proč můžeme říct, že Ježíš má větší pravomoc než kterýkoli lidský vládce?

Lidské vlády se často mění a každá vládne jenom nad určitou částí světa. Jak je to s Božím královstvím? Přečtěte si Daniela 7:14 a pak si popovídejte o těchto otázkách:

 • Proč je dobré, že Boží království „nebude zničeno“?

 • Proč je dobré, že bude vládnout nad celou zemí?

5. Lidské vlády musí být nahrazeny

Proč je potřeba, aby Boží království nahradilo lidské vlády? Podívejte se na VIDEO a pak si popovídejte o otázce, která následuje.

 • Co přinesly lidské vlády?

Přečtěte si Kazatele 8:9 a pak si popovídejte o následujících otázkách:

 • Bylo by podle vás dobré, aby Boží království nahradilo lidské vlády? Proč?

6. Ti, kdo v Božím království vládnou, nám rozumí

Díky tomu, že náš král Ježíš žil na zemi jako člověk, dokáže „chápat naše slabosti“. (Hebrejcům 4:15) A těch 144 000 mužů a žen, kteří budou vládnout s Ježíšem, Jehova vybral „z každého kmene, jazyka, lidu a národa“. (Zjevení 5:9)

 • Jste rádi, že Ježíš a jeho spoluvládci vědí, jaké to je být člověkem? Proč?

Jehova po staletí vybírá různé muže a ženy, aby vládli s Ježíšem

7. Boží království má ty nejlepší zákony

Vlády vydávají zákony, které mají občany chránit a být pro jejich dobro. I Boží království má určité zákony, kterými se jeho občané musí řídit. Přečtěte si 1. Korinťanům 6:9–11 a potom si popovídejte o otázkách:

 • Jak bude podle vás svět vypadat, až budou všichni dodržovat Boží zákony? a

 • Má podle vás Jehova právo očekávat, že se občané jeho království budou těmito zákony řídit? Proč?

 • Z čeho je vidět, že se lidé, kteří tyto zákony zatím nedodržují, můžou změnit? (Viz 11. verš.)

Vlády vydávají zákony, které mají občany chránit a být pro jejich dobro. Stejný účel mají i zákony Božího království, které jsou ale mnohem lepší

NĚKDO SE MOŽNÁ ZEPTÁ: „Co je Boží království?“

 • Co byste na to řekli?

SHRNUTÍ

Boží království je skutečná vláda v nebi, která bude vládnout nad celou zemí.

Opakování

 • Kdo v Božím království vládne?

 • V čem je Boží království lepší než jakákoli lidská vláda?

 • Co Jehova od občanů svého království například očekává?

Úkol

DALŠÍ TIPY

Přečtěte si, kde se podle Ježíše Boží království nachází.

„Je Boží království v srdci křesťanů?“ (internetový článek)

Proč je pro svědky Jehovovy důležitější být oddaní Božímu království než lidským vládám?

Oddaní Božímu království (1:43)

Zjistěte, co Bible odhaluje o 144 000 těch, které Jehova vybírá, aby vládli s Ježíšem.

„Kdo jde do nebe?“ (internetový článek)

Co jednu ženu ve vězení přesvědčilo o tom, že jenom Bůh dokáže ve světě zajistit spravedlnost?

„Jak byla uspokojena moje touha po spravedlnosti“ (Probuďte se! z listopadu 2011)

a O některých z těchto zákonů budeme mluvit ve 3. části.