Přejít k článku

Přejít na obsah

Jsem připravený?

Jsem připravený?

Jsem připravený kázat se sborem?

Jak můžete poznat, že jste připravení stát se nepokřtěným zvěstovatelem:

  • Pravidelně studujete Bibli, modlíte se a účastníte se shromáždění.

  • Vážíte si toho, co se z Bible dozvídáte, věříte tomu a chcete o tom mluvit s druhými.

  • Milujete Jehovu a přátelíte se s lidmi, kteří ho taky milují.

  • Nepatříte k žádné politické ani náboženské organizaci.

  • Žijete podle Jehovových měřítek a chcete se stát svědkem Jehovovým.

Pokud si myslíte, že jste připravení kázat se sborem, váš učitel zařídí, aby se s vámi setkali starší a probrali s vámi, co to obnáší.

Jsem připravený dát se pokřtít?

Jak můžete poznat, že jste na křest připravení:

  • Jste nepokřtěným zvěstovatelem.

  • Co nejvíc se věnujete kazatelské službě.

  • Podporujete „věrného a rozvážného otroka“ a podřizujete se jeho vedení. (Matouš 24:45–47)

  • V modlitbě jste se zasvětili Jehovovi a chcete mu sloužit navždy.

Pokud si myslíte, že jste na křest připravení, váš učitel zařídí, aby se s vámi setkali starší a probrali s vámi, co to obnáší.