Přejít k článku

Přejít na obsah

30. LEKCE

Vaši blízcí můžou zase žít!

Vaši blízcí můžou zase žít!

Smrt přináší obrovskou bolest a zármutek. Proto o ní Bible mluví jako o nepříteli. (1. Korinťanům 15:26) Ve 27. lekci jsme si řekli, že Jehova tohoto nepřítele porazí. Co ale bude s lidmi, kteří už zemřeli? V této lekci se dozvíte o dalším nádherném slibu od Jehovy – že vzkřísí miliardy lidí, kteří se pak budou radovat ze života navždy. Opravdu k tomu dojde? A budou lidé vzkříšeni do nebe, nebo na zem?

1. Co chce Jehova udělat pro naše blízké, kteří zemřeli?

Těm, kdo zemřeli, Jehova touží vrátit život. Job, který měl pevnou víru, si byl jistý, že když zemře, Bůh na něj nezapomene. Řekl mu: „Zavoláš a já ti [z hrobu] odpovím.“ (Přečtěte si Joba 14:13–15.)

2. Jak víme, že vzkříšení je možné?

Když byl Ježíš na zemi, měl od Boha moc křísit mrtvé. Vzkřísil například dvanáctiletou dívenku a syna jedné vdovy. (Marek 5:41, 42; Lukáš 7:12–15) Později zemřel Ježíšův přítel Lazar. I když to byly už čtyři dny, co byl pohřben, Ježíš ho vzkřísil. Pomodlil se k Bohu a pak jednoduše zavolal: „Lazare, pojď ven!“ A „muž, který byl mrtvý, vyšel ven“ – byl naživu! (Jan 11:43, 44) Představte si, jak byli Lazarovi příbuzní a přátelé šťastní.

3. Jakou naději mají vaši blízcí, kteří zemřeli?

Bible slibuje, že lidé „budou vzkříšeni“. (Skutky 24:15) Ti, které Ježíš vzkřísil v minulosti, nešli do nebe. (Jan 3:13) Žili dál tady na zemi a byli za to určitě rádi. Podobně v blízké budoucnosti Ježíš vzkřísí miliardy lidí, aby se navždy radovali ze života v ráji na zemi. Řekl, že budou vzkříšeni „všichni v pamětních hrobkách“ – všichni, které si Bůh pamatuje, i když ostatní na ně už možná zapomněli. (Jan 5:28, 29)

ZJISTĚTE VÍC

Dozvíte se, proč si můžeme být jistí, že Ježíš dokáže vzkřísit lidi a že to udělá. Taky uvidíte, jak vás naděje na vzkříšení může utěšit.

4. Ježíš dokázal, že má moc křísit mrtvé

Zjistěte víc podrobností o tom, co Ježíš udělal pro svého přítele Lazara. Přečtěte si Jana 11:14, 38–44 a pak si popovídejte o těchto otázkách:

 • Jak víme, že byl Lazar opravdu mrtvý? (Viz 39. verš.)

 • Kdyby Lazar odešel do nebe, dávalo by podle vás smysl, aby ho Ježíš odtamtud přivedl zpátky na zem?

Podívejte se na VIDEO.

5. Vzkříšených bude spousta

Přečtěte si Žalm 37:29 a popovídejte si o otázce:

 • Kde budou ty miliardy vzkříšených lidí žít?

Ježíš vzkřísí nejen ty, kdo uctívali Jehovu, ale i mnoho dalších lidí. Přečtěte si Skutky 24:15 a potom si popovídejte o této otázce:

 • Koho z těch, kdo zemřeli, byste chtěli zase vidět?

Ježíš dokáže vzkřísit člověka stejně snadno, jako táta dokáže vzbudit svého syna

6. Naděje na vzkříšení vám může přinést útěchu

Hodně lidí, kteří se vyrovnávají se ztrátou někoho blízkého, povzbudil a utěšil skutečný příběh o Jairově dceři. Přečtěte si Lukáše 8:40–42, 49–56.

Než Ježíš dívku vzkřísil, řekl Jairovi: „Neboj se, jen věř.“ (Viz 50. verš.) Jak vám může naděje na vzkříšení pomoct...

 • když vám zemře někdo blízký?

 • když je váš život v ohrožení?

Podívejte se na VIDEO a pak si popovídejte o následující otázce:

 • Jak naděje na vzkříšení utěšuje a posiluje rodiče Phelicity?

NĚKDO MOŽNÁ ŘEKNE: „To, že by mrtví lidé zase žili, není reálné.“

 • Co si o tom myslíte vy?

 • Kterým veršem z Bible byste dokázali, že ke vzkříšení dojde?

SHRNUTÍ

Bible slibuje, že miliardy lidí, kteří zemřeli, budou zase žít. Jehova si přeje, aby byli vzkříšeni, a dal Ježíšovi moc to udělat.

Opakování

 • Jak víme, že Jehova a Ježíš touží vrátit život těm, kdo zemřeli?

 • Kde budou ty miliardy vzkříšených lidí žít – v nebi, nebo na zemi? Proč si to myslíte?

 • Co je pro vás důkazem, že vaši blízcí můžou zase žít?

Cíl

DALŠÍ TIPY

Získejte praktické rady, které vám pomůžou překonat zármutek.

„Smrt někoho blízkého – jak zmírnit bolest?“ (Probuďte se! číslo 3, 2018)

Můžou těm, kterým zemřel někdo blízký, opravdu pomoct myšlenky z Bible?

Když vám zemře někdo blízký (5:06)

Jak se můžou děti vyrovnat se smrtí někoho, koho měly rády?

Výkupné (2:07)

Budou někteří lidé vzkříšeni do nebe? Kdo nebude vzkříšen vůbec?

„Co je vzkříšení?“ (internetový článek)