Přejít k článku

Přejít na obsah

28. LEKCE

Dávejte najevo, že jste Jehovovi a Ježíšovi vděční

Dávejte najevo, že jste Jehovovi a Ježíšovi vděční

Jak se cítíte, když od nějakého kamaráda dostanete hezký dárek? Určitě vám to udělá velkou radost a chcete mu ukázat, že si toho vážíte. Jehova a Ježíš nám dali ten nejcennější dar, jaký jsme mohli dostat. Co to je a jak můžeme ukázat, že jsme za něj vděční?

1. Jak můžeme dávat najevo, že jsme Bohu a Kristu vděční za to, co pro nás udělali?

Bible slibuje, že každý, „kdo v [Ježíše] věří“, může žít věčně. (Jan 3:16) Jak se taková víra projevuje? Měla by být vidět v tom, jak se rozhodujeme a co děláme. (Jakub 2:17) Když svoji víru dáváme najevo slovy i skutky, posilujeme tím své přátelství s Ježíšem a jeho Otcem Jehovou. (Přečtěte si Jana 14:21.)

2. Při jaké mimořádné příležitosti můžeme ukázat, že jsme Jehovovi a Ježíšovi vděční?

Večer před svou smrtí Ježíš svým následovníkům ukázal, jakým dalším způsobem můžou dát najevo vděčnost za jeho oběť. Zavedl slavnost, kterou Bible označuje jako „Pánovu večeři“ a které se taky říká Slavnost na památku Kristovy smrti nebo Památná slavnost. (1. Korinťanům 11:20) Ježíš chtěl, aby si apoštolové a všichni další praví křesťané připomínali, že se pro ně vzdal svého života. Řekl: „Dělejte to na mou památku.“ (Lukáš 22:19) Když se Památné slavnosti účastníte, dáváte tím najevo vděčnost za to, jak moc vás Jehova a Ježíš milují.

ZJISTĚTE VÍC

Do hloubky prozkoumáte, jak můžete Jehovovi a Ježíšovi ukázat, že jste jim za jejich velkou lásku vděční. Taky se dozvíte, proč je Slavnost na památku Kristovy smrti tak důležitá.

3. Vděčnost nás motivuje k jednání

Představte si, že se topíte a někdo vám zachrání život. Pustili byste to jen tak z hlavy, nebo byste se snažili najít způsob, jak dát tomu člověku najevo, že jste mu vděční?

Za svůj život vděčíme Jehovovi. Přečtěte si 1. Jana 4:8–10 a pak si popovídejte o těchto otázkách:

  • Proč je Ježíšova oběť výjimečným darem?

  • Jak na vás působí to, co pro vás Jehova a Ježíš udělali?

Jak můžete Jehovovi a Ježíšovi ukázat svou vděčnost? Přečtěte si 2. Korinťanům 5:15 a 1. Jana 4:11 a 5:3. Po přečtení každého verše si popovídejte o otázce:

  • Jak podle toho verše můžeme ukázat, že jsme vděční?

4. Napodobujte Ježíše

Svoji vděčnost můžete ukázat i tím, že budete napodobovat Ježíše. Přečtěte si 1. Petra 2:21 a potom si popovídejte o této otázce:

  • Jak můžete jít v Ježíšových stopách?

5. Účastněte se Slavnosti na památku Kristovy smrti

O tom, co se dělo při první Pánově večeři, si přečtěte v Lukášovi 22:14, 19, 20. Potom si popovídejte o následujících otázkách:

  • Jak probíhala Pánova večeře?

  • Co představují chléb a víno? (Viz 19. a 20. verš.)

Ježíš chtěl, aby jeho učedníci slavili Pánovu večeři jednou za rok, v den výročí jeho smrti. Svědkové Jehovovi se proto každý rok schází, aby si jeho smrt připomínali tak, jak to přikázal. Podívejte se na VIDEO, ve kterém se o tomto důležitém setkání dozvíte víc. Pak si popovídejte o otázce:

  • Jak probíhá Památná slavnost?

Chléb a víno jsou symboly. Chléb představuje Ježíšovo dokonalé lidské tělo, které za nás obětoval, a víno představuje jeho krev

NĚKDO MOŽNÁ ŘEKNE: „K záchraně stačí věřit v Ježíše.“

SHRNUTÍ

Vděčnost za to, co pro nás Ježíš udělal, ukazujeme tím, že v něj věříme, dáváme svou víru najevo skutky a účastníme se Památné slavnosti.

Opakování

  • Jak se projevuje víra v Ježíše?

  • Jak byste chtěli Jehovovi a Ježíšovi ukázat, že jste vděční za to, co pro vás udělali?

  • Proč je tak důležité účastnit se Slavnosti na památku Kristovy smrti?

Cíl

DALŠÍ TIPY

K čemu nás Kristova smrt motivuje?

Své tělo používal ke chvále Jehovy (9:28)

Přečtěte si, co je to víra a jak ji můžeme projevovat.

„Projevuj víru v Jehovovy sliby“ (Strážná věž z října 2016)

V příběhu „Připadám si čistá a dokážu se ze života radovat“ se dozvíte, jak na jednu ženu zapůsobilo, když pochopila, že se Ježíšova výkupní oběť vztahuje i na ni.

„Bible mění život lidí“ (Strážná věž z 1. srpna 2011)

Zjistěte, proč při Památné slavnosti jí chléb a pije víno jen velmi málo lidí.

„Proč svědkové Jehovovi slaví Pánovu večeři jinak než ostatní náboženství“ (internetový článek)