Přejít k článku

Přejít na obsah

23. LEKCE

Křest – ten nejlepší cíl!

Křest – ten nejlepší cíl!

Ježíš učil, že když se někdo chce stát křesťanem, je nutné, aby se dal pokřtít. (Přečtěte si Matouše 28:19, 20.) Ale co křest vlastně je? A co člověk musí dělat, aby tohoto cíle dosáhl?

1. Co je křest?

Slovo „pokřtít“ je překladem řeckého výrazu, který znamená „ponořit“ pod vodu. Když byl pokřtěn Ježíš, byl ponořen do řeky Jordán a pak vyšel z vody. (Marek 1:9, 10) Podobné je to v případě pravých křesťanů. Když se dávají pokřtít, jsou úplně ponořeni do vody.

2. Co člověk svým křtem ukazuje?

Když se člověk dává pokřtít, ukazuje tím, že se zasvětil Bohu Jehovovi. Jak se člověk Bohu zasvětí? V soukromé modlitbě mu řekne, že mu chce navždy sloužit. Slíbí mu, že bude uctívat jenom jeho a že bude vždycky dělat to, co si přeje – že to pro něj bude ta nejdůležitější věc v životě. Rozhodne se, že „zapře sám sebe“ a bude následovat Ježíše, tedy řídit se jeho příkladem a tím, co učil. (Matouš 16:24) Když se člověk zasvětí Bohu a dá se pokřtít, umožní mu to, aby byl blízkým přítelem Jehovy a těch, kdo ho uctívají.

3. Co musí člověk udělat, aby se mohl dát pokřtít?

Na křest se můžete připravit tak, že budete poznávat Jehovu a vytvoříte si v něj pevnou víru. (Přečtěte si Hebrejcům 11:6.) Čím víc ho budete znát a důvěřovat mu, tím víc ho budete milovat. Určitě o něm budete chtít říkat druhým a žít podle jeho požadavků. (2. Timoteovi 4:2; 1. Jana 5:3) Člověk, kterému se daří „vést život hodný Jehovy a ve všem se mu [líbit]“, se může rozhodnout, že zasvětí svůj život Bohu a dá se pokřtít. (Kolosanům 1:9, 10) a

ZJISTĚTE VÍC

Dozvíte se, co se můžeme naučit z Ježíšova křtu a jak se člověk může na tento důležitý krok připravit.

4. Co se můžeme naučit z Ježíšova křtu

Přečtěte si Matouše 3:13–17, kde se o Ježíšově křtu dozvíte víc podrobností. Pak si popovídejte o těchto otázkách:

 • Byl Ježíš pokřtěn už jako miminko?

 • Jak byl pokřtěn? Byl jenom pokropen vodou?

Po křtu se Ježíš začal věnovat úkolu, který od Boha dostal. Přečtěte si Lukáše 3:21–23 a Jana 6:38 a popovídejte si o otázce:

 • Jaká práce byla pro Ježíše po jeho křtu ze všeho nejdůležitější?

5. Křest je dosažitelný cíl

Představa, že se zasvětíte Bohu a dáte se pokřtít, vám nejdřív může přijít nereálná. Postupně se ale můžete dostat do bodu, kdy si budete jistí, že takové zásadní rozhodnutí udělat chcete. Podívejte se na VIDEO o lidech, kteří ho už udělali.

Přečtěte si Jana 17:3 a Jakuba 1:5 a potom si popovídejte o této otázce:

 • Co člověku pomůže se na křest připravit?

 1. Jehovovi se zasvětíme, když mu řekneme, že mu chceme navždy sloužit

 2. Křtem dáme veřejně najevo, že jsme se Bohu zasvětili

6. Křtem se člověk stává součástí Jehovovy rodiny

Když se dáme pokřtít, staneme se součástí jednotné celosvětové rodiny. I když pocházíme z různého prostředí a z různých zemí, věříme stejným naukám a žijeme podle stejných morálních zásad. Přečtěte si Žalm 25:14 a 1. Petra 2:17 a popovídejte si o této otázce:

 • Jak křest ovlivní náš vztah s Jehovou a s těmi, kdo ho uctívají?

NĚKDO MOŽNÁ ŘEKNE: „Na křest ještě nejsem připravený.“

 • Pokud máte stejný pocit, řekli byste, že i tak stojí za to o křtu přemýšlet?

SHRNUTÍ

Ježíš učil, že křesťané musí být pokřtěni. Aby člověk tohoto cíle dosáhl, musí si vytvořit pevnou víru v Jehovu, žít podle jeho požadavků a zasvětit se mu.

Opakování

 • Co je křest a proč je důležitý?

 • Jak spolu souvisí zasvěcení se Bohu a křest?

 • Co by měl člověk dělat, aby se mohl zasvětit Bohu a dát se pokřtít?

Úkol

DALŠÍ TIPY

Zjistěte, co křest je a co není.

„Co je křest?“ (internetový článek)

Podívejte se, na čem člověk může pracovat, aby směřoval ke křtu.

„Láska k Jehovovi motivuje ke křtu“ (Strážná věž z března 2020)

Přečtěte si, co jednoho muže vedlo k tomu, aby se dal pokřtít.

„Chtěli, abych si sám ověřil, co je pravda“ (Strážná věž z 1. února 2013)

Zjistěte, proč je křest ten nejlepší cíl a jak se na něj můžete připravit.

„Mám se dát pokřtít?“ (Otázky mladých lidí – Praktické odpovědi, 2. díl, 37. kapitola)

a I když byl člověk dřív pokřtěn v jiném náboženství, musí se dát pokřtít znovu. Proč? Protože toto náboženství neučilo pravdu z Bible. (Viz Skutky 19:1–513. lekce.)