Přejít k článku

Přejít na obsah

56. LEKCE

Přispívejte k jednotě ve sboru

Přispívejte k jednotě ve sboru

Když jsme se svými spoluvěřícími, máme stejné pocity jako král David, který řekl: „Jak je dobré a příjemné, když spolu bratři bydlí v jednotě!“ (Žalm 133:1) To, že jsme jednotní, ale není náhoda. Přispívá k tomu každý z nás.

1. Co je na Božím lidu jedinečné?

Když přijdete na shromáždění v nějaké jiné zemi, možná tam nebudete nikomu rozumět, ale přesto se budete cítit jako doma. Proč? Protože po celém světě používáme ke studiu Bible stejné publikace a chováme se k sobě s láskou. Ať už žijeme kdekoli, všichni „[vzýváme] Jehovovo jméno a [sloužíme] mu bok po boku“. (Sefanjáš 3:9)

2. Jak můžete k jednotě přispívat vy?

„Milujte jeden druhého vřele ze srdce.“ (1. Petra 1:22) Jak můžete tuto radu uplatnit? Nezaměřujte se na nedostatky druhých, ale na jejich hezké vlastnosti. Nesnažte se trávit čas jenom s těmi, kdo mají stejnou povahu a zájmy jako vy, ale poznávejte i bratry a sestry, kteří jsou úplně jiní. A všichni taky musíme pracovat na tom, abychom se zbavili jakýchkoli předsudků, které možná máme. (Přečtěte si 1. Petra 2:17.) a

3. Co dělat, když se s někým ve sboru nepohodnete?

Jsme sice jednotní, ale zároveň jsme nedokonalí. Občas se stane, že někoho zklameme, nebo mu dokonce ublížíme. Boží Slovo nám proto říká: „Velkoryse si odpouštějte.“ A dodává: „Jako Jehova velkoryse odpustil vám, tak to dělejte i vy.“ (Přečtěte si Kolosanům 3:13.) Jehovovi jsme ublížili už mnohokrát, a přesto nám odpouští. Proto od nás očekává, že budeme svým bratrům odpouštět i my. Když si uvědomíte, že jste někomu ublížili, snažte se s ním usmířit. (Přečtěte si Matouše 5:23, 24.) b

ZJISTĚTE VÍC

Dozvíte se, jak můžete přispívat k jednotě a pokoji ve sboru.

Co jste ochotní udělat pro usmíření?

4. Bojujte se svými předsudky

Chceme mít rádi všechny své bratry a sestry. Když je ale někdo jiný než my, nemusí to být jednoduché. Co nám v tom pomůže? Přečtěte si Skutky 10:34, 35 a potom si popovídejte o těchto otázkách:

 • Jehova přijímá za své svědky lidi všeho druhu. Jak by to mělo ovlivnit váš pohled na ty, kdo jsou jiní než vy?

 • Jaké předsudky jsou běžné ve vašem okolí a proč se jimi nechcete nechat ovlivnit?

Přečtěte si 2. Korinťanům 6:11–13 a pak si popovídejte o otázce:

 • Jak byste se mohli sblížit s bratry a sestrami, kteří jsou jiní než vy?

5. Velkoryse odpouštějte a snažte se usmířit

Jehova nám velkoryse odpouští, i když on naše odpuštění nikdy potřebovat nebude. Přečtěte si Žalm 86:5 a popovídejte si o těchto otázkách:

 • Jak moc nám Jehova odpouští?

 • Proč jste mu za to vděční?

 • V jakých situacích pro nás může být náročné s druhými vycházet?

Jak můžeme Jehovu napodobovat a přispívat k jednotě ve sboru? Přečtěte si Přísloví 19:11 a pak si popovídejte o této otázce:

 • Co můžete udělat, když vás někdo naštve nebo se vás nějak dotkne?

A co bychom měli udělat v případě, že se někoho dotkneme my? Podívejte se na VIDEO a potom si popovídejte o otázce, která následuje.

 • Co sestra ve videu udělala pro to, aby se s druhou sestrou usmířila?

6. Hledejte v bratrech a sestrách to dobré

Když bratry a sestry lépe poznáme, poznáme nejen jejich silné stránky, ale i jejich slabosti. Co nám pomůže zaměřovat se u nich na to dobré? Podívejte se na VIDEO a pak si popovídejte o otázce, která následuje.

 • Co vám může pomoct, abyste na bratrech a sestrách viděli to hezké?

Jehova se zaměřuje na naše hezké vlastnosti. Přečtěte si 2. Paralipomenon 16:9a a popovídejte si o této otázce:

 • Jaké pocity ve vás vyvolává to, že se Jehova zaměřuje na vaše hezké vlastnosti?

I ten nejkrásnější diamant má nějaké vady, ale přesto je velmi cenný. Podobně i naši bratři a sestry jsou nedokonalí, ale přesto mají pro Jehovu velkou hodnotu

NĚKDO MOŽNÁ ŘEKNE: „Než někomu odpustím, musí si to zasloužit.“

 • Proč bychom měli druhým odpouštět ochotně?

SHRNUTÍ

K jednotě ve sboru můžete přispívat tím, že budete druhým odpouštět a budete mít rádi všechny bratry a sestry.

Opakování

 • Jak se můžete zbavit předsudků?

 • Co uděláte, když se s někým ve sboru nepohodnete?

 • Proč chcete druhým odpouštět tak jako Jehova?

Cíl

DALŠÍ TIPY

Zjistěte, jak nám jedno Ježíšovo přirovnání může pomoct, abychom vůči druhým nebyli kritičtí.

Vytáhni ten trám (6:56)

Měli bychom se omluvit, i když máme pocit, že jsme nic špatného neudělali?

„Omluva – Klíč ke smíření“ (Strážná věž z 1. listopadu 2002)

Podívejte se, jak se dva muži, kteří vyrostli v rasistické společnosti, naučili mít jeden druhého rádi.

Johny a Gideon – z nepřátel se stali bratři (6:42)

Přečtěte si, jak řešit vzájemné neshody dřív, než naruší pokoj ve sboru.

„Vzájemné neshody řešme s láskou“ (Strážná věž z května 2016)

a Poznámka č. 6 ukazuje, jak láska motivuje křesťany, aby se snažili předcházet šíření infekčních nemocí.

b Poznámka č. 7 rozebírá, jak řešit obchodní záležitosti a soudní spory.