Přejít k článku

Přejít na obsah

44. LEKCE

Líbí se Bohu všechny svátky a oslavy?

Líbí se Bohu všechny svátky a oslavy?

Jehova si přeje, abychom měli ze života radost a občas i něco oslavili. Líbí se mu ale všechny svátky a oslavy? Jak mu v této oblasti můžeme ukázat, že ho máme rádi?

1. Proč se mnoho svátků Jehovovi nelíbí?

Možná vás překvapí, že spousta svátků vychází z nebiblických myšlenek nebo má pohanský původ. Takové svátky můžou být spojené s falešným náboženstvím, s okultismem nebo s představou, že duše je nesmrtelná. Některé jsou založené na pověrách a víře ve štěstěnu. (Izajáš 65:11) Jehova své služebníky varuje: „Oddělte se ... a přestaňte se dotýkat toho, co je nečisté.“ (2. Korinťanům 6:17) a

2. Co si Jehova myslí o svátcích, které přehnaně vyzdvihují lidi?

Jehova říká, že není moudré, když někdo „důvěřuje pouhému člověku“. (Přečtěte si Jeremjáše 17:5.) Některé svátky se slaví na počest panovníků nebo vojáků. Při jiných se oslavují státní symboly nebo vznik samostatného státu. (1. Jana 5:21) A ještě jiné propagují určitá politická nebo sociální hnutí. Jak by se Jehova cítil, kdybychom přehnaně vyzdvihovali nějaké lidi nebo organizace – zvlášť když prosazují myšlenky, které jsou v rozporu s jeho záměrem?

3. K čemu někdy při oslavách dochází?

Bible jasně říká, že bychom se měli vyhýbat „nadměrnému pití, divokým večírkům [a] pitkám“. (1. Petra 4:3) Při některých oslavách lidé ztrácí zábrany a chovají se nemravně. Pokud chceme zůstat Jehovovými přáteli, musíme se od jakékoli morální nečistoty držet co nejdál.

ZJISTĚTE VÍC

Dozvíte se, jak se můžete ohledně různých svátků a oslav rozhodovat tak, aby z toho měl Jehova radost.

4. Vyhýbejte se svátkům a oslavám, které uráží Jehovu

Přečtěte si Efezanům 5:10 a pak si popovídejte o těchto otázkách:

 • Co bychom měli prozkoumat, když se rozhodujeme, jestli budeme slavit nějaký svátek?

 • Jaké svátky jsou populární v místě, kde žijete?

 • Myslíte si, že se ty svátky Jehovovi líbí?

Přemýšleli jste někdy například o tom, co si Bůh myslí o narozeninách? Bible se nezmiňuje, že by je nějaký Jehovův služebník slavil. O narozeninách se v ní mluví jenom dvakrát a v obou případech je slavili lidé, kteří Jehovu neuctívali. Přečtěte si 1. Mojžíšovu 40:20–22 a Matouše 14:6–10. Potom si popovídejte o těchto otázkách:

 • Co měly obě oslavy narozenin společného?

 • Co si podle vás Jehova o narozeninách myslí?

Možná si ale přesto říkáte: Opravdu by Jehovovi vadilo, kdybych se do oslavy narozenin nebo jiného nebiblického svátku nějak zapojil? Přečtěte si 2. Mojžíšovu 32:1–8. Pak se podívejte na VIDEO a popovídejte si o následujících otázkách:

 • Proč bychom měli zkoumat, co se Jehovovi líbí?

 • Jak to můžeme dělat?

Jak poznat, že se nějaký svátek Bohu nelíbí

 • Vychází z nebiblických myšlenek? Zjistíte to, když prozkoumáte jeho původ.

 • Vyzdvihuje přehnaně nějaké lidi, organizace nebo státní symboly? Největší čest si zaslouží Jehova. Věříme, že právě on vyřeší všechny lidské problémy.

 • Dělají při něm lidé věci, které jsou v rozporu s biblickými zásadami? Je důležité, abychom zůstali morálně čistí.

5. Jak můžete druhým pomoct, aby váš postoj respektovali

Když vás druzí přemlouvají, abyste se přidali k oslavám, které se Jehovovi nelíbí, může být těžké říct ne. Svůj postoj vysvětlete trpělivě a taktně. Podívejte se na VIDEO, které ukazuje, jak to například můžete udělat.

Přečtěte si Matouše 7:12 a popovídejte si o následujících otázkách:

 • Měli byste podle tohoto verše svým nevěřícím příbuzným říkat, že by nějaký svátek neměli slavit?

 • Jak můžete svoji rodinu ujistit o tom, že i když s nimi slavit nebudete, máte je pořád rádi a záleží vám na nich?

6. Jehova si přeje, abychom byli šťastní

Jehova je rád, když si užíváme hezké chvíle s rodinou a přáteli. Přečtěte si Kazatele 8:15 a pak si popovídejte o otázce:

 • Jak je z tohoto verše vidět, že Jehova si přeje, abychom byli šťastní?

Jehova má radost, když se jeho služebníci dobře baví a tráví spolu čas. Je to jasně vidět na našich mezinárodních sjezdech. Podívejte se na VIDEO, které to dokládá.

Přečtěte si Galaťanům 6:10 a potom si popovídejte o těchto otázkách:

 • Znamená vybídka „konejme dobro všem“, že musíme slavit populární svátky?

 • Z čeho máte větší radost – když někomu dáte dárek proto, že se to od vás čeká, nebo když mu ho dáte prostě proto, že chcete?

 • Hodně svědků Jehovových pro svoje děti občas uspořádá něco výjimečného nebo je překvapí nějakým dárkem. Pokud máte děti, napadá vás, co byste pro ně mohli udělat vy?

NĚKDO MOŽNÁ ŘEKNE: „Na původu svátku nezáleží. Hlavní je, že se sejdeme s rodinou a přáteli.“

 • Jak byste na to reagovali?

SHRNUTÍ

Jehova je rád, když si užíváme hezké chvíle s rodinou a přáteli. Zároveň ale chce, abychom se vyhýbali svátkům a oslavám, které se mu nelíbí.

Opakování

 • Pomocí jakých otázek můžeme poznat, že se nějaký svátek Jehovovi nelíbí?

 • Jak můžeme svým příbuzným a přátelům pomoct, aby chápali, proč určité svátky neslavíme?

 • Z čeho můžeme vidět, že si Jehova přeje, abychom byli šťastní a měli ze života radost?

Úkol

DALŠÍ TIPY

Přečtěte si o některých svátcích, které křesťané neslaví.

„Proč svědkové Jehovovi neslaví některé svátky?“ (internetový článek)

Proč věříme tomu, že slavení narozenin se Bohu nelíbí? Prozkoumejte čtyři důvody.

„Proč svědkové Jehovovi neslaví narozeniny?“ (internetový článek)

Podívejte se, jak jeden mladý muž taktně zareagoval, když se mu ve škole posmívali kvůli tomu, že neslaví Vánoce.

Taktně překonej posměch (2:04)

Miliony křesťanů se rozhodly, že nebudou slavit Vánoce. Jak své rozhodnutí zpětně hodnotí?

„Našli něco lepšího“ (Strážná věž z 1. prosince 2012)

a Tipy, jak se zachovat v určitých situacích, které můžou v souvislosti se svátky vzniknout, najdete v poznámce č. 5.