Přejít k článku

Přejít na obsah

54. LEKCE

Úloha „věrného a rozvážného otroka“

Úloha „věrného a rozvážného otroka“

Hlavou křesťanského sboru je Ježíš. (Efezanům 5:23) Dnes je Ježíš v nebi a své následovníky na zemi vede prostřednictvím „věrného a rozvážného otroka“. (Přečtěte si Matouše 24:45.) Vzhledem k tomu, že ho jmenoval sám Ježíš, má tento „otrok“ určitou pravomoc. Pořád je ale Kristovým otrokem, který slouží jeho bratrům. Kdo je tento otrok? A jak se o nás stará?

1. Kdo je „věrný a rozvážný otrok“?

Jehova svůj lid vždycky vedl prostřednictvím nějakého muže nebo skupiny mužů. (Malachiáš 2:7; Hebrejcům 1:1) Po Ježíšově smrti tuto úlohu plnili apoštolové a starší v Jeruzalémě. (Skutky 15:2) A dnes je to podobné. Malá skupina starších označovaná jako vedoucí sbor svědků Jehovových připravuje duchovní pokrm a řídí kazatelskou činnost. Tato skupina je „ten věrný a rozvážný otrok, kterého [Ježíš] ustanovil“. (Matouš 24:45a) Všichni členové vedoucího sboru jsou duchem pomazaní křesťané, kteří se těší, že až skončí jejich život na zemi, budou s Kristem vládnout v jeho nebeském království.

2. Jaký duchovní pokrm věrný otrok připravuje?

Ježíš řekl, že věrný otrok bude svým spoluvěřícím dávat „pokrm v pravý čas“. (Matouš 24:45b) Doslovné jídlo nám dává sílu a pomáhá nám zůstat zdraví. Podobné je to s duchovním jídlem neboli s radami z Božího Slova. Dávají nám sílu, abychom zůstali věrní Jehovovi a věnovali se práci, kterou nám Ježíš svěřil. (1. Timoteovi 4:6) Tento duchovní pokrm dostáváme na našich shromážděních a sjezdech a taky prostřednictvím biblických publikací a videí. Díky tomu můžeme chápat, co si Jehova přeje, a upevňovat své přátelství s ním.

ZJISTĚTE VÍC

Dozvíte se, proč potřebujeme „věrného a rozvážného otroka“ – vedoucí sbor.

Vedoucí sbor poskytuje svědkům Jehovovým po celém světě duchovní pokrm, pokyny a praktickou pomoc

3. Jehovův lid musí být organizovaný

Vedoucí sbor organizuje pod Ježíšovým vedením činnost svědků Jehovových. Podobně to fungovalo už mezi prvními křesťany. Podívejte se na VIDEO.

Přečtěte si 1. Korinťanům 14:33, 40 a pak si popovídejte o otázce:

 • Jak tyto verše ukazují, že si Jehova přeje, aby jeho svědkové byli organizovaní?

4. Věrný otrok organizuje naši kazatelskou činnost

Oznamování dobré zprávy byla ta nejdůležitější práce, jaké se první křesťané věnovali. Přečtěte si Skutky 8:14, 25 a potom si popovídejte o těchto otázkách:

 • Kdo v prvním století vedl kazatelskou činnost?

 • Jak Petr a Jan zareagovali na pokyn od ostatních apoštolů?

Oznamování dobré zprávy je ta nejdůležitější práce, jakou vedoucí sbor organizuje. Podívejte se na VIDEO.

To, jak je důležité oznamovat dobrou zprávu, zdůrazňoval i Ježíš. Přečtěte si Marka 13:10 a pak si popovídejte o těchto otázkách:

 • Proč je kazatelská činnost pro vedoucí sbor tak důležitá?

 • Proč je potřeba, aby „věrný a rozvážný otrok“ tuto celosvětovou činnost organizoval?

5. Věrný otrok nám dává pokyny

Vedoucí sbor dává pokyny křesťanům po celém světě. Podle čeho se rozhoduje? Podívejte se na jednu situaci, kterou řešil vedoucí sbor v prvním století. Přečtěte si Skutky 15:1, 2 a popovídejte si o těchto otázkách:

 • Na čem se někteří křesťané nemohli shodnout?

 • Koho Pavel, Barnabáš a další požádali o pomoc?

Přečtěte si Skutky 15:12–18, 23–29 a pak si popovídejte o otázce:

 • Co vzal vedoucí sbor při rozhodování v úvahu, když chtěl zjistit, co si o tom myslí Jehova? (Viz 12., 15. a 28. verš.)

Přečtěte si Skutky 15:30, 31 a 16:4, 5 a potom si popovídejte o těchto otázkách:

 • Jak na rozhodnutí vedoucího sboru reagovali křesťané?

 • Jak je Jehova za jejich poslušnost odměnil?

Přečtěte si 2. Timoteovi 3:16 a Jakuba 1:5 a pak si popovídejte o této otázce:

 • Jak se dnes vedoucí sbor rozhoduje?

NĚKDO MOŽNÁ ŘEKNE: „Ve vedoucím sboru jsou taky jenom lidi, tak proč je poslouchat.“

 • Co je pro vás důkazem, že na činnost vedoucího sboru dohlíží Ježíš?

SHRNUTÍ

„Věrným a rozvážným otrokem“, kterého Kristus ustanovil, je vedoucí sbor. Křesťanům po celém světě dává pokyny a duchovní pokrm.

Opakování

 • Kdo ustanovil „věrného a rozvážného otroka“?

 • Jak se o nás vedoucí sbor stará?

 • Věříte, že vedoucí sbor je „věrným a rozvážným otrokem“?

Cíl

DALŠÍ TIPY

Přečtěte si, jak je vedoucí sbor zorganizovaný a co všechno dělá.

„Co je vedoucí sbor svědků Jehovových?“ (internetový článek)

Podívejte se, jak vedoucí sbor zajišťuje, abychom dostávali spolehlivé a ověřené informace.

Co děláme pro to, aby naše publikace byly přesné (17:18)

Co si členové vedoucího sboru myslí o práci, kterou je Ježíš pověřil?

Je to velká čest (7:04)

Jak naše shromáždění a sjezdy dokazují, že práci vedoucího sboru řídí Jehova?

Jehova vyučuje svůj lid (9:39)