Přejít k článku

Přejít na obsah

Opakování 4. části

Opakování 4. části

Popovídejte si se svým učitelem o těchto otázkách:

 1. Přečtěte si Přísloví 13:20.

  • Proč je důležité si přátele dobře vybírat?

   (Viz 48. lekce.)

 2. Které rady z Bible vám můžou pomoct, pokud jste...

  • manžel nebo manželka?

  • rodič nebo dítě?

   (Viz 49. a 50. lekce.)

 3. Jak máme mluvit, aby z toho měl Jehova radost? Jak naopak mluvit nemáme?

  (Viz 51. lekce.)

 4. Které biblické zásady vám pomůžou dobře se rozhodovat v otázce oblékání a vzhledu?

  (Viz 52. lekce.)

 5. Co vám pomůže vybírat si zábavu, která se líbí Jehovovi?

  (Viz 53. lekce.)

 6. Přečtěte si Matouše 24:45–47.

  • Kdo je „věrný a rozvážný otrok“?

   (Viz 54. lekce.)

 7. Jak můžete svůj čas, energii a hmotné prostředky věnovat tomu, abyste podporovali sbor?

  (Viz 55. lekce.)

 8. Přečtěte si Žalm 133:1.

  • Jak můžete přispívat k jednotě ve sboru?

   (Viz 56. lekce.)

 9. Jak nám Jehova pomáhá, když se dopustíme vážného hříchu?

  (Viz 57. lekce.)

 10. Přečtěte si 1. Paralipomenon 28:9 a první poznámku pod čarou.

  • Jak můžete ukázat, že jste „úplně oddaní“ Jehovovi, když od něj někdo odejde nebo se staví proti němu?

  • Měli byste něco změnit, abyste byli věrní Jehovovi a neměli nic společného s falešným náboženstvím?

   (Viz 58. lekce.)

 11. Jak se můžete připravit na pronásledování?

  (Viz 59. lekce.)

 12. Jak chcete dál upevňovat svoje přátelství s Jehovou?

  (Viz 60. lekce.)