Přejít k článku

Přejít na obsah

49. LEKCE

Jak můžete mít šťastnou rodinu? (1. část)

Jak můžete mít šťastnou rodinu? (1. část)

Když se dva lidé berou, doufají, že štěstí, které zažívají ve svůj svatební den, bude trvat napořád. A opravdu to tak může být. Křesťané, kteří jsou v manželství už dlouho a kteří se snaží řídit radami z Bible, to můžou potvrdit.

1. Co Bible radí manželům?

Jehova určil, že hlavou rodiny bude manžel. (Přečtěte si Efezanům 5:23.) Očekává od něj, že bude rozhodovat tak, aby to bylo v zájmu celé rodiny. Bible manželům říká: „Milujte své manželky.“ (Efezanům 5:25) Co to znamená? Milující manžel se k manželce chová hezky, a to jak doma, tak na veřejnosti. Chce, aby se cítila v bezpečí, byla šťastná a měla všechno, co potřebuje. (1. Timoteovi 5:8) A co je nejdůležitější, stará se o ni i po duchovní stránce. (Matouš 4:4) Může se s ní například modlit a číst si s ní Bibli. Když manžel o svoji manželku s láskou pečuje, upevňuje tím své přátelství s Jehovou. (Přečtěte si 1. Petra 3:7.)

2. Co Bible radí manželkám?

Boží Slovo říká, že manželka „by měla mít ke svému manželovi hlubokou úctu“. (Efezanům 5:33) Jak se může touto radou řídit? Třeba tak, že přemýšlí o jeho dobrých vlastnostech a o tom, co všechno pro ni a pro děti dělá. A svou úctu mu může dávat najevo tím, že podporuje jeho rozhodnutí a že s ním i o něm mluví hezky – ať už manžel Jehovu uctívá, nebo ne.

3. Jak můžou manželé svůj vztah upevňovat?

Bible o manželských párech říká: „Ti dva budou jedno tělo.“ (Matouš 19:5) To znamená, že si musí dávat pozor, aby se vzájemně neodcizili. Pomůže jim v tom, když spolu budou trávit co nejvíc času a když spolu budou otevřeně a s láskou mluvit o svých myšlenkách a pocitech. Nikdo a nic – kromě Jehovy – pro ně nesmí být důležitější než jejich manželský partner. Zvlášť by si měli dávat pozor, aby si nevytvořili příliš blízký vztah k někomu jinému.

ZJISTĚTE VÍC

Dozvíte se, které biblické zásady můžou upevnit vaše manželství.

4. Manželé, milujte svou manželku a pečujte o ni

Bible říká, že manželé by měli „milovat své manželky jako své vlastní tělo“. (Efezanům 5:28, 29) Co to znamená? Podívejte se na VIDEO a potom si popovídejte o otázce, která následuje.

 • Jakými způsoby může manžel dávat najevo, že svou manželku miluje a že mu na ní záleží?

Přečtěte si Kolosanům 3:12 a pak si popovídejte o otázce:

 • Jak může manžel tyto vlastnosti projevovat?

5. Manželky, milujte svého manžela a važte si ho

Bible manželky vybízí, aby měly ke svému manželovi úctu, ať už Jehovu uctívá, nebo ne. Přečtěte si 1. Petra 3:1, 2 a popovídejte si o těchto otázkách:

 • Pokud váš manžel neuctívá Jehovu, určitě si přejete, aby se to změnilo. Co mu podle vás víc pomůže – když s ním budete pořád mluvit o Bibli, nebo když se k němu budete chovat laskavě a s úctou? Proč?

Manželé můžou společně dělat dobrá rozhodnutí. Co když ale manželka se svým manželem nesouhlasí? V tom případě může v klidu a s úctou vysvětlit, jak se na to dívá. Musí ale pamatovat, že odpovědnost rozhodnout, co bude pro rodinu nejlepší, dal Jehova manželovi. Měla by udělat všechno pro to, aby jeho rozhodnutí přineslo co nejlepší výsledky. Díky tomu bude v rodině příjemná atmosféra. Přečtěte si 1. Petra 3:3–5 a popovídejte si o této otázce:

 • Jak se Jehova cítí, když manželka projevuje svému manželovi úctu?

6. Problémy v manželství můžete překonat

Dokonalé manželství neexistuje. Když se proto objeví problémy, manželé musí spolupracovat na tom, aby je vyřešili. Podívejte se na VIDEO a potom si popovídejte o otázce, která následuje.

 • Z čeho bylo vidět, že se manželé ve videu vzájemně odcizují?

 • Co udělali pro to, aby svoje manželství upevnili?

Přečtěte si 1. Korinťanům 10:24 a Kolosanům 3:13. Po přečtení každého verše si popovídejte o otázce:

 • Jak může tato rada manželům pomoct?

Bible říká, že si máme jeden druhého vážit. Můžeme to ukázat třeba tak, že se k sobě chováme laskavě a s úctou. Přečtěte si Římanům 12:10 a pak si popovídejte o těchto otázkách:

 • Měli by manžel nebo manželka čekat, až jim projeví úctu ten druhý? Proč?

NĚKDO MOŽNÁ ŘEKNE: „Už si s partnerem nejsme tak blízcí jako dřív.“

 • Jak byste vysvětlili, že jim Bible může pomoct?

SHRNUTÍ

Když se manželé mají rádi, váží si jeden druhého a uplatňují zásady z Bible, můžou být spolu šťastní.

Opakování

 • Co může pro šťastné manželství udělat manžel?

 • Co může pro šťastné manželství udělat manželka?

 • Pokud jste v manželství, která biblická zásada může váš vztah upevnit?

Úkol

DALŠÍ TIPY

Projděte si praktické tipy, které vám pomůžou, abyste byli v rodině šťastní.

Vaše rodina může být šťastná (brožura)

Podívejte se na hudební video, které ukazuje, proč je dobré řídit se v manželství radami z Bible.

Opravdová láska (4:26)

Přečtěte si, co to znamená podřizovat se manželovi.

„Ženy, proč byste se měly podřizovat?“ (Strážná věž z 15. května 2010)

Podívejte se, jak silný vliv můžou mít na manželství biblické zásady.

Bible zachránila naše manželství (7:12)