Přejít k článku

Přejít na obsah

32. LEKCE

Boží království už panuje!

Boží království už panuje!

Boží království začalo v nebi vládnout v roce 1914. V tom samém roce zároveň začaly poslední dny lidských vlád. Jak to víme? V této lekci prozkoumáme některá biblická proroctví a zamyslíme se, k jakým událostem od roku 1914 ve světě dochází a jak se lidé chovají.

1. Co se dozvídáme z biblických proroctví?

Z biblické knihy Daniel vyplývá, že Boží království mělo začít vládnout na konci období nazvaného „sedm časů“. (Daniel 4:16, 17) O staletí později Ježíš to samé období označil jako „stanovené časy národů“ a ukázal, že v jeho době ještě neskončilo. (Lukáš 21:24) Jak uvidíme dál, sedm časů skončilo až v roce 1914.

2. Co se od roku 1914 ve světě děje a jak se lidé chovají?

Jednou se Ježíše jeho učedníci zeptali: „Co bude znamením tvé přítomnosti a závěru tohoto systému?“ (Matouš 24:3) Co jim na to Ježíš řekl? Předpověděl, co všechno se bude na zemi dít, až začne v nebi vládnout jako král Božího království. Zmínil se například o válkách, hladu a zemětřeseních. (Přečtěte si Matouše 24:7.) Bible o „posledních dnech“ taky předpověděla, že kvůli tomu, jak se budou lidé chovat, nastanou „velmi těžké časy“. (2. Timoteovi 3:1–5) To všechno se děje hlavně od roku 1914.

3. Proč se od doby, kdy začalo vládnout Boží království, situace ve světě tak zhoršila?

Krátce potom, co se Ježíš stal králem Božího království, začal v nebi bojovat proti Satanovi a démonům. Satan tuto válku prohrál. Bible říká, že „byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním“. (Zjevení 12:9, 12) Satan má velkou zlost, protože ví, že bude zničen. Lidem po celé zemi proto působí bolest a utrpení. Není divu, že je situace ve světě tak špatná! Boží království ale všechny tyto problémy vyřeší.

ZJISTĚTE VÍC

Dozvíte se, jak víme, že Boží království začalo vládnout v roce 1914, a k čemu by nás to mělo motivovat.

4. Výpočty založené na Bibli nás vedou k roku 1914

Bůh dal Nebukadnecarovi, králi starověkého Babylonu, prorocký sen. Z toho, co Nebukadnecar ve snu viděl, a z toho, jak mu ho Daniel vysvětlil, můžeme usoudit, že se vztahuje jak na Nebukadnecarovu vládu, tak na Boží království. (Přečtěte si Daniela 4:17.) a

Přečtěte si Daniela 4:20–26 a pomocí tabulky „Jak sen o stromu souvisí s Božím královstvím“ zkuste odpovědět na následující otázky:

Jak sen o stromu souvisí s Božím královstvím

PROROCTVÍ (Daniel 4:20–36)

Vláda

A. Obrovský strom

Vláda přerušena

B. „Podetněte strom“ a ať přejde „sedm časů“

Vláda obnovena

C. „Tvé království ti bude znovu patřit“

První splnění tohoto proroctví:

 • D. Koho představoval strom? (Viz 22. verš.)

 • E. Jak byla jeho vláda přerušena? (Přečtěte si Daniela 4:29–33.)

 • F. Jak to s Nebukadnecarem dopadlo na konci „sedmi časů“? (Přečtěte si Daniela 4:34–36.)

PRVNÍ SPLNĚNÍ

Vláda

D. Babylonský král Nebukadnecar

Vláda přerušena

E. Po roce 606 př. n. l. přichází Nebukadnecar o rozum a 7 doslovných let není schopný vládnout

Vláda obnovena

F. Nebukadnecar se uzdravuje a znovu začíná vládnout

Druhé splnění tohoto proroctví:

 • G. Koho představoval strom? (Přečtěte si 1. Paralipomenon 29:23.)

 • H. Jak byla jejich vláda přerušena? Jak víme, že v době Ježíšova života na zemi byla stále ještě přerušená? (Přečtěte si Lukáše 21:24.)

 • I. Kdy a kde byla tato vláda obnovena?

DRUHÉ SPLNĚNÍ

Vláda

G. Izraelští králové, kteří zastupují Boží vládu

Vláda přerušena

H. Jeruzalém je zničen a linie izraelských králů je na 2 520 let přerušena

Vláda obnovena

I. Ježíš začíná vládnout v nebi jako král Božího království

Jak dlouho trvalo sedm časů?

Některé části Bible můžeme pochopit díky jiným částem Bible. Například kniha Zjevení říká, že tři a půl času je 1 260 dnů. (Zjevení 12:6, 14) Sedm časů je dvojnásobek tohoto čísla, tedy 2 520 dnů. V Bibli někdy den představuje rok. (Ezekiel 4:6) A tak je to i v případě proroctví z knihy Daniel – sedm časů představuje 2 520 let.

5. Svět se po roce 1914 změnil

Ježíš předpověděl, jak bude svět vypadat, až se stane králem. Přečtěte si Lukáše 21:9–11 a potom si popovídejte o otázce:

 • Co z toho jste sami viděli nebo jste o tom slyšeli?

Apoštol Pavel popsal, jak se během posledních dnů lidských vlád budou lidé chovat. Přečtěte si 2. Timoteovi 3:1–5 a pak si popovídejte o těchto otázkách:

 • Připadá vám, že se tak dnes lidé chovají? Čeho konkrétně jste si všimli?

6. K čemu by nás mělo motivovat to, že Boží království už vládne

Přečtěte si Matouše 24:3, 14 a potom si popovídejte o těchto otázkách:

 • Z jaké důležité činnosti je vidět, že Boží království už vládne?

 • Jak se do této činnosti můžete zapojit?

Boží království už panuje a brzy přijde den, kdy převezme vládu i nad zemí. Přečtěte si Hebrejcům 10:24, 25 a pak si popovídejte o otázce:

 • Co by měl každý z nás dělat, když vidíme, „jak se ten den blíží“?

Kdybyste se dozvěděli něco, co by druhým mohlo pomoct a zachránit je, k čemu by vás to motivovalo?

NĚKDO SE MOŽNÁ ZEPTÁ: „Proč je pro svědky Jehovovy rok 1914 tak důležitý?“

 • Jak byste na to odpověděli?

SHRNUTÍ

Biblická proroctví, výpočty založené na Bibli a situace ve světě dokazují, že Boží království už vládne. Když o tom mluvíme s druhými a účastníme se shromáždění, dáváme najevo, že tomu věříme.

Opakování

 • Co se stalo na konci sedmi časů předpovězených v biblické knize Daniel?

 • Co je pro vás důkazem, že Boží království začalo vládnout v roce 1914?

 • Jak můžete dát najevo svoje přesvědčení, že Boží království už panuje?

Cíl

DALŠÍ TIPY

Zjistěte, co historikové a další lidé říkají o tom, jak se svět po roce 1914 změnil.

„Éra naprostého úpadku morálky“ (Probuďte se! z dubna 2007)

Přečtěte si, jak proroctví zapsané v Matoušovi 24:14 ovlivnilo život jednoho muže.

„Baseball byl pro mě vším“ (Strážná věž číslo 3, 2017)

Z čeho vyplývá, že „sedm časů“, o kterých se píše ve 4. kapitole knihy Daniel, skončilo v roce 1914?

„Kdy Boží království začalo vládnout? (2. část)“ (Strážná věž z 1. listopadu 2014)

a Viz  poslední dva články v části „Další tipy“.