Přejít k článku

Přejít na obsah

34. LEKCE

Jak můžeme Jehovovi ukázat, že ho milujeme?

Jak můžeme Jehovovi ukázat, že ho milujeme?

Řekli byste, že teď máte k Bohu blíž než v době, kdy jste začínali studovat Bibli? Přáli byste si, aby se vaše přátelství s ním dál prohlubovalo? Pokud ano, pamatujte na jednu důležitou věc – když Jehova uvidí, že vaše láska k němu roste, i on vás bude čím dál víc milovat a starat se o vás. Jak mu můžete ukázat, že ho milujete?

1. Jak dáváme Jehovovi najevo, že ho milujeme?

Svoji lásku dáváme Jehovovi najevo tím, že ho posloucháme. (Přečtěte si 1. Jana 5:3.) Jehova k poslušnosti nikoho nenutí. To, jestli ho budeme poslouchat, nebo ne, nechává na každém z nás. Proč? Přeje si, abychom ho poslouchali „ze srdce“. (Římanům 6:17) Jinými slovy chce, abyste ho poslouchali ne proto, že musíte, ale proto, že ho máte rádi. Ve 3. a 4. části této knihy se dozvíte, jak můžete dělat to, co se Jehovovi líbí, a vyhýbat se tomu, co odsuzuje. Tím vším mu ukážete, že ho milujete.

2. Proč může být někdy těžké dávat svoji lásku k Jehovovi najevo?

„Ten, kdo jedná správně, má mnoho těžkostí.“ (Žalm 34:19) Všichni bojujeme s vlastní nedokonalostí. Taky se možná musíme vyrovnávat s finančními problémy, nespravedlností a dalšími těžkostmi. Když prožíváme něco náročného, nemusí pro nás být jednoduché dělat to, co si Jehova přeje. Často bývá snazší udělat to, co je špatné. Když se ale řídíte tím, co vám Jehova říká, dáváte najevo, že ho milujete víc než cokoli jiného. Taky tím dokazujete, že jste mu věrní. On pak zase bude věrný vám. Nikdy vás neopustí. (Přečtěte si Žalm 4:3.)

ZJISTĚTE VÍC

Dozvíte se, proč Jehovovi na vaší poslušnosti tolik záleží a co vám může pomoct, abyste mu zůstali věrní.

3. Obvinění, které se týká i vás

V Bibli čteme o muži, který se jmenoval Job a proti kterému Satan vznesl určité obvinění. Netýkalo se ale jenom Joba. Zahrnuje všechny lidi, kteří chtějí sloužit Jehovovi. Přečtěte si Joba 1:1, 6–2:10 a potom si popovídejte o těchto otázkách:

 • Proč Job podle Satana poslouchal Jehovu? (Viz Job 1:9–11.)

 • Co Satan tvrdí o všech lidech, včetně vás? (Viz Job 2:4.)

Přečtěte si Joba 27:5b a popovídejte si o této otázce:

 • Jak Job dokázal, že Jehovu opravdu miluje?

Job zůstal Jehovovi věrný a tak ukázal, že ho má rád

Když Jehovovi zůstáváme věrní, ukazujeme tím, že ho máme rádi

4. Dělejte Jehovovi radost

Přečtěte si Přísloví 27:11 a pak si popovídejte o otázkách:

 • Jak se Jehova cítí, když jste moudří a posloucháte ho? Proč?

5. Být Jehovovi věrní je ve vašich silách

Láska k Jehovovi nás motivuje, abychom o něm mluvili s druhými. A věrnost nás vede k tomu, abychom to dělali i v situacích, kdy to není jednoduché. Podívejte se na VIDEO a potom si popovídejte o následujících otázkách:

 • Je pro vás někdy těžké mluvit s druhými o Jehovovi?

 • Co Graysonovi pomohlo překonat strach?

Být Jehovovi věrní je jednodušší, když milujeme to, co miluje on, a nenávidíme to, co on nenávidí. Přečtěte si Žalm 97:10 a popovídejte si o následujících otázkách:

 • Když se zamyslíte nad tím, co už jste se o Jehovovi dozvěděli, které věci má podle vás rád? Co naopak nenávidí?

 • Jak se můžete naučit milovat, co je dobré, a nenávidět, co je špatné?

6. Poslouchat Jehovu je pro naše dobro

Poslechnout Jehovu je vždycky to nejlepší. Přečtěte si Izajáše 48:17, 18 a pak si popovídejte o otázkách:

 • Můžeme podle vás důvěřovat tomu, že Jehova vždycky ví, co je pro nás nejlepší? Proč?

 • Co dobrého vám zatím přineslo to, že studujete Bibli a poznáváte pravého Boha Jehovu?

NĚKDO MOŽNÁ ŘEKNE: „Bohu je jedno, co dělám.“

 • Pomocí kterého verše byste ukázali, že svým chováním můžeme ovlivnit to, jak se Jehova cítí?

SHRNUTÍ

Svoji lásku k Jehovovi můžete ukázat tím, že ho posloucháte a jste mu věrní i v situacích, kdy to není jednoduché.

Opakování

 • Co jste se naučili od Joba?

 • Jak můžete ukázat, že Jehovu milujete?

 • Co vám pomůže zůstat Jehovovi věrní?

Cíl

DALŠÍ TIPY

Podívejte se, jak můžete být věrní Jehovovi a jeho organizaci.

„S věrným člověkem jednáš věrně“ (16:49)

Zjistěte víc o tom, z čeho Satan obvinil lidi.

„Job zůstává věrný Bohu“ (Bible – O čem tato kniha je?, 6. část)

Podívejte se, jak můžou i děti ukázat, že mají rády Jehovu.

Dělej Jehovovi radost (8:16)

Jak může mladý člověk zůstat věrný Bohu, i když ho druzí navádí, aby udělal něco špatného?

Tlaku vrstevníků můžeš odolat! (3:59)