Přejít k článku

Přejít na obsah

39. LEKCE

Boží názor na krev

Boží názor na krev

Krev je pro náš život naprosto nezbytná. A Bůh jako náš stvořitel má právo určit, jak by se s ní mělo zacházet. Co o krvi řekl? Může se jíst? Jak je to s transfuzí? A co vám pomůže se v tomto ohledu správně rozhodnout?

1. Jak se Jehova dívá na krev?

Jehova svým starověkým služebníkům řekl: „Život každého tvora je ... jeho krev.“ (3. Mojžíšova 17:14) Z Jehovova pohledu krev představuje život. A protože život je posvátný – je to vzácný dar od Boha – i krev je posvátná.

2. Jaké použití krve Bůh zakazuje?

Jehova svým služebníkům v předkřesťanských dobách zakázal jíst krev. (Přečtěte si 1. Mojžíšovu 9:4 a 3. Mojžíšovu 17:10.) Později potvrdil, že toto nařízení platí i pro křesťany. Vedoucí sbor totiž rozhodl, že je nutné „vyhýbat se ... krvi“. (Přečtěte si Skutky 15:28, 29.)

Co to znamená vyhýbat se krvi? Kdyby vám doktor řekl, abyste se vyhýbali alkoholu, asi byste ho nepili. Jedli byste ale jídlo, které alkohol obsahuje? Nebo byste si ho nechali píchnout do žíly? Samozřejmě že ne. Podobně Boží příkaz, abychom se vyhýbali krvi, znamená, že bychom krev neměli pít ani jíst maso, které nebylo vykrvácené. Měli bychom se vyhýbat i jídlu, do kterého byla krev přidaná.

A co používání krve při léčbě? Určité postupy jsou jednoznačně v rozporu s Božím zákonem. Patří k nim transfuze takzvané plné krve nebo některé z jejích hlavních složek – červených krvinek, bílých krvinek, krevních destiček a plazmy. Jiné lékařské postupy ale nemusí být v přímém rozporu s Božím zákonem. Například se při nich používají frakce některé z hlavních složek krve neboli krevní deriváty. Nebo se při nich používá pacientova vlastní krev. Když stojíme před otázkou, jestli takovou léčbu přijmeme, nebo ne, musí se každý z nás rozhodnout sám za sebe. a (Galaťanům 6:5)

ZJISTĚTE VÍC

Dozvíte se, co vám pomůže při rozhodování, jestli přijmout nějakou léčbu, při které se používá krev.

3. Rozhodujte se tak, aby z toho měl Jehova radost

Co vám pomůže, aby vaše rozhodnutí odpovídala Božímu názoru na krev? Podívejte se na VIDEO a pak si popovídejte o tom, jak je důležité postupovat podle následujících kroků.

 • Modlete se o moudrost. (Jakub 1:5)

 • Prozkoumejte, které biblické zásady se na vaši situaci vztahují a jak je můžete uplatnit. (Přísloví 13:16)

 • Zjistěte, jaké možnosti jsou dostupné v místě, kde žijete.

 • Udělejte si jasno v tom, které možnosti jsou pro vás nepřijatelné.

 • Rozhodněte se tak, abyste měli čisté svědomí. (Skutky 24:16) b

 • Pamatujte, že v otázkách svědomí by vám nikdo – ani váš manželský partner, ani sboroví starší, ani ten, kdo s vámi studuje Bibli – neměl říkat, jak se máte rozhodnout. (Římanům 14:12)

 • Svoje rozhodnutí sepište.

4. Svědkové Jehovovi stojí o kvalitní lékařskou péči

Dodržet Boží zákon o krvi a zároveň dostat kvalitní lékařskou péči je možné. Podívejte se na VIDEO.

Přečtěte si Titovi 3:2 a pak si popovídejte o otázce:

 • Proč bychom měli s lékaři komunikovat vstřícně, uctivě a klidně?

Nepřijatelné

Osobní volba

A. Plazma

Frakce z plazmy

B. Bílé krvinky

Frakce z bílých krvinek

C. Destičky

Frakce z destiček

D. Červené krvinky

Frakce z červených krvinek

 5. Když jde o krevní frakce

Krev se dělí na čtyři hlavní složky – červené krvinky, bílé krvinky, destičky a plazmu. Z nich se dá získat řada menších složek, které se nazývají frakce nebo deriváty. c Některé se používají například k léčbě různých onemocnění nebo k zastavení krvácení.

V případě krevních frakcí se každý křesťan musí na základě svého biblicky školeného svědomí rozhodnout sám. Někdo se možná rozhodne, že jakýkoli lékařský postup, při kterém se používají krevní frakce, odmítne. Jiným křesťanům svědomí dovoluje frakce přijmout.

Při rozhodování se zamyslete nad otázkou:

 • Jak bych lékaři vysvětlil, proč odmítám nebo naopak přijímám určité krevní frakce?

NĚKDO SE MOŽNÁ ZEPTÁ: „Co je na transfuzi špatného?“

 • Co si myslíte vy?

SHRNUTÍ

Jehova si přeje, abychom s krví zacházeli správným způsobem.

Opakování

 • Proč Jehova považuje krev za posvátnou?

 • Jak víme, že se Boží příkaz, abychom se vyhýbali krvi, vztahuje i na transfuze?

 • Co vám pomůže správně se rozhodnout, pokud jde o léčbu s použitím krve?

Úkol

DALŠÍ TIPY

Co byste měli zvážit, když se rozhodujete v otázce lékařských postupů, při kterých se používá pacientova krev?

„Otázky čtenářů“ (Strážná věž z 15. října 2000)

O čem byste měli přemýšlet, když se rozhodujete, jestli budete přijímat krevní frakce?

„Otázky čtenářů“ (Strážná věž z 15. června 2004)

Co jednoho lékaře přesvědčilo o tom, že Jehovův názor na krev je rozumný?

„Přijal jsem Boží názor na krev“ (Probuďte se! z 8. prosince 2003)

Podívejte se, jak bratři z výborů pro styk s nemocnicemi pomáhají svým spoluvěřícím.

Jehova je oporou nemocným (10:23)

a Viz 35. lekce „Jak dělat dobrá rozhodnutí“.

b Viz  5. bod „Když jde o krevní frakce“ a poznámka č. 3 „Lékařské postupy s použitím krve“.

c Někteří lékaři označují za frakce i čtyři hlavní složky krve. Možná jim proto budete muset vysvětlit, že nepřijímáte transfuze plné krve ani žádné z jejích čtyř hlavních složek – červených krvinek, bílých krvinek, destiček a plazmy.