Přejít k článku

Přejít na obsah


Jak tento biblický kurz využít na maximum

Jak tento biblický kurz využít na maximum

Nejdřív si projděte tento přehled a potom se podívejte na VIDEO.

ÚVODNÍ ČÁST

Až se budete na jednotlivé lekce připravovat, přečtěte si odstavce v úvodní části. Zvýrazněné otázky (A) a biblické verše (B) vás upozorní na hlavní myšlenky. Všimněte si, že u některých veršů je uvedeno „přečtěte si“.

PROSTŘEDNÍ ČÁST

Odstavec (C) s nadpisem Zjistěte víc ukazuje, co se dozvíte dál. Mezititulky (D) vás seznámí s hlavními body. Spolu s učitelem si přečtěte verše, odpovězte na otázky a podívejte se na videa.

VIDEA, na která je odkaz v rámečcích, doplňují text dané lekce. V některých videích jsou skutečné příběhy. Příběhy v jiných videích jsou smyšlené, ale odpovídají situacím, ke kterým reálně dochází.

Prohlédněte si obrázky i s popisky (E) a zamyslete se, jak byste reagovali na vyjádření uvedené v rámečku Někdo možná řekne (F).

ZÁVĚREČNÁ ČÁST

Na konci každé lekce je ShrnutíOpakování (G). Zapište si datum, kdy jste lekci dokončili. V rámečku s nadpisem Úkol (H) se dozvíte, na čem dál pracovat. Další tipy (I) obsahují dodatečné informace, které si můžete projít.

Jak hledat biblické verše

Bible je soubor 66 menších knih. Má dvě části: Hebrejsko-aramejská písma (známá také jako Starý zákon) a Křesťanská řecká písma (Nový zákon).

Odkazy na Bibli se skládají z názvu biblické knihy (A), kapitoly (B)verše nebo veršů (C).

Například Jan 17:3 odkazuje na knihu Jan, 17. kapitolu a 3. verš.