Přejít k článku

Přejít na obsah

50. LEKCE

Jak můžete mít šťastnou rodinu? (2. část)

Jak můžete mít šťastnou rodinu? (2. část)

Děti jsou darem od Jehovy. Jehova od rodičů očekává, že se o tento dar budou dobře starat, a dává jim k tomu moudré rady. Jeho rady můžou pomoct taky dětem. Je z nich totiž vidět, jak můžou ke štěstí v rodině přispět i ony.

1. Co Jehova radí rodičům?

Jehova si přeje, aby rodiče svoje děti milovali a trávili s nimi co nejvíc času. Taky chce, aby svoje děti chránili a vychovávali je podle biblických zásad. (Přísloví 1:8) Otcům říká: „Vychovávejte [svoje děti] tak, že je budete poučovat a usměrňovat v souladu s Jehovovou vůlí.“ (Přečtěte si Efezanům 6:4.) Jehova má radost, když se rodiče při výchově dětí řídí jeho radami a když svou odpovědnost nepřenáší na někoho jiného.

2. Co Jehova radí dětem?

Jehova říká: „Děti, poslouchejte své rodiče.“ (Přečtěte si Kolosanům 3:20.) Když mají děti k rodičům úctu a poslouchají je, dělají radost jak jim, tak Jehovovi. (Přísloví 23:22–25) Skvělý příklad v tom dal Ježíš. V dětství svoje rodiče poslouchal a měl k nim úctu, i když byl na rozdíl od nich dokonalý. (Lukáš 2:51, 52)

3. Jak můžete společně jako rodina upevňovat svůj vztah k Bohu?

Pokud máte děti, určitě si přejete, aby milovaly Jehovu tak jako vy. Co pro to můžete udělat? Bible říká: „Vštěpuj [Jehovova slova] svým dětem a mluv o nich, když budeš sedět ve svém domě [a] když půjdeš po cestě.“ (5. Mojžíšova 6:7) „Vštěpovat“ znamená učit pomocí opakování. Sami dobře víte, že když chcete, aby si vaše děti něco zapamatovaly, musíte jim to často opakovat. Tento verš ukazuje, že byste měli každou vhodnou příležitost využít k tomu, abyste s dětmi mluvili o Jehovovi. Bude dobré, když si každý týden vyhradíte nějaký čas na to, abyste společně studovali Bibli. To platí i v případě, že děti nemáte.

ZJISTĚTE VÍC

Dozvíte se, co můžete udělat pro to, aby všichni ve vaší rodině byli šťastní a cítili se v bezpečí.

4. Svoje děti vychovávejte s láskou

Vychovávat děti bývá náročné. Jak vám v tom může pomoct Bible? Přečtěte si Jakuba 1:19, 20 a pak si popovídejte o těchto otázkách:

 • Jak můžou rodiče se svými dětmi komunikovat s láskou?

 • Proč by rodič nikdy neměl ukázňovat svoje děti v návalu emocí? a

5. Svoje děti chraňte

Pokud chcete svoje děti chránit, je velmi důležité, abyste s každým z nich mluvili o sexu, i když se při tom možná cítíte trapně. Podívejte se na VIDEO a popovídejte si o následujících otázkách:

 • Proč je pro některé rodiče těžké mluvit s dětmi o sexu?

 • Co v tom některým rodičům pomáhá?

Přesně jak Bible předpověděla, Satanův svět je čím dál zkaženější. Přečtěte si 2. Timoteovi 3:1, 13 a popovídejte si o této otázce:

 • Ke zlým lidem, o kterých se zmiňuje 13. verš, patří i ti, kdo sexuálně zneužívají děti. Proč je vzhledem k tomu důležité, aby rodiče učili svoje děti o sexu a o tom, jak se sexuálním predátorům bránit?

Víte, že...?

Svědkové Jehovovi připravili mnoho materiálů, které rodičům pomáhají poučovat děti o sexu a chránit je před zneužitím. Několik příkladů:

6. Ke svým rodičům mějte úctu

Děti a dospívající můžou svým rodičům projevit úctu tím, jak s nimi mluví. Podívejte se na VIDEO a potom si popovídejte o otázkách, které následují.

 • Proč je dobré, když mladý člověk mluví s rodiči uctivě?

 • Jak můžou mladí projevit rodičům úctu, když si s nimi povídají?

Přečtěte si Přísloví 1:8 a pak si popovídejte o otázce:

 • Jak by měl mladý člověk reagovat, když mu rodiče něco radí?

7. Uctívejte Jehovu společně jako rodina

Rodiny svědků Jehovových si každý týden dělají čas na to, aby Jehovu společně uctívaly. Jak může takové rodinné uctívání vypadat? Podívejte se na VIDEO a popovídejte si o následujících otázkách:

 • Co se dá udělat pro to, aby rodinné uctívání bylo pravidelné?

 • Co můžou rodiče udělat pro to, aby rodinné uctívání bylo praktické a zábavné? (Viz úvodní obrázek v této lekci.)

 • Co by mohlo vaší rodině bránit v tom, abyste společně studovali Bibli?

Od rodin ve starověkém Izraeli Jehova očekával, že si budou o jeho zákoně pravidelně povídat. Přečtěte si 5. Mojžíšovu 6:6, 7 a potom si popovídejte o otázce:

 • Jak můžete tuto zásadu uplatnit?

Tipy na rodinné uctívání:

 • Připravte se na shromáždění.

 • Přečtěte si a rozeberte nějakou biblickou pasáž, která bude celou rodinu bavit.

 • Pokud máte malé děti, stáhněte si nebo vytiskněte nějakou aktivitu z jw.org.

 • Pokud máte dospívající děti, popovídejte si o nějakém článku pro mladé z jw.org.

 • Zahrajte si s dětmi nějaký biblický příběh.

 • Podívejte se na nějaké video z jw.org a popovídejte si o něm.

NĚKDO MOŽNÁ ŘEKNE: „Pro děti je Bible moc složitá.“

 • Jak byste na to odpověděli?

SHRNUTÍ

Jehova chce, aby rodiče svoje děti milovali, vychovávali a chránili. Od dětí čeká, že budou mít k rodičům úctu a budou je poslouchat. A přeje si, aby ho rodiny uctívaly společně.

Opakování

 • Jak můžou rodiče vychovávat a chránit svoje děti?

 • Jak můžou děti projevovat svým rodičům úctu?

 • Proč je dobré si každý týden vyhradit čas na rodinné uctívání?

Úkol

DALŠÍ TIPY

Co vašemu dítěti pomůže připravit se na dospělost?

„Šest věcí, které se děti potřebují naučit“ (Probuďte se! číslo 2, 2019)

Přečtěte si, jaké praktické rady dává Bible těm, kdo se starají o své rodiče.

„Co říká Bible k péči o zestárlé rodiče?“ (internetový článek)

Podívejte se, jak se z jednoho muže, který toho o výchově dětí moc nevěděl, stal skvělý táta.

Jehova nás naučil dobře vést rodinu (5:58)

Co můžou otcové dělat pro to, aby měli hezký vztah se svými syny?

„Jak si otec může udržet blízký vztah se synem?“ (Strážná věž z 1. listopadu 2011)

a V Bibli se slovo „ukázňování“ vztahuje na poučování, vzdělávání a napravování. Nikdy neoznačuje hrubost nebo týrání. (Přísloví 4:1, poznámka pod čarou)