Přejít k článku

Přejít na obsah

15. LEKCE

Kdo je Ježíš?

Kdo je Ježíš?

Ježíš je jednou z nejznámějších historických postav. Hodně lidí zná ale jenom jeho jméno a o něm samotném už toho moc nevědí. Názory na to, kdo Ježíš vlastně je, jsou různé. Co o něm říká Bible?

1. Kdo je Ježíš?

Ježíš je mocná duchovní osoba a žije v nebi. Bůh Jehova ho stvořil dřív než cokoli jiného, a proto se o něm dá říct, že je „prvorozený ze všeho, co bylo stvořeno“. (Kolosanům 1:15) Bible Ježíše označuje jako Božího „jediného Syna“, protože jenom jeho vytvořil Jehova sám. (Jan 3:16) Ježíš se svým Otcem Jehovou úzce spolupracoval a pomáhal mu tvořit všechno ostatní. (Přečtěte si Přísloví 8:30.) Až dodnes má s Jehovou velmi blízký vztah. Věrně slouží jako Boží mluvčí neboli „Slovo“ a předává druhým jeho poselství a pokyny. (Jan 1:14)

2. Proč Ježíš přišel na zem?

Asi před 2 000 lety Jehova pomocí svého svatého ducha zázračně přenesl Ježíšův život z nebe do lůna mladé panny, která se jmenovala Marie. Ježíš se tak narodil jako člověk. (Přečtěte si Lukáše 1:34, 35.) Jehova poslal Ježíše na zem, aby se stal slíbeným Mesiášem neboli Kristem a zachránil lidstvo. a Na Ježíšovi se splnila všechna biblická proroctví o Mesiášovi. Lidé tak mohli poznat, že Ježíš je „Kristus, Syn živého Boha“. (Matouš 16:16)

3. Kde je Ježíš teď?

Potom co Ježíš zemřel, byl vzkříšen jako duchovní osoba a vrátil se do nebe. Tam „ho Bůh povýšil do nadřazeného postavení“. (Filipanům 2:9) Ježíš tak získal velkou pravomoc – je druhou nejmocnější osobou hned po Jehovovi.

ZJISTĚTE VÍC

Dozvíte se víc o tom, kdo Ježíš doopravdy je a proč je tak důležité ho poznávat.

4. Ježíš není všemohoucí Bůh

Bible ukazuje, že i když je Ježíš mocná duchovní osoba, má nižší postavení než Jehova – jeho Bůh a Otec. Proč to můžeme říct? Podívejte se na VIDEO, ve kterém se dozvíte, jaký je podle Bible rozdíl mezi Ježíšem a všemohoucím Bohem.

Následující verše nám pomáhají pochopit, jaký je vztah mezi Jehovou a Ježíšem. Každý verš si přečtěte a pak si popovídejte o uvedených otázkách.

Přečtěte si Lukáše 1:30–32.

 • Co anděl řekl o vztahu mezi Ježíšem a „Nejvyšším“, Bohem Jehovou?

Přečtěte si Matouše 3:16, 17.

 • Co při Ježíšově křtu řekl hlas z nebe?

 • Čí hlas to podle vás byl?

Přečtěte si Jana 14:28.

 • Kdo je starší a má větší právo rozhodovat? Otec, nebo syn?

 • Co se dozvídáme z toho, že Ježíš nazval Jehovu svým Otcem?

Přečtěte si Jana 12:49.

 • Myslel si Ježíš, že on a jeho Otec jsou si rovni? Co si myslíte vy?

5. Co dokazuje, že Ježíš byl Mesiáš

Bible obsahuje spoustu proroctví, která měla lidem pomoct, aby poznali, kdo je Mesiáš – ten, koho Bůh vybral, aby zachránil lidstvo. Podívejte se na VIDEO se stručným přehledem některých proroctví, která se na Ježíšovi splnila.

Přečtěte si tato biblická proroctví a popovídejte si o otázkách, které následují.

Přečtěte si Micheáše 5:2 a všimněte si, kde se měl Mesiáš narodit. b

Přečtěte si Žalm 34:20 a Zecharjáše 12:10 a zjistěte, jaké detaily byly předpovězeny o Mesiášově smrti.

 • Splnila se tato proroctví? (Jan 19:33–37)

 • Myslíte si, že Ježíš mohl splnění těchto proroctví nějak ovlivnit?

 • O čem to podle vás svědčí?

6. Poznávat Ježíše stojí za to

Bible říká, že poznávat Ježíše a zjistit, jakou úlohu mu Bůh svěřil, je velmi důležité. Přečtěte si Jana 14:6 a 17:3 a popovídejte si o této otázce:

 • Proč je tak důležité poznávat Ježíše?

Ježíš nám otevřel cestu, abychom se mohli stát Božími přáteli. Učil pravdu o Jehovovi a jeho prostřednictvím můžeme získat věčný život

NĚKDO MOŽNÁ ŘEKNE: „Svědkové Jehovovi neuznávají Ježíše.“

 • Jak byste reagovali?

SHRNUTÍ

Ježíš je mocná duchovní osoba. Je to Boží Syn a Mesiáš.

Opakování

 • Proč se dá o Ježíšovi říct, že je „prvorozený ze všeho, co bylo stvořeno“?

 • Co Ježíš dělal před tím, než přišel na zem?

 • Jak víme, že Ježíš byl Mesiáš?

Úkol

DALŠÍ TIPY

Prozkoumejte, proč můžeme říct, že Ježíš byl Mesiáš.

„Dokazují biblická proroctví, že Ježíš byl Mesiáš?“ (internetový článek)

Přečtěte si, jestli Bible učí, že Bůh doslova zplodil Ježíše, tak jak je to běžné u lidí.

„Proč je Ježíš nazýván Boží Syn?“ (internetový článek)

Zjistěte, proč nauka o Trojici není biblická.

„Je Ježíš Bůh?“ (Strážná věž z 1. dubna 2009)

Přečtěte si, jak se život jedné ženy změnil, když prozkoumala, co Bible říká o Ježíšovi.

„Jedna židovka vysvětluje, proč přezkoumala svoji víru“ (Probuďte se! z května 2013)

a O tom, proč lidstvo potřebuje záchranu a jakou úlohu v tom hraje Ježíš, bude pojednávat 26.27. lekce.

b Proroctví, které předpovědělo, kdy přesně se měl Mesiáš objevit, najdete v poznámce č. 2.