Přejít k článku

Přejít na obsah

3. LEKCE

Dá se Bibli věřit?

Dá se Bibli věřit?

Bible obsahuje mnoho slibů a spoustu rad do života. Možná vás zajímá, co se v ní píše, ale zároveň si říkáte, jestli se tomu dá věřit. Vždyť je to tak stará kniha! Opravdu jsou rady, které Bible dává, praktické i dnes? A můžeme se spolehnout na to, co říká o budoucnosti? Miliony lidí věří, že ano. Můžete tomu věřit i vy?

1. Opravdu jsou informace v Bibli přesné a spolehlivé?

Bible říká, že jsou v ní „přesná slova pravdy“. (Kazatel 12:10) Píše se v ní o skutečných událostech a skutečných lidech. (Přečtěte si Lukáše 1:3 a 3:1, 2.) Mnozí historikové a archeologové potvrzují, že informace o důležitých datech, lidech, místech a událostech, které Bible obsahuje, jsou přesné a spolehlivé.

2. Proč můžeme říct, že Bible není zastaralá?

Bible v mnoha směrech předběhla svou dobu. Platí to třeba v oblasti vědy. Když Bible vznikala, hodně lidí zpochybňovalo to, co se v ní o vědeckých tématech píše. Moderní věda ale potvrzuje, že Bible má pravdu. Je „vždy ... spolehlivá, teď i navěky“. (Žalm 111:8)

3. Proč můžeme věřit tomu, co Bible říká o budoucnosti?

Bible obsahuje řadu proroctví – předpovídá „to, co se ještě nestalo“. (Izajáš 46:10) Přesně předpověděla mnoho historických událostí dlouho před tím, než k nim došlo. Do detailu taky popsala, jak bude vypadat dnešní doba. V této lekci některá biblická proroctví prozkoumáme. Jejich přesnost vás určitě ohromí!

ZJISTĚTE VÍC

Dozvíte se, že Bible je v souladu s vědou, a seznámíte se s několika působivými biblickými proroctvími.

4. Bible je v souladu s vědou

Ve starověku většina lidí věřila, že Zemi něco podpírá. Podívejte se na VIDEO.

Všimněte si, co bylo už před 3 500 lety napsáno v knize Job. Přečtěte si Joba 26:7 a popovídejte si o této otázce:

 • Proč je vyjádření, že země je zavěšená „na ničem“, překvapivé?

Koloběh vody lidé plně pochopili až v 19. století. Všimněte si ale, co o tom Bible uvedla už před 3 500 lety. Přečtěte si Joba 36:27, 28 a pak si popovídejte o následujících otázkách:

 • Proč je tento jednoduchý popis koloběhu vody pozoruhodný?

 • Pomohly vám tyto verše víc důvěřovat Bibli?

5. Bible předpověděla významné události

Přečtěte si Izajáše 44:27–45:2 a popovídejte si o této otázce:

 • Jaké podrobnosti o pádu Babylonu předpověděla Bible už 200 let předem?

Historie potvrzuje, že perský král Kýros se svou armádou dobyl Babylon v roce 539 př. n. l. Odvedli vodu z řeky, která chránila město, a protože brány zůstaly otevřené, dobyli ho bez boje. Dnes, po víc než 2 500 letech, leží Babylon v troskách. Porovnejte to s tím, co předpověděla Bible.

Přečtěte si Izajáše 13:19, 20 a potom si popovídejte o následující otázce:

 • Jak se toto proroctví splnilo?

Rozvaliny Babylonu v dnešním Iráku

6. Bible předpověděla, co se bude dít v dnešní době

O dnešní době se Bible zmiňuje jako o „posledních dnech“. (2. Timoteovi 3:1) Všimněte si, co předpověděla.

Přečtěte si Matouše 24:6, 7 a popovídejte si o této otázce:

 • Jak Bible popisuje „poslední dny“?

Přečtěte si 2. Timoteovi 3:1–5 a pak si popovídejte o těchto otázkách:

 • Jak Bible popisuje chování lidí v „posledních dnech“?

 • Už jste se s takovým chováním setkali? Pokud ano, s čím konkrétně?

NĚKDO MOŽNÁ ŘEKNE: „V Bibli jsou jenom pohádky.“

 • Co je pro vás nejpřesvědčivějším důkazem toho, že se Bibli dá věřit?

SHRNUTÍ

Historická fakta, vědecké poznatky a splněná proroctví potvrzují, že se Bibli dá věřit.

Opakování

 • Jsou informace v Bibli přesné a spolehlivé, nebo jsou to jen výmysly?

 • Z jakých příkladů je vidět, že Bible je vědecky přesná?

 • Myslíte, že se dá spolehnout na to, co Bible říká o budoucnosti? Proč si to myslíte?

Úkol

DALŠÍ TIPY

Obsahuje Bible tvrzení, která jsou v rozporu s vědou?

„Je Bible z vědeckého hlediska přesná?“ (internetový článek)

Děje se dnes to, co Bible předpověděla o „posledních dnech“?

„Šest proroctví z Bible – Jak se dnes splňují“ (Strážná věž z 1. května 2011)

Podívejte se, jak se splnila biblická proroctví ohledně Řecké říše.

Proroctví posilují naši víru (5:22)

Podívejte se, jak se díky biblickým proroctvím změnil pohled jednoho muže na Bibli.

„Bůh pro mě neexistoval“ (Strážná věž číslo 5, 2017)