Přejít k článku

Přejít na obsah

Opakování 3. části

Opakování 3. části

Popovídejte si se svým učitelem o těchto otázkách:

 1. Přečtěte si Přísloví 27:11.

  • Proč chcete být věrní Jehovovi?

   (Viz 34. lekce.)

 2. Jak se můžete dobře rozhodovat v situacích, pro které v Bibli není žádný konkrétní pokyn?

  (Viz 35. lekce.)

 3. Jak můžete být ve všem poctiví?

  (Viz 36. lekce.)

 4. Přečtěte si Matouše 6:33.

  • Jak můžete v souvislosti s prací a penězi dávat „na první místo Království“?

   (Viz 37. lekce.)

 5. Jak můžete ukázat, že si stejně jako Jehova vážíte života?

  (Viz 38. lekce.)

 6. Přečtěte si Skutky 15:29.

  • Jak můžete jednat v souladu s Jehovovým příkazem ohledně krve?

  • Jsou podle vás jeho požadavky rozumné?

   (Viz 39. lekce.)

 7. Přečtěte si 2. Korinťanům 7:1.

  • Co zahrnuje doslovná a morální čistota?

   (Viz 40. lekce.)

 8. Přečtěte si 1. Korinťanům 6:9, 10.

  • Co říká Bible o sexu? Souhlasíte s tím?

  • Jaké jsou v Bibli zásady ohledně pití alkoholu?

   (Viz 41. a 43. lekce.)

 9. Přečtěte si Matouše 19:4–6, 9.

  • Jaká jsou Boží měřítka pro manželství?

  • Proč se musí křesťané v otázce manželství a rozvodu řídit zákony dané země?

   (Viz 42. lekce.)

 10. Například které svátky a oslavy se Jehovovi nelíbí a proč?

  (Viz 44. lekce.)

 11. Přečtěte si Jana 17:16 a Skutky 5:29.

  • Jak můžete být neutrální?

  • Pokud by byl nějaký lidský zákon v rozporu s tím Božím, co byste udělali?

   (Viz 45. lekce.)

 12. Přečtěte si Marka 12:30.

  • Jak můžete ukázat, že milujete Jehovu?

   (Viz 46. a 47. lekce.)