Přejít k článku

Přejít na obsah

25. LEKCE

Co si pro nás Bůh přeje?

Co si pro nás Bůh přeje?

Bible realisticky říká, že lidský život je „krátký a plný trápení“. (Job 14:1) Opravdu to tak Bůh chtěl? Pokud ne, co si pro nás vlastně přeje? A splní se to někdy? Odpovědi, které dává Bible, vás určitě potěší.

1. Jaký život si pro nás Jehova přeje?

Jehova pro nás chce to nejlepší. Když stvořil první lidi, Adama a Evu, dal jim jako domov nádherný ráj, zahradu Eden. Potom „jim požehnal a řekl jim: ‚Buďte plodní a množte se, naplňte zemi a podmaňte si ji‘“. (1. Mojžíšova 1:28). Jehova chtěl, aby Adam s Evou měli děti, rozšířili ráj po celé zemi a starali se o zvířata. Jeho záměrem bylo, aby všichni lidé byli dokonale zdraví a žili věčně.

I když to dopadlo jinak, a Bůh svůj záměr nezměnil. (Izajáš 46:10, 11) Pořád si přeje, aby lidé, kteří ho poslouchají, žili věčně v dokonalých podmínkách. (Přečtěte si Zjevení 21:3, 4.)

2. Jak můžeme mít smysluplný život už teď?

Jehova nás stvořil s „duchovními potřebami“, tedy s touhou ho poznávat a uctívat. (Přečtěte si Matouše 5:3–6.) Přeje si, aby každý z nás byl jeho blízkým přítelem, „chodil po všech jeho cestách, miloval ho“ a sloužil mu „celým srdcem“. (5. Mojžíšova 10:12; Žalm 25:14) V takovém případě můžeme být i navzdory problémům skutečně šťastní. Když uctíváme Jehovu, cítíme, že náš život má opravdu smysl, protože žijeme tak, jak si Jehova přeje.

ZJISTĚTE VÍC

Dozvíte se, s jakou láskou pro nás Jehova připravil zemi a co Bible říká o smyslu života.

3. Jehova má s lidmi nádherný záměr

Podívejte se na VIDEO a pak si popovídejte o následující otázce.

  • Proč Bůh stvořil naši krásnou planetu?

Přečtěte si Kazatele 3:11 a popovídejte si o otázce:

  • Co se z toho dozvídáte o Jehovovi?

4. Jehovův záměr se nezměnil

Přečtěte si Žalm 37:11, 29 a Izajáše 55:11 a potom si popovídejte o této otázce:

  • Jak víme, že Jehova svůj záměr nezměnil?

5. Uctívání Jehovy dává našemu životu skutečný smysl

Když zjistíme, co je smyslem života, budeme šťastní. Podívejte se na VIDEO a potom si popovídejte o této otázce:

  • Jak Terumi pomohlo, když pochopila, co je smyslem života?

Přečtěte si Kazatele 12:13 a popovídejte si o otázce:

  • Jak můžeme ukázat, že jsme Jehovovi vděční za všechno, co pro nás dělá?

NĚKDO SE MOŽNÁ ZEPTÁ: „Jaký je smysl života?“

  • Jak byste odpověděli?

SHRNUTÍ

Jehova si přeje, abychom se tady na zemi navždy radovali ze života v dokonalých podmínkách. Když ho celým srdcem uctíváme, náš život má už teď opravdový smysl.

Opakování

  • Jaký měl Jehova původně záměr s Adamem a Evou?

  • Jak víme, že se Boží záměr s lidmi nezměnil?

  • Jak můžete najít skutečný smysl života?

Cíl

DALŠÍ TIPY

Prozkoumejte důkazy, že zahrada Eden skutečně existovala.

„Zahrada Eden – Mýtus, nebo fakt?“ (Strážná věž z 1. ledna 2011)

Přečtěte si, proč si můžeme být jistí, že země tu bude navěky.

„Bude země zničena?“ (internetový článek)

Zjistěte, co Bible říká o smyslu života.

„Co je smyslem života?“ (internetový článek)

Podívejte se na příběh muže, který si myslel, že má všechno, ale přesto mu v životě něco chybělo. Našel to?

Teď má můj život smysl (3:55)

a O tom, co se pokazilo, se dočtete v další lekci.