Přejít k článku

Přejít na obsah

14. LEKCE

Jak si Bůh přeje, abychom ho uctívali?

Jak si Bůh přeje, abychom ho uctívali?

V předchozí lekci jsme si řekli, že ne všechna náboženství mají Boží schválení. Přesto je možné uctívat našeho Stvořitele způsobem, který se mu líbí. Z jakého „uctívání“ neboli „náboženství“ má radost? (Jakub 1:27; poznámka pod čarou) Podívejte se, co o tom říká Bible.

1. Kde můžeme zjistit, jak máme Boha uctívat?

Můžeme to zjistit v Bibli. Ježíš Jehovovi řekl: „Tvé slovo je pravda.“ (Jan 17:17) Pravdu, která je v Božím inspirovaném Slově, v Bibli, ale mnohá náboženství ignorují. Nahrazují ji lidskými názory a tradicemi. Když někdo „[obchází] Boží přikázání“, Jehovovi se to nelíbí. (Přečtěte si Marka 7:9.) Když ho ale uctíváme v souladu s Biblí a řídíme se jejími radami, má z nás radost.

2. Jak bychom měli Jehovu uctívat?

Jehova nás vytvořil, a proto si zaslouží, abychom mu byli naprosto oddaní. (Zjevení 4:11) To znamená, že ho budeme milovat a uctívat jenom jeho a nebudeme přitom používat žádné obrazy ani sochy. (Přečtěte si Izajáše 42:8.)

Naše uctívání Jehovy musí být svaté a musí mu být příjemné. (Římanům 12:1) Jinými slovy je nutné, abychom žili podle jeho morálních měřítek. Ti, kdo milují Jehovu, si váží například jeho pokynů týkajících se manželství a poslouchají je. Taky se vyhýbají různým zlozvykům, jako je kouření, užívání drog nebo nadměrné pití alkoholu. a

3. Proč bychom měli Jehovu uctívat se spoluvěřícími?

Na našich shromážděních máme každý týden příležitost „chválit Jehovu ... ve sboru“. (Žalm 111:1, 2) Chválíme ho například svým zpěvem. (Přečtěte si Žalm 104:33.) Jehova nás miluje a ví, že shromáždění nám pomůžou, abychom se radovali ze života navždy. Proto nám říká, abychom se jich účastnili. Na shromážděních můžeme druhé povzbuzovat a oni zase povzbuzují nás.

ZJISTĚTE VÍC

Dozvíte se, proč Jehova nechce, abychom ho uctívali pomocí obrazů a soch. Taky uvidíte, jakými konkrétními způsoby můžeme Boha chválit.

4. Boha bychom neměli uctívat pomocí obrazů a soch

Jak víme, že se to Bohu nelíbí? Podívejte se na VIDEO a pak si popovídejte o této otázce:

 • Co se stalo, když někteří členové Božího lidu v biblických dobách chtěli Jehovu uctívat pomocí nějaké modly?

Někteří lidé Boha uctívají pomocí obrazů a soch proto, že se k němu chtějí cítit blíž. Není ale výsledek přesně opačný? Přečtěte si 2. Mojžíšovu 20:4–6 a Žalm 106:35, 36 a popovídejte si o následujících otázkách:

 • Jaké předměty používají někteří lidé ve vašem okolí při uctívání Boha?

 • Co si o tom Jehova myslí?

 • Co si o tom myslíte vy?

5. Když budeme uctívat jenom Jehovu, osvobodí nás to od nesprávných představ

Když budeme Jehovu uctívat tak, jak si přeje, osvobodí nás to od nesprávných představ. Podívejte se na VIDEO, které to potvrzuje.

Přečtěte si Žalm 91:14 a potom si popovídejte o otázce:

 • Co Jehova slibuje lidem, kteří uctívají jenom jeho a tím mu projevují lásku?

6. Boha uctíváme na našich shromážděních

Na shromážděních chválíme Jehovu a vzájemně se povzbuzujeme tím, že zpíváme a dáváme komentáře. Přečtěte si Žalm 22:22 a popovídejte si o následujících otázkách:

 • Posloucháte rádi komentáře na shromážděních?

 • Chtěli byste si nějaký komentář taky připravit?

7. Jehova má radost, když s druhými mluvíme o tom, co se dozvídáme

Existuje mnoho způsobů, jak se s druhými můžeme podělit o myšlenky z Bible. Přečtěte si Žalm 9:1 a 34:1 a pak si popovídejte o této otázce:

 • O kterou myšlenku z Bible byste se s někým rádi rozdělili?

NĚKDO MOŽNÁ ŘEKNE: „Pro Boha není důležité, jak ho uctíváme.“

 • Co si o tom myslíte vy?

SHRNUTÍ

Náš Stvořitel má radost, když uctíváme jenom jeho, chválíme ho na shromážděních a mluvíme s druhými o tom, co jsme se dozvěděli.

Opakování

 • Kde můžeme zjistit, jak máme Boha uctívat?

 • Proč bychom měli uctívat jenom Jehovu?

 • Proč bychom měli Boha uctívat s dalšími lidmi, kteří mu chtějí dělat radost?

Cíl

DALŠÍ TIPY

V příběhu „Už nejsem otrokem model“ si přečtěte, co jedné ženě pomohlo, aby přestala uctívat modly.

„Bible mění život lidí“ (Strážná věž z 1. července 2011)

Přečtěte si, co vám pomůže dávat na shromáždění komentáře.

„Chval Jehovu na shromáždění“ (Strážná věž z ledna 2019)

Podívejte se, proč byl jeden mladý muž rád, že se vypravil na shromáždění, i když to pro něj bylo hodně těžké.

Jehovu jsem nikdy nepřestal zajímat (3:07)

Mnoho lidí považuje kříž za symbol křesťanství. Měli bychom ho ale při uctívání Boha používat?

„Proč svědkové Jehovovi nepoužívají při uctívání Boha kříž?“ (internetový článek)

a Tato témata se budou rozebírat v pozdějších lekcích.