Přejít k článku

Přejít na obsah

17. LEKCE

Jaký Ježíš je?

Jaký Ježíš je?

Když se dozvídáme, co Ježíš tady na zemi říkal a dělal, zjišťujeme, že má krásné vlastnosti, které nás k němu a k jeho Otci Jehovovi přitahují. Které vlastnosti to například jsou? A jak můžeme Ježíše napodobovat?

1. V čem se Ježíš podobá svému Otci?

Když byl Ježíš v nebi, měl možnost svého láskyplného Otce miliardy let pozorovat a učit se od něj. Díky tomu přemýšlí, cítí a jedná stejně jako on. (Přečtěte si Jana 5:19.) Svou osobností se Ježíš tak dokonale podobá svému Otci, že mohl říct: „Kdo viděl mě, viděl také Otce.“ (Jan 14:9) Když tedy budete Ježíše poznávat, budete zároveň poznávat i Jehovu. Například z toho, jak Ježíšovi záleželo na lidech, je vidět, jak moc Jehovovi záleží na vás.

2. Jak Ježíš ukázal, že miluje Jehovu?

Ježíš řekl: „Aby svět viděl, že miluji Otce, jednám tak, jak mi Otec přikázal.“ (Jan 14:31) Když byl Ježíš na zemi, dával lásku ke svému Otci najevo tím, že ho poslouchal, a to i ve chvílích, kdy to pro něj bylo těžké. Taky o svém Otci rád mluvil a pomáhal druhým, aby se stali Jehovovými přáteli. (Jan 14:23)

3. Jak Ježíš ukázal, že miluje lidi?

Bible říká, že Ježíšovým „velkým potěšením byli lidé“. (Přísloví 8:31, poznámka pod čarou) Svou lásku k lidem dával najevo tím, že je povzbuzoval a nesobecky jim pomáhal. Z jeho zázraků byla vidět nejen jeho moc, ale i soucit. (Marek 1:40–42) K lidem se choval laskavě a bez předsudků. Všem, kdo mu naslouchali, přinášela jeho slova útěchu a naději. Ježíš miluje všechny lidi, a proto byl ochotný za ně trpět a zemřít. Zvlášť ale miluje lidi, kteří žijí podle toho, co učil. (Přečtěte si Jana 15:13, 14.)

ZJISTĚTE VÍC

Dozvíte se víc o tom, jaký Ježíš je a jak můžete projevovat lásku a štědrost tak jako on.

4. Ježíš miluje svého Otce

Od Ježíše se učíme, jak můžeme dávat najevo, že milujeme Boha. Přečtěte si Lukáše 6:12 a Jana 15:10 a 17:26. Po přečtení každého verše si popovídejte o této otázce:

 • Jak můžeme podobně jako Ježíš ukázat, že milujeme Jehovu?

Ježíš miloval svého nebeského Otce a často s ním mluvil v modlitbě

5. Ježíš soucítí s těmi, kdo to nemají lehké

Ježíšovi záleželo víc na druhých než na tom, co potřeboval on sám. I když byl unavený, věnoval jim svůj čas a energii. Přečtěte si Marka 6:30–44 a pak si popovídejte o těchto otázkách:

 • Jak Ježíš ukázal, že mu na druhých záleží? (Viz 31., 34., 41. a 42. verš.)

 • Co Ježíše motivovalo, aby lidem pomáhal? (Viz 34. verš.)

 • Co se z těchto veršů dozvídáme o Jehovovi?

 • Jak můžeme Ježíšův zájem o lidi napodobovat?

6. Ježíš je štědrý

Ježíš toho v hmotném ohledu moc neměl. Přesto byl štědrý a k tomu samému povzbuzuje i nás. Přečtěte si Skutky 20:35 a popovídejte si o otázce:

 • Co podle Ježíše přispívá ke štěstí?

Podívejte se na VIDEO a potom si popovídejte o následující otázce:

 • Jak můžeme být štědří, i když toho moc nemáme?

Víte, že...?

Bible říká, že bychom se k Jehovovi měli modlit v Ježíšově jménu. (Přečtěte si Jana 16:23, 24.) Ukazujeme tím, že jsme vděční za to, co pro nás Ježíš udělal, abychom mohli být Jehovovými přáteli.

NĚKDO MOŽNÁ ŘEKNE: „Bohu je jedno, co prožíváme.“

 • Jak je z Ježíšova jednání vidět, že Jehovovi na nás záleží?

SHRNUTÍ

Ježíš miluje Jehovu i lidi. Vzhledem k tomu, že má stejnou osobnost jako jeho Otec, čím víc ho poznáváme, tím víc poznáváme Jehovu.

Opakování

 • Jak můžeme podobně jako Ježíš dávat najevo, že milujeme Jehovu?

 • Jak můžeme podobně jako Ježíš dávat najevo, že milujeme lidi?

 • Která z Ježíšových vlastností se vám nejvíc líbí?

Cíl

DALŠÍ TIPY

Podívejte se na několik Ježíšových vlastností, které můžeme napodobovat.

„Učte se od Ježíše a buďte...“ (Ježíš – cesta, pravda a život, strana 317)

Podívejte se, jakou důležitou roli má Ježíš v souvislosti s našimi modlitbami.

„Proč se máme modlit v Ježíšově jménu?“ (Strážná věž z 1. února 2008)

Říká Bible něco o tom, jak Ježíš vypadal?

„Jak Ježíš vypadal?“ (internetový článek)

Co se můžeme naučit z toho, jak se Ježíš choval k ženám?

„Bůh respektuje důstojnost žen“ (Strážná věž z 1. září 2012)