Přejít k článku

Přejít na obsah

6. LEKCE

Jak vznikl život?

Jak vznikl život?

„U [Boha] je zdroj života.“ (Žalm 36:9) Věříte tomu? Někteří lidé si myslí, že život nikdo nestvořil. Pokud to tak je, pak i my jsme tady vlastně náhodou. Pokud ale život stvořil Bůh Jehova, je logické předpokládat, že to udělal s nějakým záměrem. a V této lekci se dozvíte, co o původu života říká Bible a proč se tomu dá věřit.

1. Jak vznikl vesmír?

Bible říká: „Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.“ (1. Mojžíšova 1:1) Většina vědců se shoduje na tom, že vesmír měl počátek. Jak Bůh stvořil všechny ty galaxie, hvězdy a planety? Použil k tomu svého svatého ducha – svou „aktivní sílu“. (1. Mojžíšova 1:2)

2. Proč Bůh stvořil Zemi?

Jehova „ji nestvořil zbytečně, ale proto, aby byla obydlená“. (Izajáš 45:18) Přál si, aby byla pro lidi příjemným a trvalým domovem. (Přečtěte si Izajáše 40:28 a 42:5.) Věda potvrzuje, že Země je jedinečná. Je to jediná planeta, o které víme, že na ní lidé můžou žít.

3. Čím se lidé liší od zvířat?

Potom co Jehova stvořil Zemi, vytvořil na ní život. Nejdřív to byly rostliny a zvířata. Pak „stvořil člověka ke svému obrazu“. (Přečtěte si 1. Mojžíšovu 1:27.) V čem jsou lidé jedineční? Díky tomu, že nás Bůh stvořil ke svému obrazu, dokážeme napodobovat jeho vlastnosti, jako je láska a spravedlnost. Taky nám dal schopnost učit se jazyky, vnímat umění a vychutnávat si hudbu. A na rozdíl od zvířat můžeme našeho stvořitele uctívat.

ZJISTĚTE VÍC

Budete moct prozkoumat důkazy, že život byl stvořen a že biblické zprávě o stvoření můžeme věřit. Taky se dozvíte, co se z lidských vlastností učíme o Bohu.

4. Život byl stvořen

Lidé často sklízí obdiv za vynálezy, kterými vlastně kopírují to, co už existuje v přírodě. Koho bychom ale měli obdivovat za originály? Podívejte se na VIDEO a pak si popovídejte o této otázce:

 • Co například lidé okopírovali z přírody?

Každý dům někdo navrhl a postavil. Kdo ale navrhl a vytvořil to, co vidíme v přírodě? Přečtěte si Hebrejcům 3:4 a popovídejte si o následujících otázkách:

 • Co z přírody na vás dělá největší dojem?

 • Přijde vám logické, že vesmír a všechno v něm někdo vymyslel a vytvořil? Proč?

Víte, že...?

Články a videa k tomuto tématu můžete najít na stránkách jw.org v rubrikách „Vymyslel to někdo?“ a „Názory na vznik života“.

„Každý dům přece někdo postavil, ale tím, kdo postavil všechno, je Bůh“

5. Biblické zprávě o stvoření se dá věřit

1. Mojžíšově 1. kapitole Bible popisuje, jak vznikla země a život na ní. Dá se té zprávě věřit, nebo je to jenom mýtus? Podívejte se na VIDEO a popovídejte si o těchto otázkách:

 • Tvrdí Bible, že země a život na ní byly stvořeny během šesti dnů o 24 hodinách?

 • Přijde vám biblická zpráva o stvoření logická a důvěryhodná? Proč?

Přečtěte si 1. Mojžíšovu 1:1 a potom si popovídejte o otázce:

 • Vědci říkají, že vesmír měl počátek. V čem se jejich závěr shoduje s tím, co jsme si právě přečetli v Bibli?

Někteří lidé si říkají, jestli Bůh při stvoření života nepoužil evoluci. Přečtěte si 1. Mojžíšovu 1:21, 25, 27 a pak si popovídejte o následujících otázkách:

 • Říká Bible, že Bůh stvořil jednoduché formy života, ze kterých se pak vyvinuly ryby, savci a lidé? Nebo stvořil všechny základní „druhy“? b

6. Lidé jsou Božím jedinečným výtvorem

Jehova sice stvořil lidi i zvířata, ale lidé se od zvířat liší. Přečtěte si 1. Mojžíšovu 1:26 a potom si popovídejte o otázce:

 • Co se z naší schopnosti projevovat lásku a soucit dozvídáme o Boží osobnosti?

NĚKDO MOŽNÁ ŘEKNE: „Biblická zpráva o stvoření je nevědecká.“

 • Co si o tom myslíte vy? A proč?

SHRNUTÍ

Jehova stvořil vesmír a veškerý život.

Opakování

 • Co Bible říká o vzniku vesmíru?

 • Způsobil Bůh, aby se jednotlivé druhy vyvinuly z jednoduchých forem života, nebo všechny druhy stvořil?

 • Čím jsou lidé jedineční?

Úkol

DALŠÍ TIPY

Přečtěte si o úžasných konstrukčních řešeních v přírodě.

„Čemu nás učí příroda?“ (Probuďte se! ze září 2006)

Podívejte se, jak táta vysvětluje svému synovi, co Bible říká o stvoření.

Jehova stvořil všechny věci (2:37)

Zjistěte, jestli jde evoluce dohromady s tím, co říká Bible.

„Použil Bůh ke stvoření různých forem života evoluci?“ (internetový článek)

Prozkoumejte, o čem svědčí zkameněliny a vědecké experimenty. Naznačují, že byl život stvořen, nebo že vznikl náhodou?

Vznik života – Pět otázek, které stojí za odpověď (brožura)

a Boží záměr s lidmi rozebírá 25. lekce.

b Výraz „druh“, který se objevuje v Bibli, má širší význam než pojem „druh“, jak ho používá věda.