Přejít k článku

Přejít na obsah

24. LEKCE

Jaká je pravda o andělech?

Jaká je pravda o andělech?

Jehova si přeje, abychom znali jeho rodinu v nebi. Součástí této rodiny jsou andělé, o kterých se mluví jako o „Božích synech“. (Job 38:7) Co o andělech říká Bible? Jak ovlivňují lidi? A patří do Boží rodiny všichni andělé?

1. Kdo jsou andělé?

Jehova stvořil anděly ještě předtím, než vytvořil zemi. Stejně jako on jsou to neviditelné bytosti, které žijí v nebi. (Hebrejcům 1:14) Jsou jich miliony a každý z nich je jedinečný. (Zjevení 5:11Poslouchají Jehovův hlas a plní jeho slovo. (Žalm 103:20) Ve starověku Jehova někdy poslal anděly, aby někomu předali určitou zprávu nebo aby pomohli jeho služebníkům a zachránili je. Dnes andělé pomáhají křesťanům, aby našli lidi, kteří chtějí poznat Boha.

2. Kdo jsou Satan a démoni?

Někteří andělé přestali být Jehovovi věrní. První anděl, který se proti němu vzbouřil, „se nazývá Ďábel a Satan a ... svádí celý svět“. (Zjevení 12:9) Satan chtěl nad druhými vládnout, a tak navedl první lidi a později i další anděly, aby se k němu ve vzpouře přidali. Těmto vzpurným andělům se říká démoni. Jehova je vyhnal z nebe na zem a čeká je zničení. (Přečtěte si Zjevení 12:9, 12.)

3. Jak se nás Satan a démoni snaží oklamat?

Satanovi a démonům se daří klamat spoustu lidí prostřednictvím okultismu. Ten zahrnuje spiritismus a další praktiky, které jsou s démony spojené. Někteří lidé se například radí s astrology, věštci, senzibily, léčiteli nebo šamany. Jiní si čtou horoskopy nebo si vybírají formy léčby, které s okultismem souvisí. Lidé taky často věří lži, že můžou mluvit s mrtvými. a Jehova nás ale varuje: „Neobracejte se na spiritistická média ani se neraďte s věštci.“ (3. Mojžíšova 19:31) Říká nám to proto, aby nás před Satanem a démony chránil. Jsou to Boží nepřátelé a chtějí nám ublížit.

ZJISTĚTE VÍC

Dozvíte se, co dobrého andělé dělají, jaká nebezpečí jsou spojená s okultismem a jak se můžeme před Satanem a démony chránit.

4. Andělé lidem pomáhají poznat Jehovu

Andělé s lidmi o Bohu nemluví osobně. Můžou ale vést Boží služebníky k lidem, kteří Boha chtějí poznat. Přečtěte si Zjevení 14:6, 7 a pak si popovídejte o těchto otázkách:

 • Proč při kázání potřebujeme pomoc andělů?

 • Dodává vám to odvahu, když víte, že vás andělé můžou vést k lidem, kteří potřebují slyšet myšlenky z Bible? Proč?

5. Nemějte s okultismem nic společného

Satan a démoni jsou Jehovovi nepřátelé. A jsou to i naši nepřátelé. Přečtěte si Lukáše 9:38–42 a popovídejte si o otázce:

 • Co démoni lidem dělají?

Nechceme dát démonům žádnou příležitost, aby nás nějak ovlivňovali. Přečtěte si 5. Mojžíšovu 18:10–12 a potom si popovídejte o těchto otázkách:

 • Jakými způsoby se nás démoni snaží ovlivňovat a komunikovat s námi? Jaké praktiky jsou běžné ve vašem okolí?

 • Přijde vám rozumné, že Jehova okultní praktiky zakazuje? Proč?

Podívejte se na VIDEO a pak si popovídejte o následujících otázkách.

 • Myslíte si, že amulet, který měla Palesina dcera, byl neškodný? Proč si to myslíte?

 • Co musela Palesa udělat pro to, aby byla před démony chráněná?

Praví křesťané nikdy nechtěli mít s démony nic společného. Přečtěte si Skutky 19:19 a 1. Korinťanům 10:21 a potom si popovídejte o této otázce:

 • Proč je důležité zničit všechny svoje věci, které nějak souvisí s okultismem?

6. Nad Satanem a démony můžete zvítězit

Démonům vládne Satan. Ale věrné anděly vede archanděl Michael, což je jiné jméno Ježíše. Jak mocný Michael je? Přečtěte si Zjevení 12:7–9 a popovídejte si o následujících otázkách:

 • Kdo je mocnější? Michael a jeho andělé, nebo Satan a jeho démoni?

 • Myslíte si, že se Ježíšovi následovníci musí Satana a démonů bát?

V boji proti Satanovi a jeho démonům můžete zvítězit. Přečtěte si Jakuba 4:7 a pak si popovídejte o této otázce:

 • Jak se před Satanem a démony můžete chránit?

NĚKDO MOŽNÁ ŘEKNE: „Na filmech nebo hrách, ve kterých je magie, není nic špatného. Je to jenom zábava.“

 • Proč je tenhle názor nebezpečný?

SHRNUTÍ

Andělé, kteří jsou věrní Jehovovi, nám pomáhají. Satan a jeho démoni jsou Jehovovi nepřátelé a prostřednictvím okultismu klamou lidi.

Opakování

 • Jak andělé pomáhají lidem poznat Jehovu?

 • Kdo jsou Satan a démoni?

 • Proč nechcete mít s okultismem nic společného?

Úkol

DALŠÍ TIPY

Jak víme, že archanděl Michael je Ježíš?

„Kdo je archanděl Michael?“ (internetový článek)

Proč můžeme říct, že Ďábel není jenom nějaký princip zla nebo špatný sklon uvnitř nás?

„Je Ďábel skutečná bytost?“ (internetový článek)

Přečtěte si, jak se jedna žena dostala z vlivu démonů.

„Našla smysl života“ (Strážná věž z 1. července 1993)

a Jak si ukážeme ve 29. lekci, mrtví nic nevnímají.