Přejít k článku

Přejít na obsah

27. LEKCE

Jak nás Ježíšova smrt může zachránit?

Jak nás Ježíšova smrt může zachránit?

Hřích, utrpení a smrt jsou důsledkem toho, že první lidé, Adam a Eva, neposlechli Boha. a Naše situace ale není beznadějná. Jehova zařídil, abychom mohli být od hříchu a smrti osvobozeni prostřednictvím jeho Syna, Ježíše Krista. Z Bible se dozvídáme, že když Ježíš zemřel, dal za nás výkupné. Výkupné je cena zaplacená za to, aby byl někdo propuštěn na svobodu. Cena, kterou zaplatil Ježíš, byla hodnota jeho dokonalého lidského života. (Přečtěte si Matouše 20:28.) Když se Ježíš ochotně vzdal svého práva žít na zemi věčně, umožnil nám tím, abychom znovu získali všechno, co Adam s Evou ztratili. Taky nám tím ukázal, jak moc nás on i Jehova milují. Tato lekce vám pomůže, abyste si Ježíšovy oběti ještě víc vážili.

1. Co dobrého nám Ježíšova smrt přináší už dnes?

Kvůli tomu, že jsme hříšní, děláme spoustu věcí, které se Jehovovi nelíbí. Pokud ale svých hříchů upřímně litujeme, prostřednictvím Ježíše Krista prosíme Jehovu o odpuštění a snažíme se své chyby neopakovat, můžeme být Božími blízkými přáteli. (1. Jana 2:1) Bible říká: „Kristus zemřel jednou provždy za hříchy, dobrý člověk za špatné, aby vás přivedl k Bohu.“ (1. Petra 3:18)

2. Co dobrého nám Ježíšova smrt přinese v budoucnosti?

Jehova poslal Ježíše na zem, aby svůj dokonalý život obětoval za lidi. Přál si totiž, „aby nikdo, kdo v [Ježíše] věří, nezahynul, ale měl věčný život“. (Jan 3:16) Díky tomu, co Ježíš udělal, Jehova brzo napraví všechny škody způsobené Adamovou neposlušností. Když tedy věříme v Ježíšovu oběť, budeme se moct navždy radovat ze života v ráji na zemi. (Izajáš 65:21–23)

ZJISTĚTE VÍC

Ještě lépe pochopíte, proč se Ježíš vzdal svého života a co dobrého vám to může přinést.

3. Ježíšova oběť nás osvobozuje od hříchu a smrti

Podívejte se na VIDEO a pak si popovídejte o následující otázce.

 • O jakou možnost se Adam připravil, když neposlechl Boha?

Přečtěte si Římanům 5:12 a popovídejte si o otázce:

 • Jaký dopad má Adamův hřích na váš život?

Přečtěte si Jana 3:16 a potom si popovídejte o této otázce:

 • Proč Jehova poslal svého Syna na zem?

 1. Adam byl dokonalý člověk, který neposlechl Boha. Kvůli němu jsou lidé hříšní a umírají

 2. Ježíš byl dokonalý člověk, který Boha poslouchal. Díky němu mají lidé naději, že budou dokonalí a budou žít věčně

4. Z Ježíšovy smrti můžou mít prospěch všichni lidé

Podívejte se na VIDEO a pak si popovídejte o následující otázce.

 • Jak je možné, že ze smrti jednoho člověka můžou mít prospěch všichni lidé?

Přečtěte si 1. Timoteovi 2:5, 6 a popovídejte si o této otázce:

 • Adam byl dokonalý člověk, který způsobil, že jsou lidé hříšní a umírají. Ježíš byl taky dokonalý člověk. V jakém smyslu dal „odpovídající výkupné“?

5. Výkupné je Jehovův dar pro vás osobně

Jehovovi přátelé považují výkupné za dar, který dal Jehova jim osobně. Uveďme si jeden příklad. Přečtěte si Galaťanům 2:20 a potom si popovídejte o otázce:

 • Z čeho je vidět, že apoštol Pavel považoval výkupné za dar, který dal Jehova jemu osobně?

Když Adam zhřešil, on i všichni jeho potomci byli odsouzeni k smrti. Jehova ale poslal svého Syna, aby za lidi zemřel a abyste i vy díky tomu mohli žít věčně.

Až budete číst následující verše, zkuste si představit, co musel Jehova prožívat, když jeho Syn trpěl. Přečtěte si Jana 19:1–7, 16–18 a pak si popovídejte o otázce:

 • Jak na vás působí to, co pro vás Jehova a Ježíš udělali?

NĚKDO SE MOŽNÁ ZEPTÁ: „Jak mohl jeden člověk zemřít za všechny lidi?“

 • Co byste na to řekli?

SHRNUTÍ

Díky tomu, že za nás Ježíš zemřel, nám může Jehova odpouštět hříchy a taky máme naději na věčný život.

Opakování

 • Proč Ježíš zemřel?

 • V jakém smyslu byl Ježíšův dokonalý lidský život „odpovídajícím výkupným“?

 • Co dobrého vám Ježíšova smrt může přinést?

Cíl

DALŠÍ TIPY

Přečtěte si, proč se Ježíšův dokonalý lidský život označuje jako „výkupné“.

„V jakém smyslu Ježíš ‚dal svůj život jako výkupné za mnohé‘?“ (internetový článek)

Zjistěte, co musí člověk dělat, aby mohl být zachráněn.

„Jak nás Ježíš zachraňuje?“ (internetový článek)

Může nám Jehova odpustit i těžké hříchy?

„Odpovědi na biblické otázky“ (Strážná věž z 1. května 2013)

Přečtěte si, jak jednomu muži, kterého trápily bolestné vzpomínky, pomohlo, když se dozvěděl o Kristově oběti.

„Stále si připomínám svou první lásku k Jehovovi“ (Strážná věž z 15. května 2015)

a Slovo „hřích“ neoznačuje jenom nějaký špatný skutek, ale taky nedokonalost, kterou jsme zdědili.