Přejít k článku

Přejít na obsah

40. LEKCE

Jak můžeme být v Božích očích čistí?

Jak můžeme být v Božích očích čistí?

Představte si maminku, jak pomáhá svému synkovi přichystat se do školy. Dohlédne na to, aby se umyl, vzal si čisté oblečení a byl upravený. Přispívá to k jeho zdraví a druzí vidí, že se o něj rodiče dobře starají. Podobně náš milující Otec Jehova chce, abychom byli čistí – doslovně i morálně. Když jsme čistí, je to pro naše dobro a děláme tím Jehovovi čest.

1. Co zahrnuje doslovná čistota?

Jehova nám říká: „Budete svatí.“ (1. Petra 1:16) Svatost souvisí s doslovnou a morální čistotou. K doslovné čistotě patří to, že se pravidelně myjeme, pereme si oblečení a udržujeme svůj domov i auto čisté a uklizené. Taky můžeme pomáhat s úklidem sálu Království. Když dbáme na doslovnou čistotu, děláme Jehovovi dobré jméno. (2. Korinťanům 6:3, 4)

2. Kterým návykům bychom se měli vyhýbat?

Bible nás vybízí: „Očistěme se od všeho, co poskvrňuje tělo a ducha.“ (2. Korinťanům 7:1) Snažíme se proto vyhýbat všemu, co by poškozovalo naše tělo nebo mysl. Jehovovi bychom měli dělat radost i tím, o čem uvažujeme, a tak ze všech sil bojujeme proti nesprávným myšlenkám. (Žalm 104:34) A chceme, aby byla čistá i naše řeč. (Přečtěte si Kolosanům 3:8.)

Co dalšího by nás mohlo doslovně nebo morálně znečistit? Naše tělo můžou znečistit některé látky, například tabák a drogy. Když se jim vyhýbáme, jsme zdravější a ukazujeme, že si vážíme daru života. V morálním ohledu se snažíme zůstat čistí tak, že bojujeme proti zvyku masturbovat a sledovat pornografii. (Žalm 119:37; Efezanům 5:5) Překonat tyto návyky nemusí být snadné, ale Jehova nám s tím rád pomůže. (Přečtěte si Izajáše 41:13.)

ZJISTĚTE VÍC

Dozvíte se, jak můžeme svou čistotou dělat Jehovovi čest a jak můžeme překonat nečisté zlozvyky.

3. Doslovnou čistotou děláme Jehovovi čest

Když čteme, jaké zákony dal Jehova Izraelitům, poznáváme z toho, jak je pro něj čistota důležitá. Přečtěte si 2. Mojžíšovu 19:10 a 30:17–19 a pak si popovídejte o těchto otázkách:

 • Jak se podle těchto veršů Jehova dívá na doslovnou čistotu?

 • Které hygienické návyky vám pomůžou zůstat čistí?

Když chceme dbát na doslovnou čistotu, stojí to nějaký čas a úsilí. Ale bez ohledu na to, kde žijeme nebo kolik máme peněz, můžeme to zvládnout. Podívejte se na VIDEO a pak si popovídejte o otázce, která následuje.

 • Jak může na lidi, se kterými mluvíme o Jehovovi, zapůsobit to, když svoje věci udržujeme čisté?

4. Překonejte svoje zlozvyky

S Jehovovou pomocí můžeme překonat jakýkoli zlozvyk

Pokud kouříte nebo užíváte drogy, asi víte, jak těžké je s tím přestat. Co vám může pomoct? Zamyslete se nad tím, jaký to na vás má vliv. Přečtěte si Matouše 22:37–39 a popovídejte si o tom, jak může užívání tabáku nebo drog ovlivnit...

 • náš vztah s Jehovou.

 • naši rodinu a další lidi kolem nás.

Naplánujte si, jak se svého zlozvyku zbavíte. a Podívejte se na VIDEO.

Přečtěte si Filipanům 4:13 a potom si popovídejte o otázce:

 • Jak nám v boji proti zlozvykům pomůže pravidelná modlitba, studium Bible a účast na shromáždění?

5. Bojujte proti nečistým myšlenkám a zvykům

Přečtěte si Kolosanům 3:5 a popovídejte si o těchto otázkách:

 • Jak víme, že pornografie, sextování a masturbace jsou v Jehovových očích nečisté?

 • Je podle vás rozumné, že od nás Jehova chce, abychom byli morálně čistí? Proč?

Jak můžete bojovat proti nečistým myšlenkám? Podívejte se na VIDEO.

Abychom zůstali morálně čistí, musíme podniknout rozhodné kroky. Je to vidět z jednoho Ježíšova přirovnání. Přečtěte si Matouše 5:29, 30 a potom si popovídejte o otázce:

 • Ježíš nechtěl říct, že si máme nějak fyzicky ublížit, ale že v boji proti nečistým myšlenkám musíme jednat rázně. Jaké kroky možná budeme muset udělat? b

Vaší snahy bojovat proti nečistým myšlenkám si Jehova moc váží. Přečtěte si Žalm 103:13, 14 a popovídejte si o otázce:

 • Jak vás tyhle verše můžou povzbudit, pokud bojujete s nějakým nečistým zvykem?

Selhání není porážka!

Když člověk selže, může být snadné to vzdát. Zkuste si ale představit běžce, který při závodě zakopne a spadne. Znamená to, že prohrál nebo že se musí vrátit na start a začít znovu? Určitě ne. Podobně když se vám stane, že v boji s nějakým zlozvykem selžete, neznamená to, že jste prohráli. Ani nemusíte mít pocit, že se tím maže všechno, čeho jste do té doby dosáhli. Selhání k životu patří a jsou běžnou součástí cesty k vítězství. Nevzdávejte se! S Jehovovou pomocí svůj zlozvyk překonáte.

NĚKDO MOŽNÁ ŘEKNE: „Já bych chtěl přestat. Ale nedokážu to.“

 • Pomocí kterého verše byste tomu člověku ukázali, že s Jehovovou podporou může svůj zlozvyk překonat?

SHRNUTÍ

Když se snažíme, aby bylo čisté naše tělo, myšlenky i chování, Jehova z nás má radost.

Opakování

 • Proč je tak důležité být čistí?

 • Co zahrnuje doslovná čistota?

 • Co můžete udělat pro to, aby vaše myšlenky a chování byly čisté?

Cíl

DALŠÍ TIPY

Které jednoduché hygienické zásady může člověk dodržovat, i když nemá moc peněz?

Zdraví a hygiena: Mytí rukou (3:01)

Projděte si praktická doporučení, která vám pomůžou přestat kouřit.

„Chcete přestat s kouřením?“ (Probuďte se! z května 2010)

Přečtěte si, jak jeden muž překonal svou závislost na pornografii.

„Mnohokrát jsem selhal, ale nakonec jsem zvítězil“ (Strážná věž číslo 4, 2016)

a Praktická doporučení pro boj se závislostí najdete v sérii článků „Chcete přestat s kouřením?“, která je uvedená v části „Další tipy“.

b O tom, jak překonat návyk masturbovat, pojednává 25. kapitola 1. dílu knihy Otázky mladých lidí – Praktické odpovědi nazvaná „Jak můžu vyhrát boj s masturbací?“.