Přejít k článku

Přejít na obsah

Opakování 2. části

Opakování 2. části

Popovídejte si se svým učitelem o těchto otázkách:

 1. Co Bůh udělá s falešnými náboženstvími?

  (Viz 13. lekce.)

 2. Přečtěte si 2. Mojžíšovu 20:4–6.

  • Co si Jehova myslí o tom, když se ho lidé snaží uctívat pomocí obrazů a soch?

   (Viz 14. lekce.)

 3. Kdo je Ježíš?

  (Viz 15. lekce.)

 4. Které Ježíšovy vlastnosti se vám líbí?

  (Viz 17. lekce.)

 5. Přečtěte si Jana 13:34, 35 a Skutky 5:42.

  • Kdo jsou dnes praví křesťané? Co je pro vás důkazem, že to tak je?

   (Viz 18. a 19. lekce.)

 6. Kdo je hlavou sboru a jak sbor vede?

  (Viz 20. lekce.)

 7. Přečtěte si Matouše 24:14.

  • Jak se dnes toto proroctví plní?

  • S kým už se vám podařilo mluvit o dobré zprávě?

   (Viz 21. a 22. lekce.)

 8. Myslíte si, že stojí za to usilovat o křest? Proč?

  (Viz 23. lekce.)

 9. Jak se můžete chránit před Satanem a démony?

  (Viz 24. lekce.)

 10. Co si pro nás Bůh přeje?

  (Viz 25. lekce.)

 11. Proč lidé trpí a umírají?

  (Viz 26. lekce.)

 12. Přečtěte si Jana 3:16.

  • Co Jehova udělal pro to, aby nás osvobodil od hříchu a smrti?

   (Viz 27. lekce.)

 13. Přečtěte si Kazatele 9:5.

  • Co se děje po smrti?

  • Co Ježíš udělá pro miliardy lidí, kteří zemřeli?

   (Viz 29. a 30. lekce.)

 14. V čem je Boží království lepší než jakákoli lidská vláda?

  (Viz 31. a 33. lekce.)

 15. Věříte tomu, že Boží království už vládne? Proč? Kdy začalo vládnout?

  (Viz 32. lekce.)