Přejít k článku

Přejít na obsah

16. LEKCE

Co Ježíš dělal, když byl na zemi?

Co Ježíš dělal, když byl na zemi?

Hodně lidí si Ježíše představuje jako bezmocné miminko, moudrého proroka nebo umírajícího muže. Co se o něm ale dozvíme, když se zamyslíme nad jeho životem? V této lekci zjistíte, co důležitého Ježíš tady na zemi dělal a jak to souvisí s vámi.

1. Čemu se Ježíš věnoval ze všeho nejvíc?

Hlavní náplní Ježíšova života bylo „oznamovat dobrou zprávu o Božím království“. (Přečtěte si Lukáše 4:43.) Mluvil o tom, že Bůh ustanoví království neboli vládu, která vyřeší všechny lidské problémy. a Tuto dobrou zprávu Ježíš neúnavně oznamoval tři a půl roku. (Matouš 9:35)

2. Proč Ježíš dělal zázraky?

Bible říká, že „Bůh ... jeho prostřednictvím konal mocné skutky, zázraky a znamení“. (Skutky 2:22) Díky síle od Boha Ježíš dokázal ovládat počasí, nasytit tisíce lidí, uzdravovat nemocné, a dokonce křísit mrtvé. (Matouš 8:23–27; 14:15–21; Marek 6:56; Lukáš 7:11–17) Jeho zázraky byly jasným důkazem, že ho poslal Bůh. Je z nich taky vidět, že Jehova má moc vyřešit všechny naše problémy.

3. Co se můžeme naučit z toho, jak Ježíš žil?

Ježíš v každé situaci poslouchal Jehovu. (Přečtěte si Jana 8:29.) Celý život, až do smrti, dělal navzdory odporu druhých všechno, co si od něj jeho Otec přál. Dokázal, že člověk může sloužit Bohu i za náročných okolností. Ježíš nám tím zanechal „vzor, [abychom] šli věrně v jeho stopách“. (1. Petra 2:21)

ZJISTĚTE VÍC

Dozvíte se, jak Ježíš oznamoval dobrou zprávu a dělal zázraky.

4. Ježíš oznamoval dobrou zprávu

Ježíš nachodil stovky kilometrů po prašných cestách, protože chtěl dobrou zprávu předat co největšímu počtu lidí. Přečtěte si Lukáše 8:1 a pak si popovídejte o těchto otázkách:

 • Kázal Ježíš jenom lidem, kteří si ho sami přišli poslechnout?

 • Co Ježíš dělal pro to, aby se k lidem dobrá zpráva dostala?

Bůh předpověděl, že Mesiáš bude oznamovat dobrou zprávu. Přečtěte si Izajáše 61:1, 2 a popovídejte si o otázkách:

 • Jak Ježíš toto proroctví naplnil?

 • Myslíte si, že lidé potřebují slyšet tuto dobrou zprávu i dnes?

5. Ježíš lidem dával dobré rady

Kromě toho, že Ježíš oznamoval dobrou zprávu o Božím království, dával lidem skvělé rady do života. Zamyslete se nad několika příklady z jeho slavného Kázání na hoře. Přečtěte si Matouše 6:14, 34 a 7:12 a pak si popovídejte o následujících otázkách:

 • Jaké dobré rady dal Ježíš v těchto verších?

 • Řekli byste, že jsou tyto rady praktické i dnes?

6. Ježíš dělal zázraky

Jehova dal Ježíšovi schopnost dělat zázraky. Zajímal by vás konkrétní příklad? Přečtěte si Marka 5:25–34 nebo se podívejte na VIDEO. Potom si popovídejte o následujících otázkách.

 • O čem byla ta nemocná žena přesvědčená?

 • Čím na vás ten zázrak zapůsobil?

Přečtěte si Jana 5:36 a potom si popovídejte o této otázce:

 • O čem svědčí Ježíšovy zázraky?

Víte, že...?

Většinu informací se o Ježíšovi dozvídáme ze čtyř biblických knih, kterým se říká evangelia. Napsali je Matouš, Marek, Lukáš a Jan. Každý z nich uvedl o Ježíšovi jiné podrobnosti. Když tyto dílky složíme dohromady, získáme fascinující obraz o jeho životě.

 • MATOUŠ

  napsal své evangelium jako první. Zaměřuje se na to, co Ježíš učil – hlavně na to, co říkal o Božím království.

 • MAREK

  napsal nejkratší evangelium. Je nabité událostmi a má rychlý spád.

 • LUKÁŠ

  se ve svém evangeliu hodně věnoval modlitbě a tomu, jak se Ježíš choval k ženám.

 • JAN

  nám ve svém evangeliu přibližuje Ježíšovu osobnost. Zaznamenal totiž spoustu rozhovorů, které Ježíš vedl se svými přáteli a dalšími lidmi.

NĚKDO MOŽNÁ ŘEKNE: „Ježíš byl jenom dobrý člověk, nic víc.“

 • Co si o tom myslíte vy?

SHRNUTÍ

Ježíš učil o Božím království, dělal zázraky a v každé situaci poslouchal Jehovu.

Opakování

 • Čemu se Ježíš na zemi věnoval nejvíc?

 • Co dokazují Ježíšovy zázraky?

 • Jaké dobré rady Ježíš lidem dával?

Úkol

DALŠÍ TIPY

Přečtěte si, proč můžeme věřit tomu, že Ježíš opravdu dělal zázraky.

„Ježíšovy zázraky – Co se z nich dozvídáme?“ (Strážná věž z 15. července 2004)

Jak jeden muž změnil svůj život, když si uvědomil, jak moc Ježíšovi záleželo na druhých?

„Žil jsem jen sám pro sebe“ (Strážná věž z 1. října 2014)

Podívejte se na důležité události Ježíšova života v pořadí, v jakém se odehrály.

„Hlavní události Ježíšova života na zemi“ (Bible – Překlad nového světa, příloha A7)

a O Božím království podrobněji pojednává 31. až 33. lekce.