Přejít k článku

Přejít na obsah

Bible mění život lidí

Bible mění život lidí

 Bible mění život lidí

CO JEDEN Skot považuje za lepší než úspěšnou kariéru obchodníka? Díky čemu byl jeden Brazilec schopen zanechat nemravného způsobu života a přestat s kouřením cracku? A co jednomu Slovinci pomohlo skončit s opíjením? Přečtěte si jejich vyprávění.

„Žil jsem si dobře.“ — JOHN RICKETTS

ROK NAROZENÍ: 1958

ZEMĚ: SKOTSKO

DŘÍVE: ÚSPĚŠNÝ OBCHODNÍK

MOJE MINULOST: Měl jsem pohodové dětství. Táta sloužil jako důstojník v britské armádě a naše rodina se často stěhovala. Kromě Skotska jsme žili i v Anglii, Německu, Keni, Malajsii, Irsku a na Kypru. Od osmi let jsem chodil do internátních škol ve Skotsku. Nakonec jsem vystudoval univerzitu v Cambridge.

Ve dvaceti jsem začal podnikat v ropném průmyslu a v tomto odvětví jsem pracoval osm let. Nejdříve jsem obchodoval v Jižní Americe, pak v Africe a nakonec v Západní Austrálii. Tam jsem založil investiční firmu, kterou jsem později prodal.

Finanční prostředky, které jsem tím získal, mi umožnily ve čtyřiceti letech přestat pracovat. Začal jsem hodně cestovat. Na motorce jsem dvakrát objel Austrálii a podnikl i cestu kolem světa. Žil jsem si dobře.

JAK BIBLE ZMĚNILA MŮJ ŽIVOT: Už předtím, než jsem skončil s prací, jsem hledal způsob, jak poděkovat Bohu za to, jaký život mám. Začal jsem navštěvovat anglikánskou církev, kam jsem od dětství patřil. O Bibli se tam však moc nemluvilo. Pak jsem se scházel s mormony, ale odradilo mě, že Bibli používali ještě míň.

Jednoho dne na moje dveře zaklepali svědkové Jehovovi. Ihned jsem si všiml, že své učení zcela zakládají na Bibli. Jedním z veršů, které mi přečetli, byl 1. Timoteovi 2:3, 4. Říká se tam, že Boží vůlí je, aby „lidé všeho druhu byli zachráněni a přišli k přesnému poznání pravdy“. Zaujalo mě, že svědkové se nespokojili s jen tak nějakým poznáním, ale kladli důraz na přesné poznání Bible.

Díky studiu Bible se svědky Jehovovými jsem takové přesné poznání získal. Dozvěděl jsem se například, že Bůh a Ježíš nejsou součástí nějaké tajemné Trojice, ale že jsou to  dvě různé osoby. (Jan 14:28; 1. Korinťanům 11:3) Tato jednoduchá pravda mě nesmírně potěšila a zároveň jsem byl naštvaný, že jsem tolik času ztratil snahou pochopit něco, co vlastně pochopit nelze.

Brzy jsem začal navštěvovat shromáždění svědků Jehovových. Velmi na mě zapůsobila jejich přátelskost a to, jakými vysokými morálními zásadami se všichni řídí. Připadali mi skoro jako svatí. Jejich opravdová láska mě přesvědčila, že jsem našel pravé náboženství. (Jan 13:35)

JAKÝ UŽITEK MI TO PŘINESLO: Poté, co jsem byl pokřtěn, jsem se seznámil se skvělou ženou Diane. Byla vychována v rodině svědků Jehovových a měla mnoho krásných vlastností, které se mi líbily. Po nějaké době jsme se vzali. Blízký vztah, který spolu máme, a to, jak mě po celou dobu podporuje, považuji za skutečné požehnání od Jehovy.

S Diane jsme zatoužili přestěhovat se do oblasti, kde je zapotřebí kazatelů dobré zprávy z Bible. A tak jsme se v roce 2010 přestěhovali do Belize ve Střední Americe. Zdejší lidé milují Boha a velmi si přejí lépe ho poznat.

To, že konečně znám pravdu o Bohu a jeho Slovu, mi přináší vnitřní klid. Velkou část svého času věnuji kazatelské službě, a tak můžu řadě lidí pomáhat poznat Bibli. Není nic lepšího než pozorovat, jak biblická pravda mění něčí život k lepšímu, stejně jako tomu bylo i u mě. Nakonec jsem tedy našel ten nejlepší způsob, jak Bohu poděkovat za šťastný život, který vedu.

„Byli na mě velmi milí.“ — MAURÍCIO ARAÚJO

ROK NAROZENÍ: 1967

ZEMĚ: BRAZÍLIE

DŘÍVE: ŽIL NEMRAVNĚ

MOJE MINULOST: Vyrůstal jsem v Avaré, docela malém městečku ve státě São Paulo. Jeho obyvateli jsou převážně dělníci.

Otec zemřel v době, kdy se mnou maminka byla těhotná. Jako kluk jsem se oblékal do maminčiných šatů, když zrovna nebyla doma. Začal jsem se chovat zženštile a lidé mě považovali za gaye. Po nějaké době jsem měl sexuální styky s jinými chlapci a muži.

Ke konci dospívání jsem měl mnoho sexuálních partnerů (muže i ženy) a hledal je, kde to jen šlo — v barech, nočních klubech, a dokonce i v kostelech. Během karnevalové sezóny jsem se oblékal jako žena a tancoval sambu při přehlídkách tanečních škol. Byl jsem velmi populární.

K mým kamarádům patřili gayové, prostitutky a drogově závislí lidé. Někteří z nich mě přesvědčili, abych vyzkoušel crack. Netrvalo dlouho a byl jsem na něm závislý. Někdy jsme crack kouřili celou noc. Jindy jsem radši zůstal sám a kouřil od rána do večera. Byl jsem tak vyhublý, že se o mně říkalo, že mám AIDS.

 JAK BIBLE ZMĚNILA MŮJ ŽIVOT: Někdy v té době jsem se setkal se svědky Jehovovými. Byli na mě velmi milí. Přečetli mi několik veršů z Bible, například Římanům 10:13, kde se píše: „Každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn.“ Pochopil jsem, jak důležité je používat Boží jméno Jehova. Často se stávalo, že potom, co jsem prokouřil celou noc, jsem otevřel okno, díval se na nebe a v slzách prosil Jehovu o pomoc.

Mrzelo mě, jak se moje maminka trápí, když pozoruje, co se mnou drogy dělají. Rozhodl jsem se proto, že s nimi skončím. Nedlouho nato jsem přijal nabídku svědků Jehovových studovat s nimi Bibli. Ujistili mě, že to posílí mé odhodlání s drogami přestat. A měli pravdu.

Jak jsem pokračoval ve studiu Bible, uvědomil jsem si, že musím udělat velké změny ve svém životě. Obzvláště těžké bylo nechat homosexuálního jednání, protože k mému životu patřilo, co se pamatuji. Jednou z věcí, která mi pomohla, bylo, že jsem změnil prostředí, kde jsem se pohyboval. Přestal jsem se scházet se svými starými kamarády a skončil s návštěvami barů a nočních klubů.

Udělat takové změny nebylo vůbec snadné, ale pomáhalo mi vědomí, že Jehova se o mě stará a můj boj chápe. (1. Jana 3:19, 20) Do roku 2002 jsem přestal s veškerými homosexuálními praktikami a ve stejném roce jsem byl pokřtěn jako svědek Jehovův.

JAKÝ UŽITEK MI TO PŘINESLO: Maminka byla ze změn, které jsem udělal, tak nadšená, že také začala studovat Bibli. Žel pak dostala mrtvici. Nezabránilo jí to však, aby si dál prohlubovala lásku k Jehovovi a k biblickým pravdám.

Posledních osm let většinu svého času trávím tím, že druhé učím o Bibli. Musím se přiznat, že občas se potýkám s nesprávnými touhami. V takových chvílích mě motivuje vědomí, že když podle nich nebudu jednat, potěším tím Jehovu.

Díky tomu, že mám blízký vztah k Jehovovi a žiju tak, jak se mu to líbí, mám větší sebeúctu. Můžu říct, že jsem šťastný člověk.

„Byl jsem jako bezedný sud.“ — LUKA ŠUC

ROK NAROZENÍ: 1975

ZEMĚ: SLOVINSKO

DŘÍVE: OPILEC

MOJE MINULOST: Narodil jsem se v Lublani, hlavním městě Slovinska. Do čtyř let jsem měl krásné dětství. Pak můj táta spáchal sebevraždu. Po této tragédii musela maminka tvrdě pracovat, aby dokázala uživit mě a mého staršího bratra.

Když mi bylo patnáct, přestěhoval jsem se k babičce. Bydlel jsem u ní rád, protože  v sousedství žilo mnoho mých kamarádů. Také jsem měl u ní větší volnost. V šestnácti jsem se začal stýkat s lidmi, kteří měli ve zvyku se o víkendech opíjet. Nechal jsem si narůst dlouhé vlasy, oblékal se jako rebel a později začal kouřit.

Vyzkoušel jsem nejrůznější drogy, ale zůstal jsem u pití, protože to mě bavilo nejvíc. Ze začátku jsem si dával jen pár skleniček vína, ale brzy jsem vypil na posezení i víc než celou láhev. Stal jsem se odborníkem na to, jak svou opilost skrývat. To, že jsem pil, ostatní často poznali jen z mého dechu. Ale neměli ani tušení, že jsem vypil možná několik litrů vína nebo piva a prokládal to vodkou.

Mnohokrát jsem svým opilým kamarádům pomáhal zůstat na nohou, když jsme se vraceli z diskotéky, přestože jsem zřejmě vypil dvakrát víc než oni. Jednou jsem zaslechl, jak můj kamarád říká, že jsem jako bezedný sud. Takhle se ve Slovinsku mluví jen o největších pijanech. Jeho poznámka se mě hluboce dotkla.

Začal jsem přemýšlet o svém životě. Zaplavil mě pocit bezcennosti a zdálo se mi, že nic, co v životě dělám, nemá smysl.

JAK BIBLE ZMĚNILA MŮJ ŽIVOT: Někdy v té době jsem u jednoho spolužáka zpozoroval změnu. Najednou se choval mnohem mírněji. Byl jsem zvědavý, čím to je, a tak jsem ho pozval do kavárny. Když jsme si povídali, řekl mi, že začal studovat Bibli se svědky Jehovovými, a o něčem z toho, co se naučil, mi vyprávěl. Všechno to pro mě bylo úplně nové, protože jsem nebyl nábožensky vychovaný. Začal jsem chodit na shromáždění svědků a studovat s nimi Bibli.

Díky studiu Bible jsem poznal mnoho objevných a motivujících myšlenek. Například jsem se dozvěděl, že žijeme „v posledních dnech“. (2. Timoteovi 3:1–5) Také jsem se dozvěděl, že Bůh odstraní ze země špatné lidi a těm dobrým dá možnost žít věčně v ráji. (Žalm 37:29) Pocítil jsem silnou touhu zlepšit svůj život, abych mezi těmito dobrými lidmi mohl být.

O tom, co jsem se z Bible naučil, jsem začal vyprávět svým kamarádům. Většina se mi vysmála, ale jejich reakce mi paradoxně pomohla. Poznal jsem, že to nejsou skuteční přátelé a že problémy s pitím mám hlavně proto, že se s nimi kamarádím. Celý týden se těšili jenom na to, až se o víkendu zase zpijí.

Přestal jsem se s nimi stýkat a místo nich jsem se začal přátelit se svědky Jehovovými. Dodávalo mi to velkou motivaci. Byli to lidé, kteří upřímně milovali Boha a velmi se snažili žít podle jeho zásad. Svůj zvyk opíjet se jsem nakonec překonal.

JAKÝ UŽITEK MI TO PŘINESLO: Jsem vděčný Jehovovi, že k tomu, abych byl v dobrém rozpoložení, už nepotřebuji alkohol. Těžko říct, jak bych skončil, kdybych s pitím nepřestal. S jistotou ale můžu říct, že teď vedu daleko lepší život než dřív.

Jsem rád, že už sedm let můžu pracovat v odbočce svědků Jehovových ve Slovinsku. To, že znám Jehovu a sloužím mu, dává mému životu skutečný smysl.