1. Korinťanům 10:1–33

  • Varovné příklady z izraelských dějin (1–13)

  • Varování před modlářstvím (14–22)

    • Jehovův stůl a stůl démonů (21)

  • Svoboda a ohled na druhé (23–33)

    • „Všechno dělejte k Boží slávě“ (31)

10  Chci, abyste věděli, bratři, že všichni naši předkové byli pod oblakem,+ všichni prošli mořem,+  všichni byli pokřtěni v Mojžíše, když pod oblakem prošli mořem,  všichni jedli stejný duchovní pokrm+  a všichni pili stejný duchovní nápoj.+ Pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a ta skála představovala* Krista.+  Většina z nich ale neměla Boží schválení a byli pobiti v pustině.+  Tyto události jsou pro nás varovnými příklady, abychom netoužili po špatných věcech, jako po nich toužili oni.+  Nebuďte modláři, jako byli někteří z nich. Je o nich napsáno: „Lid se posadil, jedl a pil. Pak vstali a začali se bavit.“+  Nedopouštějme se sexuální nemravnosti,* jako se jí dopustili někteří z nich, takže jich za jediný den zemřelo 23 000.+  Nezkoušejme Jehovu,*+ jako ho zkoušeli někteří z nich, takže je zabili hadi.+ 10  Ani nereptejme, jako reptali někteří z nich,+ takže je zabil ničitel.+ 11  Tyto události jsou varovnými příklady a byly zapsány pro nás,+ koho zastihly konce systémů.* 12  Kdo si tedy myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl.+ 13  Nezažíváte jiné zkoušky,* než s jakými se lidé běžně setkávají.+ Ale Bůh je věrný a nedovolí, abyste byli zkoušeni nad to, co můžete zvládnout.+ Ukáže vám východisko, abyste zkoušku dokázali snést.+ 14  Proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím!+ 15  Mluvím k vám jako k rozumným lidem. Posuďte sami, co říkám. 16  Když pijeme pohár požehnání, za který děkujeme Bohu,* nepodílíme se na Kristově krvi?+ Když jíme chléb, který lámeme, nepodílíme se na Kristově těle?+ 17  I když je nás mnoho, jsme jedno tělo,+ protože je jeden chléb. Všichni totiž jíme z toho jednoho chleba. 18  Podívejte se na tělesný Izrael: Copak ti, kdo jedí oběti, se na tom nepodílejí s oltářem?+ 19  Co tím chci říct? Že to, co je obětované modle, něco znamená? Nebo že modla něco znamená? 20  Ne. Chci tím říct, že to, co obětují národy, obětují démonům, ne Bohu.+ A já nechci, abyste se na čemkoli podíleli s démony.+ 21  Nemůžete pít Jehovův* pohár i pohár démonů. Nemůžete jíst z „Jehovova* stolu“+ i ze stolu démonů. 22  Nebo chceme „Jehovu* dohnat k žárlivosti“?+ Jsme snad silnější než on? 23  Všechno je dovolené, ale ne všechno je prospěšné. Všechno je dovolené, ale ne všechno buduje.+ 24  Ať nikomu nejde o vlastní prospěch, ale o to, co je dobré pro druhé.+ 25  Jezte všechno, co se prodává na masném trhu, a na nic se neptejte kvůli svému svědomí. 26  Vždyť „Jehovovi* patří země a všechno, co je na ní“.+ 27  Když vás pozve někdo nevěřící a vy chcete jít, jezte všechno, co vám nabídnou, a na nic se neptejte kvůli svému svědomí. 28  Ale kdyby vám někdo řekl: „To bylo obětované modlám“, nejezte to kvůli tomu, kdo vám to řekl, a kvůli svědomí.+ 29  Nemám na mysli tvoje svědomí, ale svědomí toho druhého. Proč mám svoji svobodu využívat tak, že mě bude svědomí někoho jiného odsuzovat?+ 30  Pokud jím a děkuji za to Bohu, proč o mně mají mluvit urážlivě kvůli tomu, za co vzdávám díky?+ 31  Ať tedy jíte, nebo pijete, nebo děláte cokoli jiného, všechno dělejte k Boží slávě.+ 32  Nebuďte kamenem úrazu pro Židy ani pro Řeky ani pro Boží sbor.+ 33  Já se také snažím ve všem vyjít vstříc všem lidem a nejde mi o vlastní prospěch,+ ale o to, co je dobré pro mnohé, aby mohli být zachráněni.+

Poznámky

Nebo „byl“.
Nebo „věků, dob“. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „pokušení“.
Dosl. „žehnáme“.