Ester 3:1-15

  • Koning gee Haman hoë posisie (1-4)

  • Haman beplan om Jode te vernietig (5-15)

3  Daarna het koning Ahasʹveros vir Haman,+ die seun van Hammedaʹta, die Agagiet,+ bevorder deur hom ’n hoër posisie te gee as al die ander leiers wat by hom was.+  En al die koning se knegte wat in die koning se poort was, het gekniel en voor Haman neergebuig, want dit is wat die koning beveel het. Maar Morʹdegai het geweier om te kniel en om voor hom neer te buig.  Die koning se knegte wat in die koning se poort was, het dus vir Morʹdegai gevra: “Hoekom ignoreer jy die koning se bevel?”  Hulle het hom dag ná dag gevra, maar hy het nie na hulle geluister nie. Toe het hulle vir Haman daarvan vertel om te sien of Morʹdegai se gedrag toegelaat sou word,+ want hy het vir hulle gesê dat hy ’n Jood is.+  Toe Haman sien dat Morʹdegai weier om te kniel en voor hom neer te buig, het Haman woedend geword.+  Maar dit was nie vir hom genoeg om net vir Morʹdegai dood te maak nie,* want hulle het hom van Morʹdegai se volk vertel. Daarom het Haman ’n manier begin soek om al die Jode dood te maak wat in die hele koninkryk van Ahasʹveros was, Morʹdegai se hele volk.  In die eerste maand, die maand Nisan,* in die 12de jaar+ van koning Ahasʹveros, het hulle die pur+ (dit wil sê die lot) voor Haman gewerp om die dag en die maand vas te stel, en dit het op die 12de maand, dit wil sê Adar,*+ geval.  Haman het toe vir koning Ahasʹveros gesê: “Daar is ’n sekere volk wat verspreid en verstrooid* is onder die volke+ in al die provinsies* van u koninkryk.+ Hulle wette is anders as alle ander volke s’n, en hulle is nie gehoorsaam aan die koning se wette nie, en dit is nie in die koning se belang om hulle so te laat aangaan nie.  As die koning dit goedvind, laat ’n bevel uitgestuur word dat hulle vernietig moet word. Ek sal 10 000 talente* silwer aan die amptenare gee om in die koninklike skatkamer te sit.”* 10  Toe het die koning sy seëlring+ van sy hand afgehaal en dit gegee aan Haman,+ die seun van Hammedaʹta, die Agagiet,+ wat die vyand van die Jode was. 11  Die koning het vir Haman gesê: “Die silwer en die volk word aan jou gegee, en jy kan met hulle doen net wat jy wil.” 12  Die koning se sekretarisse+ is toe op die 13de dag van die eerste maand geroep. Hulle het al Haman se bevele neergeskryf+ vir die koning se satrape,* die goewerneurs wat oor die provinsies* was en die leiers van die verskillende volke. Dit was neergeskryf in die skrif* van elke provinsie* en in die taal van elke volk. Dit was in die naam van koning Ahasʹveros geskryf en met die koning se seëlring verseël.+ 13  Die briewe is deur middel van boodskappers na al die koning se provinsies* gestuur, en dit het beveel dat al die Jode, jonk sowel as oud, kinders en vrouens, op een dag, op die 13de dag van die 12de maand, die maand Adar,+ uitgeroei en doodgemaak, ja vernietig, moet word en dat al hulle besittings gevat moet word.+ 14  Die inhoud* van die dokument moes in elke provinsie* as ’n wet uitgevaardig word en aan al die volke bekend gemaak word, sodat hulle vir daardie dag voorbereid sou wees. 15  Die boodskappers het vinnig uitgegaan,+ soos die koning beveel het. Die wet is in die paleis* Susan*+ uitgevaardig. Die koning en Haman het toe gaan sit om te drink, maar die stad Susan* was in verwarring.

Voetnote

Lett. “’n hand aan Mordegai alleen te slaan nie”.
Of “afgesonderd”.
Of “regsgebiede”.
’n Talent was gelyk aan 34,2 kg. Sien Aanh. B14.
Of moontlik “Ek sal 10 000 talente silwer aan die koninklike skatkamer oorbetaal vir diegene wat hierdie werk doen”.
Titel wat “beskermers van die ryk” beteken, hier gebruik vir goewerneurs van provinsies in die Persiese Ryk.
Of “regsgebiede”.
Of “skryfstyl”.
Of “regsgebied”.
Of “regsgebiede”.
Lett. “’n Afskrif”.
Of “regsgebied”.
Of “vesting”.
Of “Susa”.
Of “Susa”.