Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

 DEEL 6

Jesus se finale bediening

“Jou koning kom na jou toe.” – Matteus 21:5

Jesus se finale bediening

IN HIERDIE GEDEELTE

HOOFSTUK 101

’n Ete by Simon se huis in Betanië

Maria, Lasarus se suster, doen iets wat ’n probleem veroorsaak, maar Jesus verdedig haar.

HOOFSTUK 102

Die Koning kom in Jerusalem aan op ’n jong donkie

Hy vervul ’n vyf-honderd-jaar-oue profesie.

HOOFSTUK 103

Die tempel word weer gereinig

Die handelaars in Jerusalem lyk asof hulle ’n wettige besigheid bedryf, hoekom noem Jesus hulle dan rowers?

HOOFSTUK 104

Die Jode hoor God se stem – Sal hulle wys dat hulle geloof het?

Is daar ’n verskil tussen om geloof in Jesus te stel en om volgens daardie geloof op te tree?

HOOFSTUK 105

Jesus gebruik ’n vyeboom om ’n les oor geloof te leer

Jesus leer sy dissipels oor die krag van geloof en verduidelik hoekom God die nasie Israel verwerp.

HOOFSTUK 106

Twee illustrasies oor wingerde

Wat beteken die illustrasie oor die man wat sy seuns gevra het om in die wingerd te werk en die illustrasie oor die man wat sy wingerd verhuur het aan slegte landbouers?

HOOFSTUK 107

’n Koning roep dié wat na ’n huweliksfees genooi is

Jesus se vergelyking is eintlik ’n profesie.

HOOFSTUK 108

Jesus laat nie toe dat hulle hom vasvra nie

Hy maak eers die Fariseërs stil, dan die Sadduseërs, en uiteindelik al sy teenstanders.

HOOFSTUK 109

Jesus veroordeel sy godsdiensteenstanders

Hoekom aanvaar Jesus nie die godsdiensleiers se leringe nie?

HOOFSTUK 110

Jesus se laaste dag by die tempel

Hy gebruik die voorbeeld van ’n arm weduwee om ander ’n kragtige les te leer.

HOOFSTUK 111

Die apostels vra vir ’n teken

Sy profesie word in die eerste eeu vervul. Maar kan dit ook ’n grotere vervulling later hê?

HOOFSTUK 112

’n Les oor waaksaamheid – Die maagde

Het Jesus bedoel dat die helfte van sy dissipels verstandig en die ander helfte onverstandig is?

HOOFSTUK 113

’n Les oor ywer – Die talente

Jesus se illustrasie verduidelik wat hy bedoel het toe hy gesê het: “Want as iemand het, sal meer aan hom gegee word.”

HOOFSTUK 114

Christus as Koning oordeel die skape en die bokke

In Jesus se illustrasie van die skape en die bokke verduidelik hy hoe mense in die toekoms geoordeel sal word.

HOOFSTUK 115

Jesus se laaste Pasga kom nader

Hoekom is dit interessant dat die godsdiensleiers instem om vir Judas presies 30 silwerstukke te gee om Jesus te verraai?

HOOFSTUK 116

’n Les in nederigheid by die laaste Pasga

Hy verbaas die apostels deur iets te doen wat ’n slaaf gewoonlik sou doen.

HOOFSTUK 117

Die Here se Aandmaal

Jesus stel ’n herdenking in wat sy volgelinge elke jaar op 14 Nisan moet hou.

HOOFSTUK 118

’n Stryery oor wie die grootste is

Die apostels het al klaar die les vergeet wat Jesus hulle vroeër daardie selfde aand geleer het.

HOOFSTUK 119

Jesus – Die weg, die waarheid, die lewe

Jesus leer sy apostels ’n belangrike waarheid oor hoe om God te nader.

HOOFSTUK 120

Dissipels moet vrugte dra en Jesus se vriende wees

Hoe dra Jesus se dissipels vrugte?

HOOFSTUK 121

“Moenie bang wees nie! Ek het die wêreld oorwin”

Hoe het Jesus die wêreld oorwin as die wêreld hom doodgemaak het?

HOOFSTUK 122

Jesus se laaste gebed in die bo-kamer

Hy maak dit duidelik dat hy iets baie belangriker bereik het as die redding van die mensdom.

HOOFSTUK 123

Jesus bid terwyl hy verskriklik hartseer is

Hoekom bid Jesus: “Neem hierdie beker van my af weg”? Wil hy nie meer die een wees wat die losprys betaal nie?

HOOFSTUK 124

Christus word verraai en in hegtenis geneem

Judas kan vir Jesus kry al is dit in die middel van die nag.

HOOFSTUK 125

Jesus word na Annas en dan na Kajafas geneem

Jesus se verhoor is ’n bespotting van die gereg.

HOOFSTUK 126

Petrus sê dat hy Jesus nie ken nie

Hoe kon Petrus, ’n man met sterk geloof en wat toegewy is aan God, so vinnig sy rug op Jesus draai?

HOOFSTUK 127

Hulle neem Jesus na Pilatus

Die Joodse godsdiensleiers wys wat hulle eintlik wil hê.

HOOFSTUK 128

Onskuldig bevind deur Pilatus en Herodes

Hoekom stuur Pilatus Jesus na Herodes om geoordeel te word? Het Pilatus nie die gesag om Jesus te oordeel nie?

HOOFSTUK 129

Pilatus roep uit: “Kyk! Hier is die man!”

Selfs Pilatus sien Jesus se pragtige eienskappe raak.

HOOFSTUK 130

Jesus word oorgelewer en weggelei om doodgemaak te word

Hoekom sê Jesus vir die vrouens wat oor hom huil om eerder oor hulleself en hulle kinders te huil?

HOOFSTUK 131

’n Onskuldige Koning word aan die paal gehang

Jesus maak ’n belofte aan een van die misdadigers wat langs hom aan die paal hang.

HOOFSTUK 132

“Hierdie man was beslis God se Seun”

Die ongewone donkerte in die middel van die dag, die verskriklike aardbewing en die tempelgordyn wat geskeur het, bewys alles een ding.

HOOFSTUK 133

Jesus word begrawe

Hoekom is hulle haastig om Jesus ná sononder te begrawe?

HOOFSTUK 134

’n Leë graf – want Jesus lewe!

Nadat Jesus opgewek is, verskyn hy eerstens aan ’n vrou eerder as aan sy apostels.

HOOFSTUK 135

Jesus verskyn aan baie mense ná sy opstanding

Hoe wys Jesus vir sy dissipels dat hy opgewek is?

HOOFSTUK 136

By die See van Galilea

Petrus word drie keer herinner hoe hy sy liefde vir Jesus kan wys.

HOOFSTUK 137

Honderde sien hom voor Pinkster

Vanaf Jesus se opstanding totdat hy hemel toe gaan, sê hy herhaaldelik vir sy dissipels wat hulle sou ontvang en hoe hulle dit moet gebruik.

HOOFSTUK 138

Christus aan God se regterhand

Wat sou Jesus doen terwyl hy wag om teen sy vyande te veg?

HOOFSTUK 139

Jesus maak die aarde ’n paradys en voltooi sy toewysing

Hy het nog baie om te doen voordat hy die Koninkryk aan sy God en Vader oorgee.