Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

 HOOFSTUK 56

Wat maak iemand nou eintlik onrein?

Wat maak iemand nou eintlik onrein?

MATTEUS 15:1-20 MARKUS 7:1-23 JOHANNES 7:1

  • JESUS VEROORDEEL MENSETRADISIES

Terwyl die Pasga van 32 HJ nader kom, is Jesus besig om mense in Galilea te leer. Dan gaan hy waarskynlik na Jerusalem vir die Pasga, soos God se Wet vereis. Maar Jesus is versigtig, want die Jode wil hom doodmaak (Johannes 7:1). Daarna gaan hy terug na Galilea.

Jesus is heel moontlik in Kapernaum wanneer Fariseërs en skrifgeleerdes van Jerusalem na hom toe kom. Hoekom reis hulle hierheen? Hulle soek na bewyse om Jesus daarvan te beskuldig dat hy God se Wet oortree. Hulle vra: “Hoekom oortree jou dissipels die tradisies van ons voorvaders? Want hulle was nie hulle hande voordat hulle eet nie” (Matteus 15:2). God het nooit vir sy volk gesê om die ritueel te volg om ‘hulle hande tot by die elmboë te was nie’ (Markus 7:3). Maar vir die Fariseërs is dit ’n ernstige oortreding as iemand dit nie doen nie.

Jesus reageer nie direk op hulle beskuldiging nie, maar hy wys eerder hoe hulle doelbewus God se Wet verbreek. “Hoekom oortree julle die gebod van God weens julle tradisies?” vra hy hulle. “God het byvoorbeeld gesê: ‘Eer jou pa en jou ma’, en: ‘Laat die persoon wat sy pa of ma beledig, doodgemaak word.’ Maar julle sê: ‘As enigiemand vir sy pa of ma sê: “Alles wat ek het waarmee ek julle sou kon ondersteun, het ek as ’n gawe aan God belowe,” dan hoef hy sy pa glad nie te eer nie.’” – Matteus 15:3-6; Eksodus 20:12; 21:17.

Die Fariseërs beweer dat geld, eiendom of enigiets wat as ’n gawe aan God belowe is, aan die tempel behoort en dus nie vir enigiets anders gebruik kan word nie. Maar in werklikheid is die persoon nog steeds in besit van die gawe wat aan God belowe is. Byvoorbeeld, ’n seun sê dalk dat sy geld of eiendom “korban” is, ’n gawe wat aan God of die tempel belowe is, asof die tempel nou eerste daarop aanspraak kan maak. Die seun kan die geld of die eiendom nog steeds gebruik, maar hy beweer dat dit nie gebruik kan word om sy bejaarde en behoeftige ouers te help nie. Op hierdie manier ontduik hy sy verantwoordelikheid teenoor hulle. – Markus 7:11.

Jesus het goeie rede om kwaad te wees omdat hulle God se Wet verdraai, en hy sê: “Julle [het] die woord van God weens julle tradisies kragteloos gemaak. Julle skynheiliges, Jesaja was reg toe hy oor julle geprofeteer het: ‘Hierdie volk eer my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af. Dit is verniet dat hulle my bly aanbid, want hulle leer gebooie van mense as leerstellings.’” Die Fariseërs het geen antwoord op Jesus se sterk kritiek nie. Dan roep hy die skare nader. “Luister en verstaan die betekenis hiervan,” sê hy. “Dit is nie wat in ’n mens se mond ingaan wat hom onrein maak nie, maar dit is wat uit sy mond uitkom wat hom onrein maak.” – Matteus 15:6-11; Jesaja 29:13.

Wanneer hulle later in ’n huis is, vra die dissipels Jesus: “Weet u dat die Fariseërs gestruikel het toe hulle hoor wat u sê?” Hy antwoord: “Elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal met wortel en al uitgeruk word. Los hulle. Hulle is blinde gidse. As een blinde man ’n ander blinde man lei, sal hulle albei in ’n gat val.” – Matteus 15:12-14.

Dit lyk asof Jesus verbaas is wanneer Petrus namens die dissipels vir ’n verduideliking vra oor wat ’n mens onrein maak. Jesus antwoord: “Besef julle nie dat alles wat in die mond ingaan, deur die maag gaan en in die riool beland nie? Maar die dinge wat uit die mond uitkom, kom uit die hart, en hierdie dinge maak ’n mens onrein. Uit die hart kom daar byvoorbeeld goddelose redenasies: moord, egbreuk, seksuele onsedelikheid,  diefstal, valse getuienis en lastering. Hierdie dinge maak ’n mens onrein, maar om met ongewaste hande te eet, maak ’n mens nie onrein nie.” – Matteus 15:17-20.

Jesus ontmoedig nie normale higiëne nie, en hy bedoel ook nie dat ’n persoon nie sy hande moet was voordat hy kos voorberei of eet nie. Hy veroordeel eerder die skynheiligheid van godsdiensleiers wat God se regverdige wette probeer vermy deur mensetradisies te volg. Die feit is: Goddelose dade wat in die hart ontstaan, maak ’n mens onrein.