Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

 HOOFSTUK 131

’n Onskuldige Koning word aan die paal gehang

’n Onskuldige Koning word aan die paal gehang

MATTEUS 27:33-44 MARKUS 15:22-32 LUKAS 23:32-43 JOHANNES 19:17-24

  • JESUS WORD AAN ’N FOLTERPAAL GEHANG

  • DIE BORD BOKANT JESUS SE KOP VEROORSAAK DAT MENSE HOM SPOT

  • JESUS GEE DIE HOOP VAN LEWE OP ’N PARADYSAARDE

Jesus word na ’n plek gelei wat nie ver van die stad af is nie, waar hy en twee misdadigers doodgemaak gaan word. Die plek word Golgota, of Skedelplek, genoem en dit kan van “’n afstand af” gesien word. – Markus 15:40.

Die drie manne wat veroordeel is, se klere word uitgetrek. Dan word wyn wat met bedwelmende mirre en bitter gal gemeng is, vir hulle gegee. Blykbaar het vroue van Jerusalem hierdie mengsel voorberei, en die Romeine keer nie dat hierdie mengsel wat pyn verlig, gegee word aan dié wat doodgemaak gaan word nie. Maar wanneer Jesus dit proe, weier hy om dit te drink. Hoekom? Omdat hy gedurende hierdie groot toets helder wil dink; hy wil weet wat rondom hom aangaan en getrou bly tot die dood toe.

Jesus word op die paal uitgestrek (Markus 15:25). Die soldate slaan spykers in sy hande en voete. Die spykers gaan deur sy vlees en ligamente en veroorsaak verskriklike pyn. Terwyl die paal opgelig word, word die pyn al hoe erger, want die gewig van Jesus se liggaam skeur sy wonde. Tog skel Jesus nie die soldate uit nie. Hy bid: “Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.” – Lukas 23:34.

Die Romeine sit gewoonlik ’n bord op die paal wat sê waarvoor die misdadiger doodgemaak word. Hierdie keer het Pilatus op die bord laat skryf: “Jesus die Nasarener, die Koning van die Jode.” Dit is in Hebreeus, Latyns en Grieks geskryf sodat die meeste mense dit kan lees. Dit wys hoe ongelukkig Pilatus met die Jode is wat aangedring het dat Jesus doodgemaak word. Die hoofpriesters is baie ontevrede hieroor en sê: “Moenie ‘Die Koning van die Jode’ skryf nie. Skryf eerder wat hy gesê het: ‘Ek is Koning van die Jode.’” Maar omdat Pilatus nie weer deur hulle gebruik wil word nie, sê hy: “Wat ek geskryf het, het ek geskryf.” – Johannes 19:19-22.

Die woedende priesters herhaal die valse getuienis wat hulle vroeër in die verhoor by die Sanhedrin gegee het. Dit is nie verbasend dat dié wat verbyloop hom lelik spot en sê: “Ha! Jy wat die tempel sou afbreek en dit in drie dae sou opbou, red jouself deur van die folterpaal af te kom.” Die hoofpriesters en die skrifgeleerdes spot hom ook en sê vir mekaar: “Laat die Christus, die Koning van Israel, nou van die folterpaal afkom, sodat ons kan sien en glo” (Markus 15:29-32). Selfs die misdadigers wat aan sy linkerkant en regterkant hang, beledig hom, alhoewel hy die enigste een is wat regtig onskuldig is.

Die vier Romeinse soldate spot ook vir Jesus. Hulle het dalk suur wyn gedrink en nou spot hulle hom deur van die wyn voor Jesus te hou, wat natuurlik nie sy hand kan uitsteek om dit te vat nie. Die Romeine tart hom uit deur na die bord bokant sy kop te wys en te sê: “As jy die Koning van die Jode is, red jouself” (Lukas 23:36, 37). Dink net daaraan! Die man wat bewys het dat hy die weg, die waarheid en die lewe is, is nou die  een wat mishandel en gespot word, alhoewel hy dit nie verdien nie. Tog verduur hy dit alles, sonder om die Jode wat kyk, die Romeinse soldate wat hom spot of die twee misdadigers wat langs hom aan die paal hang, uit te skel.

Die vier soldate het Jesus se bo-klere gevat en dit in vier dele verdeel. Hulle werp die lot om te kyk wie watter dele kry. Maar Jesus se onderkleed is van baie goeie kwaliteit, “dit het nie ’n naat . . . nie, omdat dit van bo tot onder aaneen geweef” is. Die soldate sê: “Moet dit nie skeur nie. Kom ons werp die lot om te besluit wie dit sal kry.” So vervul hulle die Skrifgedeelte wat sê: “Hulle het my klere onder mekaar verdeel, en hulle het die lot gewerp oor my klere.” – Johannes 19:23, 24; Psalm 22:18.

Later besef een van die misdadigers dat Jesus regtig ’n koning is. Hy praat streng met die ander misdadiger en sê: “Het jy geen vrees vir God nie? Jy het dan nou dieselfde oordeel ontvang! Dit is reg dat ons gestraf word, want ons kry ons verdiende loon, maar hierdie man het niks slegs gedoen nie.” Dan smeek hy Jesus: “Dink aan my wanneer u in u Koninkryk kom.” – Lukas 23:40-42.

Jesus sê: “Ek verseker jou vandag: Jy sal saam met my in die Paradys wees” (Lukas 23:43). Hierdie belofte is anders as die een wat Jesus aan sy apostels gemaak het; hy het vir hulle gesê dat hulle saam met hom op trone in die Koninkryk sal sit (Matteus 19:28; Lukas 22:29, 30). Maar hierdie Joodse misdadiger het dalk van ’n aardse paradys gehoor wat Jehovah oorspronklik vir Adam en Eva en hulle nageslag as ’n woonplek gegee het. Nou kan hierdie misdadiger met hierdie hoop doodgaan.