Jesus – Die weg, die waarheid, die lewe

Lees in hierdie boek oor elke gebeurtenis in Jesus se lewe soos dit in die Bybel opgeteken is.

INLEIDING

Die weg, die waarheid, die lewe

Wat die Evangelies sê oor wat Jesus gedoen en aan ander geleer het, kan jou lewe verander.

HOOFSTUK 1

Twee boodskappe van God af

Die engel Gabriël het boodskappe oorgedra wat moeilik was om te glo.

HOOFSTUK 2

Jesus word voor sy geboorte vereer

Hoe het Elisabet sowel as haar ongebore kind Jesus vereer?

HOOFSTUK 3

Iemand word gebore om die weg voor te berei

Net toe Sagaria wonderdadig weer kan praat, het hy ’n belangrike profesie gegee.

HOOFSTUK 4

Maria – Swanger maar ongetroud

Maria sê vir Josef dat sy swanger is deur middel van die heilige gees en nie deur ’n ander man nie. Glo hy haar?

HOOFSTUK 5

Jesus se geboorte – Waar en wanneer?

Hoe weet ons dat Jesus nie op 25 Desember gebore is nie?

HOOFSTUK 6

Die kind wat belowe is

Wanneer Josef en Maria die baba Jesus na die tempel toe bring, profeteer twee bejaarde Israeliete oor Jesus se toekoms.

HOOFSTUK 7

Sterrevoorspellers besoek Jesus

Hoekom het die ster wat hulle in die Ooste gesien het, hulle eers na die wrede koning Herodes toe gevat, en nie na Jesus toe nie?

HOOFSTUK 8

Hulle vlug van ’n goddelose koning

Drie Bybelprofesieë oor die Messias word vroeg in Jesus se lewe vervul.

HOOFSTUK 9

Jesus word groot in Nasaret

Hoeveel broers en susters het Jesus gehad?

HOOFSTUK 10

Jesus se gesin gaan na Jerusalem

Josef en Maria is baie bekommerd wanneer hulle Jesus nie kan vind nie, maar hy is verbaas dat hulle nie geweet het waar om hom te soek nie.

HOOFSTUK 11

Johannes die Doper berei die weg voor

Wanneer party Fariseërs en Sadduseërs na Johannes toe kom, veroordeel hy hulle. Hoekom?

HOOFSTUK 12

Jesus word gedoop

Hoekom is Jesus gedoop as hy nooit gesondig het nie?

HOOFSTUK 13

Leer uit hoe Jesus versoekings weerstaan het

Die feit dat Jesus deur die Duiwel versoek is, bewys twee belangrike feite oor die Duiwel.

HOOFSTUK 14

Jesus begin dissipels maak

Wat het Jesus se eerste ses dissipels daarvan oortuig dat hulle die Messias gevind het?

HOOFSTUK 15

Jesus se eerste wonderwerk

Jesus wys vir sy ma dat hy nou sy hemelse Vader se instruksies gehoorsaam, nie haar instruksies nie.

HOOFSTUK 16

Jesus is ywerig vir ware aanbidding

God se Wet laat mense toe om diere in Jerusalem te koop wat hulle kan offer. Hoekom is Jesus dan kwaad vir die handelaars in die tempel?

HOOFSTUK 17

Hy leer Nikodemus in die nag

Wat beteken dit om “weer gebore” te word?

HOOFSTUK 18

Jesus word meer, Johannes word minder

Johannes die Doper se dissipels is jaloers, al is Johannes nie jaloers nie.

HOOFSTUK 19

’n Samaritaanse vrou word geleer

Jesus vertel haar iets wat hy nog vir niemand anders vertel het nie.

HOOFSTUK 20

’n Tweede wonderwerk in Kana

Jesus genees ’n kind op ’n afstand van sowat 26 km.

HOOFSTUK 21

By die sinagoge in Nasaret

Wat het Jesus gesê wat veroorsaak dat die mense van sy tuisdorp hom wil doodmaak?

HOOFSTUK 22

Vier dissipels sal vissers van mense wees

Hy nooi hulle om letterlike visvangs op te gee en vissers van mense te word.

HOOFSTUK 23

Jesus doen wonderwerke in Kapernaum

Wanneer Jesus demone uitdryf, keer hy dat die demone vir die mense sê dat hy die seun van God is. Hoekom?

HOOFSTUK 24

Jesus brei sy bediening in Galilea uit

Mense kom na Jesus toe om genees te word, maar Jesus verduidelik dat sy bediening eintlik ’n groter doel het.

HOOFSTUK 25

Medelye met ’n melaatse man

Jesus wys op ’n eenvoudige maar kragtige manier dat hy regtig omgee vir die mense wat hy genees.

HOOFSTUK 26

“Jou sondes is vergewe”

Hoe wys Jesus dat daar ’n verband is tussen sondes en siektes?

HOOFSTUK 27

Jesus nooi Matteus om sy volgeling te word

Hoekom eet Jesus saam met berugte sondaars?

HOOFSTUK 28

Hoekom vas Jesus se dissipels nie?

Jesus gebruik ’n illustrasie oor wynsakke om die antwoord te voorsien.

HOOFSTUK 29

Mag iemand op die Sabbat iets goeds doen vir ander?

Hoekom vervolg die Jode Jesus omdat hy ’n man genees het wat 38 jaar lank siek was?

HOOFSTUK 30

Jesus se verhouding met sy Vader

Die Jode dink dat Jesus homself aan God gelyk maak, maar Jesus maak dit duidelik dat hy aan God onderworpe is.

HOOFSTUK 31

Die dissipels pluk graan op die Sabbat

Hoekom noem Jesus homself “Here van die Sabbat”?

HOOFSTUK 32

Wat mag op die Sabbat gedoen word?

Die Sadduseërs en die Fariseërs, wat gewoonlik teen mekaar gekant is, verenig om ’n gesamentlike doelwit te bereik.

HOOFSTUK 33

Jesaja se profesie word vervul

Hoekom beveel Jesus dié wat hy genees, om nie vir ander te sê wie hy is of wat hy gedoen het nie?

HOOFSTUK 34

Jesus kies twaalf apostels

Wat is die verskil tussen ’n apostel en ’n dissipel?

HOOFSTUK 35

Die beroemde Bergpredikasie

Kry ’n verduideliking van die hoofpunte van Jesus se toespraak.

HOOFSTUK 36

’n Militêre offisier met groot geloof

Wat doen hierdie militêre offisier wat Jesus verbaas?

HOOFSTUK 37

Jesus wek ’n weduwee se seun op

Dié wat hierdie wonderwerk gesien het, het besef wat dit werklik beteken.

HOOFSTUK 38

Johannes wil van Jesus hoor

Hoekom vra Johannes die Doper of Jesus die Messias is? Het Johannes twyfelgedagtes?

HOOFSTUK 39

Dit sal sleg gaan met ’n hardkoppige geslag

Jesus sê dat dit op die Oordeelsdag beter sal gaan met die land Sodom as met Kapernaum, die stad waar hy dikwels gebly het.

HOOFSTUK 40

’n Les oor vergifnis

Jesus sê vir ’n vrou wat dalk ’n prostituut was, dat haar sondes vergewe is. Het hy bedoel dat dit reg is om God se wet te verbreek?

HOOFSTUK 41

Wonderwerke – Deur wie se krag?

Jesus se broers dink dat hy van sy kop af is.

HOOFSTUK 42

Jesus wys die Fariseërs tereg

Wat is die “teken van die profeet Jona”?

HOOFSTUK 43

Illustrasies oor die Koninkryk

Jesus vertel agt illustrasies om aspekte van die Koninkryk van die hemel te verduidelik.

HOOFSTUK 44

Jesus laat ’n storm op die see bedaar

Toe Jesus die wind en die golwe laat bedaar het, het hy iets belangriks geopenbaar omtrent die lewe onder sy toekomstige Koninkryksheerskappy.

HOOFSTUK 45

Mag oor baie demone

Kan daar meer as een demoon in ’n persoon wees?

HOOFSTUK 46

Genees deur aan Jesus se kleed te raak

Jesus toon sy krag en medelye tydens hierdie hartroerende gebeurtenis.

HOOFSTUK 47

’n Jong meisie lewe weer!

Mense lag Jesus uit wanneer hy sê dat ’n dooie meisie net slaap. Weet hy iets wat hulle nie weet nie?

HOOFSTUK 48

Selfs in Nasaret verwerp, ondanks wonderwerke

Die mense van Nasaret verwerp Jesus, maar nie as gevolg van sy leringe of sy wonderwerke nie.

HOOFSTUK 49

Jesus preek in Galilea en lei die apostels op

Wat is die werklike betekenis van die stelling ‘die Koninkryk van die hemel het naby gekom’?

HOOFSTUK 50

Voorbereid om te preek ondanks vervolging

As die apostels nie die dood moet vrees nie, hoekom sê Jesus dan dat hulle moet vlug wanneer hulle vervolg word?

HOOFSTUK 51

Moord gedurende ’n verjaarsdagpartytjie

Herodes is so beïndruk met Salome se dansvertoning dat hy belowe om haar te gee waarvoor sy ook al vra. Haar versoek is skokkend. Hoe so?

HOOFSTUK 52

Duisende word gevoed met ’n paar brode en visse

Jesus se wonderwerk is so betekenisvol dat al vier Evangelieverslae dit bevat.

HOOFSTUK 53

’n Heerser wat die elemente kan beheer

Watter lesse leer die apostels wanneer Jesus op water loop en die wind laat bedaar?

HOOFSTUK 54

Jesus – “Die brood van die lewe”

Hoekom wys Jesus mense tereg, al het hulle hard probeer om na hom toe te kom?

HOOFSTUK 55

Jesus se woorde skok baie

Jesus sê iets wat so skokkend is dat baie van sy dissipels ophou om hom te volg.

HOOFSTUK 56

Wat maak iemand nou eintlik onrein?

Is dit wat in sy mond ingaan, of wat uit sy mond uitkom?

HOOFSTUK 57

Jesus genees ’n meisie en ’n dowe man

Hoekom is ’n vrou nie beledig wanneer Jesus mense van haar nasie met hondjies vergelyk nie?

HOOFSTUK 58

Hy vermeerder brode en gee ’n waarskuwing oor suurdeeg

Jesus se dissipels verstaan uiteindelik van watter soort suurdeeg hy praat.

HOOFSTUK 59

Wie is die Seun van die mens?

Wat is die sleutels van die Koninkryk? Wie gebruik dit, en hoe?

HOOFSTUK 60

Die gedaanteverandering – Christus as glorieryke Koning

Wat was die gedaanteverandering? Wat het dit beteken?

HOOFSTUK 61

Jesus genees ’n seun in wie daar ’n demoon is

Jesus sê dat ’n seun nie genees kon word nie as gevolg van ’n gebrek aan geloof, maar wie het hierdie gebrek? Die seun, sy pa of Jesus se dissipels?

HOOFSTUK 62

’n Belangrike les oor nederigheid

Volgroeide mans leer iets belangriks by ’n jong kind.

HOOFSTUK 63

Jesus gee raad oor struikeling en sonde

Hy beskryf ’n proses met drie stappe om ernstige kwessies tussen broers te hanteer.

HOOFSTUK 64

Dit is belangrik om te vergewe

Deur die illustrasie van die slaaf wat nie genade betoon het nie, wys Jesus hoe ernstig God ons bereidwilligheid om ander te vergewe, beskou.

HOOFSTUK 65

Jesus onderrig op pad na Jerusalem

In drie kort gesprekke identifiseer Jesus gesindhede wat kan voorkom dat iemand hom volg.

HOOFSTUK 66

In Jerusalem vir die Loofhuttefees

Wat sou dié wat na Jesus luister, laat dink dat hy ’n demoon in hom het?

HOOFSTUK 67

“Nog nooit het enige mens so gepraat nie”

Feitlik die hele Joodse Hoë Raad staan Jesus teë, maar een lid besluit om Jesus te verdedig.

HOOFSTUK 68

“Die lig van die wêreld” – Die seun van God

Jesus het gesê dat ‘die waarheid julle sal vrymaak’. Vry van wat?

HOOFSTUK 69

Hulle vader – Abraham of die Duiwel?

Jesus bespreek hoe om die kinders van Abraham te identifiseer, sowel as wie sy Vader werklik is.

HOOFSTUK 70

Jesus genees ’n man wat blind gebore is

Die dissipels vra hoekom ’n man blind gebore is. Het hy gesondig? Het sy ouers gesondig? Mense het gemengde reaksies wanneer Jesus hom genees.

HOOFSTUK 71

Fariseërs konfronteer die man wat blind was

Die logiese redenasie van die man wat voorheen blind was, maak die Fariseërs woedend. Die Fariseërs verban hom uit die sinagoge, net soos sy ouers gevrees het.

HOOFSTUK 72

Jesus stuur 70 dissipels uit om te preek

In Judea stuur Jesus 70 van sy dissipels as Koninkrykspredikers in pare van twee uit. Waar gaan die dissipels mense vind vir wie hulle kan preek – in die sinagoge of in mense se huise?

HOOFSTUK 73

’n Goeie Samaritaan

Hoe gebruik Jesus die gelykenis van die goeie Samaritaan om mense ’n kragtige les te leer?

HOOFSTUK 74

Lesse oor gasvryheid en gebed

Jesus besoek Maria en Marta by hulle huis. Wat leer hy hulle oor gasvryheid? En hoe leer hy later sy dissipels waarvoor om te bid?

HOOFSTUK 75

Jesus wys wat die bron van geluk is

Jesus antwoord sy teenstanders deur hulle te vertel van “God se vinger” en oor hoe die Koninkryk van God hulle ingehaal het. Hy wys ook hoe mense ware geluk kan vind.

HOOFSTUK 76

Jesus eet saam met ’n Fariseër

Jesus veroordeel die skynheiligheid van die Fariseërs en skrifgeleerdes wat hulle aanbidding betref. Watter swaar laste lê hulle op die mense?

HOOFSTUK 77

Jesus gee raad oor rykdom

Jesus gee ’n illustrasie van ’n ryk man wat groter voorraadskure bou. Watter raad herhaal hy oor die gevare wat dit inhou wanneer ’n mens rykdom najaag?

HOOFSTUK 78

Bly gereed, getroue bestuurder!

Jesus toon dat hy in die geestelike welsyn van sy dissipels belangstel. Watter rol sou ’n getroue bestuurder speel in hierdie verband? Hoekom is die raad om gereed te bly, so belangrik?

HOOFSTUK 79

Hoekom vernietiging voorlê

Jesus sê dat dié wat hy probeer help, die gevaar loop om vernietig te word as hulle nie berou toon nie. Sal hulle die belangrike les leer wat Jesus probeer oordra in verband met hulle verhouding met God?

HOOFSTUK 80

Die goeie herder en die skaapkrale

Die verhouding tussen ’n herder en sy skape illustreer goed hoe Jesus oor sy dissipels voel. Sal hulle sy leringe herken en sy leiding volg?

HOOFSTUK 81

Een met die Vader, maar hy is nie God nie

Party van Jesus se vyande beskuldig hom daarvan dat hy hom gelyk aan God maak. Hoe bewys hy op ’n vaardige manier dat hulle beskuldigings nie waar is nie?

HOOFSTUK 82

Jesus se bediening in Perea

Jesus verduidelik vir sy luisteraars wat nodig is om gered te kan word. Sy raad was destyds belangrik. Is dit vandag nog belangrik?

HOOFSTUK 83

Uitnodigings na ’n maaltyd – Wie word deur God genooi?

Terwyl Jesus by die huis van ’n Fariseër aan tafel is, vertel hy ’n illustrasie oor ’n groot aandete. Hy noem ’n belangrike les vir God se hele volk. Wat is dit?

HOOFSTUK 84

Wat dit beteken om ’n dissipel te wees

Om ’n dissipel van Christus te word, is ’n ernstige verantwoordelikheid. Jesus noem wat dit alles behels. Party wat volgelinge sal word, is geskok oor wat hy sê.

HOOFSTUK 85

Verheug oor die sondaar wat berou toon

Die skrifgeleerdes en Fariseërs kritiseer Jesus omdat hy met die gewone mense assosieer. In reaksie hierop vertel Jesus illustrasies om te wys hoe God sondaars beskou.

HOOFSTUK 86

Die verlore seun keer terug

Watter les kan ons leer uit Jesus se illustrasie van die verlore seun?

HOOFSTUK 87

Beplan vooruit – Gebruik praktiese wysheid

Jesus gebruik ’n illustrasie van ’n bestuurder wat korrup is om ’n verbasende waarheid te leer.

HOOFSTUK 88

’n Verandering vir die ryk man en vir Lasarus

As ’n mens Jesus se gelykenis wil verstaan, moet jy identifiseer wie die hoofkarakters is.

HOOFSTUK 89

Jesus leer mense in Perea op pad na Judea

Hy beklemtoon ’n eienskap wat ons kan help om selfs dié wat herhaaldelik teen ons sondig, te vergewe.

HOOFSTUK 90

“Die opstanding en die lewe”

Wat het Jesus bedoel toe hy gesê het dat dié wat geloof in hom beoefen, ‘nooit sal sterf nie’?

HOOFSTUK 91

Lasarus word opgewek

Twee belangrike aspekte van hierdie gebeurtenis maak dit onmoontlik vir teenstanders om Jesus se wonderwerke te ontken.

HOOFSTUK 92

Tien melaatses word genees – Een wys dat hy dankbaar is

Die man wat genees is, wys nie net vir Jesus dat hy dankbaar is nie, maar ook vir iemand anders.

HOOFSTUK 93

Die Seun van die mens sal geopenbaar word

Hoe sal Christus se teenwoordigheid soos weerlig wees?

HOOFSTUK 94

Die belangrikheid van gebed en nederigheid

Jesus beklemtoon die belangrikheid van ’n spesifieke eienskap in sy illustrasie oor ’n goddelose regter en ’n weduwee.

HOOFSTUK 95

Lesse oor egskeiding en liefde vir kinders

Jesus se beskouing van jong kinders is baie anders as sy dissipels s’n. Hoekom?

HOOFSTUK 96

Jesus antwoord ’n ryk jong heerser

Wat beweeg Jesus om te sê dat dit makliker vir ’n kameel is om deur die oog van ’n naald te gaan as vir ’n ryk man om in die Koninkryk van God in te gaan?

HOOFSTUK 97

Die illustrasie van die werkers in die wingerd

Hoe word die eerstes laaste en die laastes, eerste?

HOOFSTUK 98

Die apostels wil nog steeds ’n belangrike posisie hê

Jakobus en Johannes vra belangrike posisies in die Koninkryk, maar hulle is nie alleen nie.

HOOFSTUK 99

Jesus genees blinde mans en help Saggeus

Is daar ’n teenstrydigheid in die Bybelverslae oor Jesus wat ’n blinde man naby Jerigo genees?

HOOFSTUK 100

Sy illustrasie van tien minas

Wat het Jesus bedoel toe hy gesê het: “As iemand het, sal meer aan hom gegee word, maar as iemand nie het nie, sal selfs wat hy het, van hom af weggeneem word”?

HOOFSTUK 101

’n Ete by Simon se huis in Betanië

Maria, Lasarus se suster, doen iets wat ’n probleem veroorsaak, maar Jesus verdedig haar.

HOOFSTUK 102

Die Koning kom in Jerusalem aan op ’n jong donkie

Hy vervul ’n vyf-honderd-jaar-oue profesie.

HOOFSTUK 103

Die tempel word weer gereinig

Die handelaars in Jerusalem lyk asof hulle ’n wettige besigheid bedryf, hoekom noem Jesus hulle dan rowers?

HOOFSTUK 104

Die Jode hoor God se stem – Sal hulle wys dat hulle geloof het?

Is daar ’n verskil tussen om geloof in Jesus te stel en om volgens daardie geloof op te tree?

HOOFSTUK 105

Jesus gebruik ’n vyeboom om ’n les oor geloof te leer

Jesus leer sy dissipels oor die krag van geloof en verduidelik hoekom God die nasie Israel verwerp.

HOOFSTUK 106

Twee illustrasies oor wingerde

Wat beteken die illustrasie oor die man wat sy seuns gevra het om in die wingerd te werk en die illustrasie oor die man wat sy wingerd verhuur het aan slegte landbouers?

HOOFSTUK 107

’n Koning roep dié wat na ’n huweliksfees genooi is

Jesus se vergelyking is eintlik ’n profesie.

HOOFSTUK 108

Jesus laat nie toe dat hulle hom vasvra nie

Hy maak eers die Fariseërs stil, dan die Sadduseërs, en uiteindelik al sy teenstanders.

HOOFSTUK 109

Jesus veroordeel sy godsdiensteenstanders

Hoekom aanvaar Jesus nie die godsdiensleiers se leringe nie?

HOOFSTUK 110

Jesus se laaste dag by die tempel

Hy gebruik die voorbeeld van ’n arm weduwee om ander ’n kragtige les te leer.

HOOFSTUK 111

Die apostels vra vir ’n teken

Sy profesie word in die eerste eeu vervul. Maar kan dit ook ’n grotere vervulling later hê?

HOOFSTUK 112

’n Les oor waaksaamheid – Die maagde

Het Jesus bedoel dat die helfte van sy dissipels verstandig en die ander helfte onverstandig is?

HOOFSTUK 113

’n Les oor ywer – Die talente

Jesus se illustrasie verduidelik wat hy bedoel het toe hy gesê het: “Want as iemand het, sal meer aan hom gegee word.”

HOOFSTUK 114

Christus as Koning oordeel die skape en die bokke

In Jesus se illustrasie van die skape en die bokke verduidelik hy hoe mense in die toekoms geoordeel sal word.

HOOFSTUK 115

Jesus se laaste Pasga kom nader

Hoekom is dit interessant dat die godsdiensleiers instem om vir Judas presies 30 silwerstukke te gee om Jesus te verraai?

HOOFSTUK 116

’n Les in nederigheid by die laaste Pasga

Hy verbaas die apostels deur iets te doen wat ’n slaaf gewoonlik sou doen.

HOOFSTUK 117

Die Here se Aandmaal

Jesus stel ’n herdenking in wat sy volgelinge elke jaar op 14 Nisan moet hou.

HOOFSTUK 118

’n Stryery oor wie die grootste is

Die apostels het al klaar die les vergeet wat Jesus hulle vroeër daardie selfde aand geleer het.

HOOFSTUK 119

Jesus – Die weg, die waarheid, die lewe

Jesus leer sy apostels ’n belangrike waarheid oor hoe om God te nader.

HOOFSTUK 120

Dissipels moet vrugte dra en Jesus se vriende wees

Hoe dra Jesus se dissipels vrugte?

HOOFSTUK 121

“Moenie bang wees nie! Ek het die wêreld oorwin”

Hoe het Jesus die wêreld oorwin as die wêreld hom doodgemaak het?

HOOFSTUK 122

Jesus se laaste gebed in die bo-kamer

Hy maak dit duidelik dat hy iets baie belangriker bereik het as die redding van die mensdom.

HOOFSTUK 123

Jesus bid terwyl hy verskriklik hartseer is

Hoekom bid Jesus: “Neem hierdie beker van my af weg”? Wil hy nie meer die een wees wat die losprys betaal nie?

HOOFSTUK 124

Christus word verraai en in hegtenis geneem

Judas kan vir Jesus kry al is dit in die middel van die nag.

HOOFSTUK 125

Jesus word na Annas en dan na Kajafas geneem

Jesus se verhoor is ’n bespotting van die gereg.

HOOFSTUK 126

Petrus sê dat hy Jesus nie ken nie

Hoe kon Petrus, ’n man met sterk geloof en wat toegewy is aan God, so vinnig sy rug op Jesus draai?

HOOFSTUK 127

Hulle neem Jesus na Pilatus

Die Joodse godsdiensleiers wys wat hulle eintlik wil hê.

HOOFSTUK 128

Onskuldig bevind deur Pilatus en Herodes

Hoekom stuur Pilatus Jesus na Herodes om geoordeel te word? Het Pilatus nie die gesag om Jesus te oordeel nie?

HOOFSTUK 129

Pilatus roep uit: “Kyk! Hier is die man!”

Selfs Pilatus sien Jesus se pragtige eienskappe raak.

HOOFSTUK 130

Jesus word oorgelewer en weggelei om doodgemaak te word

Hoekom sê Jesus vir die vrouens wat oor hom huil om eerder oor hulleself en hulle kinders te huil?

HOOFSTUK 131

’n Onskuldige Koning word aan die paal gehang

Jesus maak ’n belofte aan een van die misdadigers wat langs hom aan die paal hang.

HOOFSTUK 132

“Hierdie man was beslis God se Seun”

Die ongewone donkerte in die middel van die dag, die verskriklike aardbewing en die tempelgordyn wat geskeur het, bewys alles een ding.

HOOFSTUK 133

Jesus word begrawe

Hoekom is hulle haastig om Jesus ná sononder te begrawe?

HOOFSTUK 134

’n Leë graf – want Jesus lewe!

Nadat Jesus opgewek is, verskyn hy eerstens aan ’n vrou eerder as aan sy apostels.

HOOFSTUK 135

Jesus verskyn aan baie mense ná sy opstanding

Hoe wys Jesus vir sy dissipels dat hy opgewek is?

HOOFSTUK 136

By die See van Galilea

Petrus word drie keer herinner hoe hy sy liefde vir Jesus kan wys.

HOOFSTUK 137

Honderde sien hom voor Pinkster

Vanaf Jesus se opstanding totdat hy hemel toe gaan, sê hy herhaaldelik vir sy dissipels wat hulle sou ontvang en hoe hulle dit moet gebruik.

HOOFSTUK 138

Christus aan God se regterhand

Wat sou Jesus doen terwyl hy wag om teen sy vyande te veg?

HOOFSTUK 139

Jesus maak die aarde ’n paradys en voltooi sy toewysing

Hy het nog baie om te doen voordat hy die Koninkryk aan sy God en Vader oorgee.

Om Jesus na te volg, moet jy . . .

Jesus het agt eienskappe regdeur sy lewe gewys.

Indeks van tekste

Gebruik hierdie indeks om te sien waar elke vers in die Evangelies in hierdie boek bespreek word.

Indeks van illustrasies (Gelykenisse)

Vind die hoofstuk in hierdie boek waar elkeen van Jesus se illustrasies bespreek word.

’n Paar profesieë oor die Messias

Kyk na hoe Jesus profesieë in die Bybel vervul het en hoe dit bewys dat hy die Messias is en kyk dan na die hoofstukke in hierdie boek waar dit bespreek word.

Die gebiede waar Jesus gebly en ander geleer het

Hierdie kaart wys waar Jesus gepreek het.