Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

 HOOFSTUK 46

Genees deur aan Jesus se kleed te raak

Genees deur aan Jesus se kleed te raak

MATTEUS 9:18-22 MARKUS 5:21-34 LUKAS 8:40-48

  •   ’N VROU WORD GENEES DEUR AAN JESUS SE KLEED TE RAAK

Die nuus dat Jesus van die Dekapolis af teruggekeer het, versprei onder Jode wat op die noordwestelike oewer van die See van Galilea woon. Baie het waarskynlik gehoor dat Jesus die wind en die water laat bedaar het gedurende ’n onlangse storm, en party weet dalk dat hy die mans genees het in wie daar demone was. Daarom kom “’n groot skare” bymekaar by die see, waarskynlik in Kapernaum, om Jesus terug te verwelkom (Markus 5:21). Wanneer hy uit die boot klim, is hulle opgewonde en vol verwagting.

Een van dié wat gretig is om Jesus te sien, is Jaïrus, die hoofbeampte van ’n sinagoge, dalk die een in Kapernaum. Hy val voor Jesus se voete neer en smeek oor en oor: “My dogtertjie is baie siek. Kom lê asseblief u hande op haar sodat sy gesond kan word en kan lewe” (Markus 5:23). Dit is sy enigste dogter, wat net 12 jaar oud is en vir wie hy baie lief is. Hoe sal Jesus reageer op Jaïrus se dringende versoek? – Lukas 8:42.  

Op pad na Jaïrus se huis kom Jesus voor nog ’n emosionele situasie te staan. Baie van die mense wat saam met Jesus is, is opgewonde, en hulle wonder of hy nog ’n wonderwerk gaan doen. Maar een vrou in die skare se aandag is op iets heeltemal anders – haar eie ernstige gesondheidsprobleem.

Hierdie Joodse vrou ly al 12 jaar lank aan bloedvloeiing. Sy was al by die een dokter ná die ander en het al haar geld uitgegee op behandelings wat hulle aanbeveel het. Maar niks het gehelp nie. Om die waarheid te sê, haar probleem het “erger geword”. – Markus 5:26.

’n Mens kan verstaan dat haar siekte haar nie net verswak nie, maar dat dit ook vernederend is en haar in die verleentheid stel. Dit is oor die algemeen nie iets waaroor ’n mens openlik praat nie. En onder die Wet van Moses is ’n vrou wat aan bloedvloeiing ly, seremonieel onrein. Enigiemand wat aan haar of haar bloedbevlekte klere raak, moet hom of haar was en is tot die aand toe onrein. – Levitikus 15:25-27.

Hierdie vrou het “die nuus oor Jesus [gehoor],” en nou kom sy na hom soek. Omdat sy onrein is, probeer sy deur die skare loop sonder dat enigiemand haar sien terwyl sy vir haarself sê: “As ek net aan sy bo-klere raak, sal ek gesond word.” Wanneer sy aan die fraiings van sy bo-kleed raak, voel sy onmiddellik dat haar bloedvloeiing opgehou het! Sy is “van die ernstige siekte genees”. – Markus 5:27-29.

Jesus sê dan: “Wie het aan my geraak?” Hoe dink jy voel die vrou wanneer sy hierdie woorde hoor? Petrus voel dat Jesus ’n onlogiese vraag vra, en hy sê: “Die skare omring u en druk van alle kante af teen u.” Hoekom het Jesus dan gevra: “Wie het aan my geraak?” Jesus verduidelik: “Iemand het aan my geraak, want ek weet dat krag uit my uitgegaan het” (Lukas 8:45, 46). Ja, toe hierdie genesing plaasgevind het, het lewenskrag uit Jesus uitgegaan.

Die vrou besef dat sy nie meer kan wegkruip nie en val bang en bewend voor Jesus neer. Sy vertel voor almal die waarheid oor haar siekte en dat sy nou net genees is. Jesus vertroos haar liefdevol: “Dogter, jou geloof het jou gesond gemaak. Gaan in vrede. Jy is van jou ernstige siekte genees.” – Markus 5:34.

Dit is duidelik dat die Een wat deur God gekies is om oor die aarde te regeer, ’n liefdevolle, medelydende persoon is wat nie net omgee vir mense nie, maar wat ook die krag het om hulle te help!