Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

 HOOFSTUK 71

Fariseërs konfronteer die man wat blind was

Fariseërs konfronteer die man wat blind was

JOHANNES 9:19-41

  • FARISEËRS KONFRONTEER DIE MAN WAT VOORHEEN BLIND WAS

  • GODSDIENSLEIERS IS “BLIND”

Die Fariseërs kan nie aanvaar dat Jesus die man wat blind gebore is, genees het nie, en daarom roep hulle sy ouers. Die ouers weet dat hulle moontlik “uit die sinagoge geban” kan word (Johannes 9:22). As die gesin nie meer met ander Jode kan assosieer nie, sou dit ernstige sosiale en ekonomiese gevolge hê.

Die Fariseërs vra twee vrae: “Is dit julle seun wat julle sê blind gebore is? Hoe is dit dan dat hy nou kan sien?” Die ouers antwoord: “Ons weet dat dit ons seun is en dat hy blind gebore is. Maar ons weet nie hoe dit is dat hy nou sien nie. En ons weet nie wie sy oë geopen het nie.” Selfs al het hulle seun hulle vertel wat gebeur het, is die ouers versigtig wanneer hulle antwoord en sê hulle: “Vra hom. Hy is volwasse. Hy moet vir homself praat.” – Johannes 9:19-21.

Die Fariseërs laat die man dus terugkom en intimideer hom deur te sê dat hulle bewyse teen Jesus het. “Gee eer aan God,” dring hulle aan. “Ons weet dat hierdie man ’n sondaar is.” Ten spyte van hulle beskuldiging hou die man wat blind was, vol: “Of hy ’n sondaar is, weet ek nie.” Maar hy sê: “Een ding weet ek wel: Ek was blind, maar nou kan ek sien.” – Johannes 9:24, 25.

Die Fariseërs laat die saak nie daar nie en sê verder: “Wat het hy met jou gedoen? Hoe het hy jou oë geopen?” Die man antwoord moedig: “Ek het julle reeds vertel, maar julle het nie geluister nie. Hoekom wil julle dit weer hoor? Julle wil tog nie ook sy dissipels word nie?” Die Fariseërs is woedend en sê: “Jy is ’n dissipel van daardie man, maar ons is dissipels van Moses. Ons weet dat God met Moses gepraat het, maar ons weet nie waar hierdie man vandaan kom nie.” – Johannes 9:26-29.

Met verbasing in sy stem, sê die bedelaar: “Dit is baie vreemd dat julle nie weet waar hy vandaan kom nie, en tog het hy my oë geopen.” Die man gee dan ’n logiese redenasie oor watter mense God se goedkeuring het en na wie hy luister: “Ons weet dat God nie na sondaars luister nie, maar as iemand godvresend is en sy wil doen, luister hy na hom. Daar is nog nooit gehoor dat enigeen die oë geopen het van iemand wat blind gebore is nie.” Hy kom tot hierdie gevolgtrekking: “As hierdie man nie van God af gekom het nie, sou hy niks kon doen nie.” – Johannes 9:30-33.

Die Fariseërs kan niks teen hierdie man se redenasie sê nie, en daarom begin hulle hom uitskel en sê: “Jy is heeltemal in sonde gebore, en nou wil jy ons kom leer?” Hulle gooi hom uit. – Johannes 9:34.

Wanneer Jesus hoor wat gebeur het, vind hy die man en vra hy: “Stel jy geloof in die Seun van die mens?” Die man wat genees is, antwoord: “Wie is hy, Meneer, sodat ek geloof in hom kan stel?” Jesus laat geen twyfel nie en sê: “Jy het hom gesien, en om die waarheid te sê, dit is hy wat met jou praat.” – Johannes 9:35-37.

Die man antwoord: “Ek stel geloof in hom, Here.” Vol geloof en respek buig die man voor Jesus neer. Dan maak Jesus ’n betekenisvolle stelling: “Vir hierdie oordeel het ek in hierdie wêreld ingekom, sodat dié wat nie sien nie, kan sien, en dié wat sien, blind kan word.” – Johannes 9:38, 39.

Die Fariseërs wat toevallig daar is, weet dat daar niks met hulle oë fout is nie. Maar wat van hulle sogenaamde rol as geestelike leiers? Hulle vra verdedigend: “Ons is tog nie ook blind nie, of hoe?” Jesus sê: “As julle blind was, sou julle geen sonde hê nie. Maar nou sê julle: ‘Ons sien.’ Daarom bly julle skuldig aan julle sonde” (Johannes 9:40, 41). As hulle nie leermeesters in Israel was nie, sou dit dalk te verstane wees dat hulle Jesus as die Messias verwerp. Maar as gevolg van hulle kennis van die Wet, is die feit dat hulle hom verwerp ’n ernstige sonde.