Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

 HOOFSTUK 75

Jesus wys wat die bron van geluk is

Jesus wys wat die bron van geluk is

LUKAS 11:14-36

  • HY DRYF DEMONE UIT DEUR “GOD SE VINGER”

  • DIE BRON VAN WARE GELUK

Jesus het so pas sy instruksies oor gebed herhaal, maar dit is nie die enigste onderwerp wat meer as een keer gedurende sy bediening bespreek word nie. Toe hy wonderwerke in Galilea gedoen het, is hy daarvan beskuldig dat hy dit doen deur die krag van die heerser van die demone. Nou word hy weer daarvan beskuldig in Judea.

Wanneer Jesus ’n demoon uit ’n stom man uitdryf, is die skare verbaas. Maar sy teenstanders is nie verbaas nie. Hulle maak weer dieselfde valse beskuldiging: “Hy dryf die demone uit deur Beëlsebub, die heerser van die demone” (Lukas 11:15). Ander wil meer bewyse hê oor Jesus se identiteit, en hulle vra hom vir ’n teken uit die hemel.

Jesus besef dat hulle hom probeer toets, en hy gee hulle dieselfde antwoord as wat hy sy teenstanders in Galilea gegee het. Hy sê dat elke koninkryk wat verdeeld is, verwoes sal word. Hy verduidelik: “As Satan dan ook teen homself draai, hoe sal sy koninkryk bly staan?” Dan sê Jesus reguit vir hulle: “Maar as ek die demone deur God se vinger uitdryf, het die Koninkryk van God julle werklik ingehaal.” – Lukas 11:18-20.

Die feit dat Jesus van “God se vinger” praat, behoort sy luisteraars te herinner aan wat vroeër in Israel se geskiedenis gebeur het. Die mense wat in Farao se hof gesien het hoe Moses ’n wonderwerk doen, het uitgeroep: “Dit is die vinger van God!” Dit was ook “God se vinger” wat die Tien Gebooie op twee kliptablette geskryf het (Eksodus 8:19; 31:18). En nou is dit ook “God se vinger” – sy heilige gees, of werkende krag – wat Jesus in staat stel om demone uit te dryf en siek mense te genees. Die Koninkryk van God het dus beslis hierdie teenstanders ingehaal, want die toekomstige Koning van die Koninkryk, Jesus, doen al hierdie dinge reg daar by hulle.

Jesus se vermoë om demone uit te dryf, bewys dat hy magtiger is as Satan, net soos wanneer ’n sterker man die oorhand kry oor ’n goed gewapende wag by ’n paleis. Jesus herhaal ook sy illustrasie oor ’n onrein gees wat ’n man verlaat. As die man die leemte nie met goeie dinge vul nie, sal daardie gees met sewe ander terugkom, en dan sal die man se uiteinde erger wees as sy begin (Matteus 12:22, 25-29, 43-45). Dit is ook hoe dit met die nasie Israel sal wees.

’n Vrou wat na Jesus luister, roep uit: “Gelukkig is die baarmoeder wat u gedra het en die borste wat u gevoed het!” Joodse vrouens het gehoop om die ma van ’n profeet te wees, veral van die Messias. Hierdie vrou dink dalk dat Maria veral gelukkig kan wees omdat sy die ma van so ’n onderrigter is. Maar Jesus help die vrou reg deur vir haar te sê wat die ware bron van geluk is: “Nee, gelukkig is dié wat die woord van God hoor en dit gehoorsaam!” (Lukas 11:27, 28). Jesus het nooit die indruk geskep dat Maria spesiale eer moet kry nie. Ware geluk gaan dus nie oor familiebande of prestasies nie. Enige man of vrou sal eerder ware geluk vind as hy of sy ’n getroue kneg van God is.

Net soos in Galilea wys Jesus die mense tereg omdat hulle aandring op ’n teken uit die hemel. Hy sê dat geen teken aan hulle gegee sal word nie, “behalwe die teken van Jona”. Jona het as ’n teken gedien omdat hy drie dae in die vis was en omdat hy moedig gepreek het, wat die Nineviete beweeg het om berou te toon. Jesus sê: “Maar kyk! iemand groter as Jona is hier” (Lukas 11:29-32). Jesus is ook groter as Salomo, na wie die koningin van Skeba gegaan het om sy wysheid te hoor.

“Nadat iemand ’n lamp aangesteek het,” voeg Jesus by, “steek hy dit nie weg nie of sit hy dit nie onder ’n emmer nie, maar op die lampstaander”  (Lukas 11:33). Dalk bedoel hy die volgende: Om voor hierdie mense te onderrig en wonderwerke te doen, is soos om die lig van ’n lamp weg te steek. Omdat hulle oë nie gefokus is nie, verstaan hulle nie die doel van sy werke nie.

Jesus het kort tevore ’n demoon uitgedryf en ’n stom man weer laat praat. Dit behoort mense te beweeg om God te verheerlik en om ander te vertel wat Jehovah uitrig. Jesus het dus ’n waarskuwing vir sy teenstanders: “Maak seker dat die lig in jou nie duisternis is nie. As jou hele liggaam dan helder is en geen deel daarvan donker is nie, sal dit so helder wees soos wanneer ’n lamp se strale vir jou lig gee.” – Lukas 11:35, 36.