Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

 HOOFSTUK 69

Hulle vader – Abraham of die Duiwel?

Hulle vader – Abraham of die Duiwel?

JOHANNES 8:37-59

  • DIE JODE BEWEER DAT ABRAHAM HULLE VADER IS

  • JESUS HET VOOR ABRAHAM BESTAAN

Jesus is in Jerusalem vir die Loofhuttefees, en hy leer nog steeds belangrike waarhede aan die mense. Party Jode wat daar is, het so pas vir hom gesê: “Ons is Abraham se nageslag en ons was nog nooit enigiemand se slawe nie.” Jesus antwoord: “Ek weet dat julle Abraham se nageslag is, maar julle probeer my doodmaak omdat julle nie aanvaar wat ek sê nie. Ek praat oor die dinge wat ek gesien het terwyl ek by my Vader was, maar julle doen die dinge wat julle by julle vader gehoor het.” – Johannes 8:33, 37, 38.

Jesus se punt is eenvoudig: Sy Vader is nie hulle vader nie. Die Jode verstaan nie wat Jesus bedoel nie en herhaal hulle bewering: “Ons vader is Abraham” (Johannes 8:39; Jesaja 41:8). Hulle is letterlik sy nakomelinge. Daarom voel hulle dat God se vriend Abraham ook hulle geestelike vader is.

Jesus gee egter ’n skokkende antwoord: “As julle Abraham se kinders was, sou julle die werke doen wat Abraham gedoen het.” Ja, ’n ware seun volg sy pa na. “Maar nou probeer julle my doodmaak,” sê Jesus verder, “’n man wat vir julle die waarheid vertel het wat ek by God gehoor het. Abraham het dit nie gedoen nie.” Dan voeg Jesus by: “Julle doen die werke van julle vader.” – Johannes 8:39-41.

Die Jode verstaan nog steeds nie na wie Jesus verwys nie. Hulle beweer dat hulle wettige kinders is en sê: “Ons is nie uit onsedelikheid gebore nie. Ons het een Vader, God.” Maar is God werklik hulle Vader? “As God julle Vader was,” sê Jesus, “sou julle my liefhê, want ek het van God af gekom, en ek is hier. Ek het nie uit my eie gekom nie, maar Hy het my gestuur.” Jesus vra dan ’n vraag wat hy self beantwoord: “Hoekom verstaan julle nie wat ek sê nie? Omdat julle nie na my woorde kan luister nie.” – Johannes 8:41-43.

Jesus het probeer wys wat die gevolge sal wees vir iemand wat hom verwerp. Maar nou sê hy reguit: “Julle is van julle vader die Duiwel, en julle wil die begeertes van julle vader doen.” Watter soort persoon is hulle vader? Jesus identifiseer hom duidelik: “Hy was ’n moordenaar van die begin af, en hy het nie in die waarheid vasgestaan nie.” Jesus voeg by: “Die een wat aan God behoort, luister na die woorde van God. Daarom luister julle nie, omdat julle nie aan God behoort nie.” – Johannes 8:44, 47.

Dit maak die Jode kwaad, en hulle antwoord: “Is ons nie reg wanneer ons sê dat jy ’n Samaritaan is en ’n demoon het nie?” Hulle beledig Jesus deur hom “’n Samaritaan” te noem. Maar Jesus ignoreer dit en antwoord: “Ek het nie ’n demoon nie, maar ek eer my Vader, en julle beledig my.” Dit is ’n ernstige saak, soos gesien kan word uit Jesus se belofte: “As iemand my woorde gehoorsaam, sal hy die dood nooit sien nie.” Hy bedoel nie dat die apostels en ander wat hom volg, letterlik nooit sal sterf nie. Hulle sal eerder nooit ewige vernietiging, “die tweede dood”, ondergaan, sonder enige hoop op ’n opstanding nie. – Johannes 8:48-51; Openbaring 21:8.

Maar die Jode neem Jesus se woorde letterlik op en sê: “Nou weet ons dat jy ’n demoon het. Abraham het gesterf, en die profete ook, maar jy sê: ‘As iemand my woorde gehoorsaam, sal hy die dood nooit ondervind nie.’ Jy is tog nie groter as ons vader Abraham wat gesterf het nie, of hoe? . . . Wie dink jy is jy?” – Johannes 8:52, 53.

Dit is duidelik dat Jesus die punt maak dat hy die Messias is. Maar eerder as om hulle vraag oor sy identiteit reguit te beantwoord, sê hy: “As ek myself eer, beteken my eer niks nie. Dit is my Vader wat my eer, die een wat julle sê julle God is. Tog het julle hom nie geken nie, maar ek ken  hom. En as ek gesê het dat ek hom nie ken nie, sou ek soos julle wees, ’n leuenaar.” – Johannes 8:54, 55.

Jesus verwys nou weer na die voorbeeld van hulle getroue voorvader: “Abraham, julle vader, het uitgesien na die dag wanneer ek sou kom, en hy het dit gesien en was baie bly.” Ja, Abraham het uitgesien na die koms van die Messias omdat hy God se belofte geglo het. “Jy is nog nie 50 jaar oud nie, en tog het jy Abraham gesien?” vra die Jode in ongeloof. Jesus antwoord: “Ek sê vir julle: Voordat Abraham bestaan het, het ek al bestaan.” Hy praat van sy voormenslike bestaan as ’n magtige gees in die hemel. – Johannes 8:56-58.

Die Jode is woedend oor Jesus se bewering dat hy voor Abraham gelewe het, en hulle wil hom met klippe doodgooi. Maar Jesus ontsnap.