Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

 DEEL 5

Jesus se latere bediening oos van die Jordaanrivier

‘Baie het geloof in hom gestel.’ – Johannes 10:42

Jesus se latere bediening oos van die Jordaanrivier

IN HIERDIE GEDEELTE

HOOFSTUK 82

Jesus se bediening in Perea

Jesus verduidelik vir sy luisteraars wat nodig is om gered te kan word. Sy raad was destyds belangrik. Is dit vandag nog belangrik?

HOOFSTUK 83

Uitnodigings na ’n maaltyd – Wie word deur God genooi?

Terwyl Jesus by die huis van ’n Fariseër aan tafel is, vertel hy ’n illustrasie oor ’n groot aandete. Hy noem ’n belangrike les vir God se hele volk. Wat is dit?

HOOFSTUK 84

Wat dit beteken om ’n dissipel te wees

Om ’n dissipel van Christus te word, is ’n ernstige verantwoordelikheid. Jesus noem wat dit alles behels. Party wat volgelinge sal word, is geskok oor wat hy sê.

HOOFSTUK 85

Verheug oor die sondaar wat berou toon

Die skrifgeleerdes en Fariseërs kritiseer Jesus omdat hy met die gewone mense assosieer. In reaksie hierop vertel Jesus illustrasies om te wys hoe God sondaars beskou.

HOOFSTUK 86

Die verlore seun keer terug

Watter les kan ons leer uit Jesus se illustrasie van die verlore seun?

HOOFSTUK 87

Beplan vooruit – Gebruik praktiese wysheid

Jesus gebruik ’n illustrasie van ’n bestuurder wat korrup is om ’n verbasende waarheid te leer.

HOOFSTUK 88

’n Verandering vir die ryk man en vir Lasarus

As ’n mens Jesus se gelykenis wil verstaan, moet jy identifiseer wie die hoofkarakters is.

HOOFSTUK 89

Jesus leer mense in Perea op pad na Judea

Hy beklemtoon ’n eienskap wat ons kan help om selfs dié wat herhaaldelik teen ons sondig, te vergewe.

HOOFSTUK 90

“Die opstanding en die lewe”

Wat het Jesus bedoel toe hy gesê het dat dié wat geloof in hom beoefen, ‘nooit sal sterf nie’?

HOOFSTUK 91

Lasarus word opgewek

Twee belangrike aspekte van hierdie gebeurtenis maak dit onmoontlik vir teenstanders om Jesus se wonderwerke te ontken.

HOOFSTUK 92

Tien melaatses word genees – Een wys dat hy dankbaar is

Die man wat genees is, wys nie net vir Jesus dat hy dankbaar is nie, maar ook vir iemand anders.

HOOFSTUK 93

Die Seun van die mens sal geopenbaar word

Hoe sal Christus se teenwoordigheid soos weerlig wees?

HOOFSTUK 94

Die belangrikheid van gebed en nederigheid

Jesus beklemtoon die belangrikheid van ’n spesifieke eienskap in sy illustrasie oor ’n goddelose regter en ’n weduwee.

HOOFSTUK 95

Lesse oor egskeiding en liefde vir kinders

Jesus se beskouing van jong kinders is baie anders as sy dissipels s’n. Hoekom?

HOOFSTUK 96

Jesus antwoord ’n ryk jong heerser

Wat beweeg Jesus om te sê dat dit makliker vir ’n kameel is om deur die oog van ’n naald te gaan as vir ’n ryk man om in die Koninkryk van God in te gaan?

HOOFSTUK 97

Die illustrasie van die werkers in die wingerd

Hoe word die eerstes laaste en die laastes, eerste?

HOOFSTUK 98

Die apostels wil nog steeds ’n belangrike posisie hê

Jakobus en Johannes vra belangrike posisies in die Koninkryk, maar hulle is nie alleen nie.

HOOFSTUK 99

Jesus genees blinde mans en help Saggeus

Is daar ’n teenstrydigheid in die Bybelverslae oor Jesus wat ’n blinde man naby Jerigo genees?

HOOFSTUK 100

Sy illustrasie van tien minas

Wat het Jesus bedoel toe hy gesê het: “As iemand het, sal meer aan hom gegee word, maar as iemand nie het nie, sal selfs wat hy het, van hom af weggeneem word”?