Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

 HOOFSTUK 55

Jesus se woorde skok baie

Jesus se woorde skok baie

JOHANNES 6:48-71

  • SY VLEES MOET GEËET WORD EN SY BLOED MOET GEDRINK WORD

  • BAIE STRUIKEL EN HOU OP OM HOM TE VOLG

In ’n sinagoge in Kapernaum leer Jesus mense dat hy die ware brood uit die hemel is. Jesus bou blykbaar voort op wat hy gesê het vir die mense wat teruggekeer het van die oostelike kant van die See van Galilea, dié wat daar van die brood en die vis geëet het.

Jesus gaan verder met sy bespreking en sê: “Julle voorvaders het die manna in die wildernis geëet en tog het hulle gesterf.” In teenstelling hiermee verduidelik hy: “Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As enigiemand van hierdie brood eet, sal hy vir ewig lewe. Die brood wat ek sal gee, is in werklikheid my vlees sodat die wêreld kan lewe.” – Johannes 6:48-51.

In die lente van 30 HJ het Jesus vir Nikodemus gesê dat God die wêreld so liefgehad het dat hy sy Seun as ’n Redder voorsien het. Nou beklemtoon Jesus dat mense sy vlees moet eet deur geloof te beoefen in die offerande wat hy sal bring. Dit is hoe die ewige lewe verkry kan word.

Maar die mense neem aanstoot as gevolg van wat Jesus sê. “Hoe kan hierdie man sy vlees vir ons gee om te eet?” vra hulle (Johannes 6:52). Jesus wil hê hulle moet verstaan dat hy dit figuurlik bedoel, nie letterlik nie. Dit word duidelik uit wat hy daarna sê.

“As julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Enigiemand wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, . . . want my vlees is ware voedsel, en my bloed is ware drank. Enigiemand wat my vlees eet en my bloed drink, bly in eenheid met my.” – Johannes 6:53-56.

Dink net hoe dit Joodse luisteraars moet aanstoot gee! Hulle dink dalk dat Jesus van kannibalisme praat of sê dat hulle God se wet moet oortree deur bloed te eet (Genesis 9:4; Levitikus 17:10, 11). Maar Jesus sê nie dat hulle letterlik vlees moet eet of bloed moet drink nie. Hy wys dat almal wat die ewige lewe wil hê, geloof moet beoefen in die offerande wat hy gaan maak wanneer hy sy volmaakte menseliggaam opoffer en sy lewensbloed uitstort. Maar selfs baie van sy dissipels verstaan nie wat hy bedoel nie. Party sê: “Hierdie woorde is skokkend! Wie kan daarna luister?” – Johannes 6:60.

Omdat Jesus besef dat party van sy dissipels hieroor kla, sê hy: “Laat dit julle struikel? Wat sal julle dan sê as julle die Seun van die mens sien opvaar na waar hy voorheen was? . . . Die woorde wat ek vir julle gesê het, is gees en lewe. Maar daar is party van julle wat nie glo nie.” Wanneer hy dit sê, verlaat baie dissipels hom en hou hulle op om hom te volg. – Johannes 6:61-64.

Dan vra Jesus sy 12 apostels die volgende vraag: “Wil julle nie dalk ook weggaan nie?” Petrus antwoord: “Here, na wie toe sal ons weggaan? U het woorde van die ewige lewe. Ons het geglo en weet dat u die Heilige van God is” (Johannes 6:67-69). Petrus en die ander apostels bewys hulle lojaliteit, al verstaan hulle op hierdie stadium nie heeltemal wat Jesus hulle oor hierdie saak wil leer nie!

Jesus is bly oor Petrus se antwoord, maar hy sê: “Ek het die twaalf van julle uitgekies, nie waar nie? Tog is een van julle ’n lasteraar” (Johannes 6:70). Jesus praat van Judas Iskariot. Dit is moontlik dat Jesus op hierdie stadium agterkom dat Judas ’n verkeerde weg begin inslaan.

Nogtans maak dit Jesus beslis bly om te weet dat Petrus en die ander apostels nie ontmoedig is om hom te volg en om deel te neem aan die lewensreddende werk wat hy doen nie.