Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

 HOOFSTUK 98

Die apostels wil nog steeds ’n belangrike posisie hê

Die apostels wil nog steeds ’n belangrike posisie hê

MATTEUS 20:17-28 MARKUS 10:32-45 LUKAS 18:31-34

  • JESUS VOORSPEL WEER SY DOOD

  • HY GEE DIE APOSTELS RAAD OOR HULLE BEGEERTE NA ’N BELANGRIKE POSISIE

Terwyl Jesus en sy dissipels verder suidwaarts reis na Jerusalem, steek hulle die Jordaanrivier naby Jerigo oor en verlaat hulle Perea. Ander mense reis saam met hulle na die Pasga van 33 HJ.

Jesus loop voor sy dissipels uit om betyds in die stad te wees vir die Pasga. Maar die dissipels is bang. Vroeër, toe Lasarus gesterf het en Jesus op pad was om van Perea na Judea te gaan, het Tomas vir die ander gesê: “Laat ons ook gaan, sodat ons saam met hom kan sterf” (Johannes 11:16, 47-53). Omdat dit gevaarlik is om na Jerusalem te gaan, kan ’n mens verstaan hoekom die dissipels bang is.

Om die apostels voor te berei op wat voorlê, neem Jesus hulle eenkant en sê: “Ons is op pad na Jerusalem, en die Seun van die mens sal aan die hoofpriesters en die skrifgeleerdes oorgelewer word. Hulle sal hom tot die dood veroordeel en hom aan mense van die nasies oorlewer om bespot en met ’n gésel geslaan en aan ’n paal gehang te word, en op die derde dag sal hy opgewek word.” – Matteus 20:18, 19.

Dit is die derde keer dat Jesus sy dissipels vertel van sy dood en opstanding (Matteus 16:21; 17:22, 23). Maar hierdie keer sê hy vir hulle dat hy aan ’n paal gehang gaan word. Hulle luister na hom, maar hulle verstaan nie wat hy bedoel nie. Dalk verwag hulle dat die koninkryk van Israel op die aarde herstel gaan word omdat hulle eer en ’n hoë posisie in ’n aardse koninkryk saam met Christus wil geniet.

Die ma van die apostels Jakobus en Johannes, wat blykbaar Salome is, reis ook saam. Jesus het hierdie twee apostels ’n naam gegee wat “seuns van die donder” beteken, ongetwyfeld as gevolg van hulle vurige geaardheid (Markus 3:17; Lukas 9:54). Hierdie twee wou al lank ’n belangrike  posisie in Christus se Koninkryk hê. Hulle ma is bewus hiervan. Nou gaan sy namens hulle na Jesus, buig voor hom neer en vra hom ’n guns. Jesus vra haar: “Wat wil jy hê?” Sy sê: “Sê dat hierdie twee seuns van my in u Koninkryk mag sit, een aan u regterhand en een aan u linkerhand.” – Matteus 20:20, 21.

Die versoek kom eintlik van Jakobus en Johannes. Jesus het so pas vir hulle vertel van die skaamte en vernedering wat hy sal ondervind, en nou sê hy vir hulle: “Julle weet nie waarvoor julle vra nie. Kan julle die beker drink wat ek binnekort gaan drink?” Hulle antwoord hom: “Ons kan” (Matteus 20:22). Blykbaar besef hulle nog steeds nie wat dit vir hulle beteken nie.

Nogtans sê Jesus vir hulle: “Julle sal beslis my beker drink, maar om aan my regterhand en aan my linkerhand te sit, is nie myne om te gee nie, maar dit behoort aan dié vir wie my Vader dit voorberei het.” – Matteus 20:23.

Toe die ander tien apostels hoor wat Jakobus en Johannes vra, is hulle baie ontsteld. Kan dit wees dat Jakobus en Johannes die vorige keer baie te sê gehad het toe die apostels gestry het oor wie die grootste onder hulle is? (Lukas 9:46-48). Wat ook al die geval is, hierdie situasie wys dat die Twaalf nog nie Jesus se raad toegepas het dat ’n persoon homself as ’n mindere moet gedra nie. Hulle wil nog steeds ’n belangrike posisie hê.

Hierdie situasie veroorsaak probleme onder die apostels, en Jesus besluit om iets daaromtrent te doen. Hy roep die Twaalf bymekaar en gee hulle liefdevol raad deur te sê: “Julle weet dat dié wat as heersers van die nasies beskou word, oor die mense baasspeel en dat hulle leiers hulle oorheers. Dit moenie so onder julle wees nie. As iemand onder julle groot wil wees, moet hy julle dienaar wees, en as iemand onder julle die eerste wil wees, moet hy almal se slaaf wees.” – Markus 10:42-44.

Jesus noem die voorbeeld wat hulle moet navolg – sy voorbeeld. Hy verduidelik: “Die Seun van die mens [het] gekom, nie om gedien te word nie, maar om te dien en om sy lewe te gee as ’n losprys in ruil vir baie” (Matteus 20:28). Jesus is al omtrent drie jaar lank besig om ander te dien. En hy sal selfs so ver gaan dat hy vir die mensdom sal sterf! Net soos die Christus, moet die dissipels ’n begeerte hê om ander te dien eerder as om gedien te word, om ’n mindere te wees eerder as om ’n belangrike posisie te hê.